İLEM’den Akademik Çalışmalar

Etkinlikler
Ülkemizde oluşturulan ilmi birikimi paylaşmak maksadıyla İLEM’de ayda bir düzenlenen tez sunumlarında bu ay Ayşe Taşkent, 2009 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Böl...
EMOJİLE

Ülkemizde oluşturulan ilmi birikimi paylaşmak maksadıyla İLEM’de ayda bir düzenlenen tez sunumlarında bu ay Ayşe Taşkent, 2009 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Bölümü’nde hazırladığı “Fârâbî, İbn Sînâ ve İbn Rüşd’de Estetik” başlıklı doktora tezini bizlerle paylaşacak. Program 29 Temmuz Perşembe günü saat 20.00‘de İlmi Etüdler Derneği’nde gerçekleşecektir.

1976 yılında Sivas’ta doğan Ayşe D. Taşkent, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 1997 yılında mezun oldu. 1998 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstütüsü’nde “İbn Sînâ’nın Poetikası Üzerine Bir inceleme” adlı yüksek lisans tez çalışmasına başladı. Tez çalışması devam ederken bir yıl boyunca ABD-University of Houston’da akademik araştırmalarda bulundu. 2002 yılında başladığı doktora çalışmasını 2009 yılında "Fârâbî, İbn SÎnâ ve İbn Rüşd’de Estetik" adlı tez çalışması ile tamamladı.

Taşkent, sunacağı tezinde İslâm Felsefesinde Estetik’in mevcudiyetini ve mahiyetini sorgulamaktadır. Bu amaç çerçevesinde çalışmada İslâm Felsefesinin zirve isimleri olan Fârâbî, İbn Sînâ ve İbn Rüşd’de, ‘güzel’ ve ilişkili kavramların ele alınışı, metafizik ve ontolojik bağlamlardaki izdüşümleri, Tanrı ve Tanrı’nın güzelliğine referansla tartışılmaktadır. Taşkent, çalışmasının kuramsal ve kevramsal temellerini kurucu Grek filozoflarında güzel ve iyi ideleri, mimesis ve tragedya kuramları ve Grek estetiğinin İslâm dünyasına intikali çerçevesinde ele almaktadır.

Bu bağlamda güzel’in Mutlak Güzel ile ilişkisi teolojik temelde tartışılmış, âlem ve güzel irtibatına dair kozmolojik bir çerçeve kullanılmıştır. Çalışmada, insanın idrak ve mütehayyile gücü dikkate alınarak sanat felsefesine psikolojik açıdan yaklaşılmış, özelde şiir sanatının mantıksal kavranışı bağlamında ‘poetika’ya müstakil bir bölüm ayrılmıştır. Taşkent, bu incelemelerden hareketle çalışmasında İslâm Felsefesinde özgün bir estetik ve sanat felsefesinden söz etmenin mümkün olduğu neticesine varmaktadır.

Ayşe Taşkent – Fârâbî, İbn Sînâ ve İbn Rüşd’de Estetik
29 Temmuz Perşembe – 20:00

Yer: İlmi Etüdler Derneği
Adres: Halk Caddesi, Türbe Kapısı Sokak, Hektaş İş Merkezi No:13/4 Üsküdar, İstanbul
İrtibat: (0216) 310 43 18

İLMİ ETÜDLER DERNEĞİ

Uzunca bir süreden beri Türkiye‘de ilmi üretkenlik açısından ciddi bir buhran yaşanmaktadır. Toplumun farklı kesimlerindeki bu ilmi kısırlığın sebebinin, batılılaşma ile yaşanan kültürel kopuş olduğu günümüzde birçok düşünür tarafından kabul edilmektedir. Dolayısıyla yaklaşık bir asırdır yaşanan sorunlara kuşatıcı çözümler üretecek aydın tipinin yetişmesi için coğrafyamızda çeşitli çabalar filizlenmeye başlamıştır. İşte bu aydın tipi kendi medeniyet dinamikleri, anlam haritaları ile barışık olmalıdır.

Bunların farkında olmadan, düşünce ve pratik üretiminde İslam düşüncesi ve medeniyetinin tecrübelerini esas almadan yapılacak her türlü faaliyet özgünlük sorununu aşamamaya, taklitçi kalmaya mahkumdur. Günümüzde bilgi üretim alanları olan üniversiteler, bu ihtiyacı anlamaktan ve çözüm üretmekten çok uzaktır. Bu yüzden hem çağın ruhunu hem de kendi medeniyetini kavrayacak hidayet, dirayet ve feraset sahibi ilim adamının yetişmesi için yola çıktık.

Bu adam yukarıda zikredilen donanımlarıyla "dahili (kendi medeniyeti ile) ve harici (diğer medeniyetler ile) temasta" bulunacak, buradan sudur eden ilim anlayışıyla çağın önüne aydınlık ufuklar açacaktır. 2002 yılında kurulan İlmi Etüdler Derneği‘nin temel amacı ilim adamı yetiştirmek, ilmi anlayışı İslam medeniyetinin köklerinden hareketle yeniden yorumlamak ve yeni bir hayat nizamı için gerekli bilgi-birikimi oluşturmaktır.

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku giderme