Tarihte Asılı Kalmış Bir Medeniyet

Edebiyat
Tarih boyunca her millet kendini diğerlerinden farklı kılan özellikleriyle ön plana çıkmıştır. Türk milletini de farklı kılan pek çok özellik vardır; misafirperverliği, doğruluk ve adalet anlayışı, at...
EMOJİLE

Tarih boyunca her millet kendini diğerlerinden farklı kılan özellikleriyle ön plana çıkmıştır. Türk milletini de farklı kılan pek çok özellik vardır; misafirperverliği, doğruluk ve adalet anlayışı, atalara saygısı, vatan sevgisi, ezileni koruması, teşkilâtçılığı gibi pek çok hususiyet bunlar arasında sayılabilir, ancak bir özellik var ki adeta Türk milleti ile asırlar boyunca özdeşleşmiş durumdadır; o da savaş sanatında gösterdikleri ustalık ve gelişimdir. Bu yüzden dünya tarihinde savaş sanatı ve askerî kültür bakımından dikkat çeken milletlerin başında da Türkler gelir. Bu konuda Osmanlılar için de iyi birer örnek teşkil etmiş olan Selçuklular, Batı Anadolu dahil bütün Ortadoğu ülkeleri, Akdeniz sahilleri, Kuzeybatı Afrika, Hicaz ve Yemen’den Rusya içlerine kadar yayılan hakimiyetin, muazzam bir kültür ve medeniyetin temsilcisiydiler.

SELÇUKLU’YU ANLAMAK

Her anlamda Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş sürecinin temellerinin atıldığı devlet olarak gösterilebilecek Selçuklular, anlaşılmayı ve araştırılmayı bekleyen bir alan olması itibariyle dikkatleri zaten üzerine çekiyordu. Selçukluları alıp günümüze kadar taşımanın gerekliliği işte belki de bu noktada ortaya çıkıyor. Bu konuda çalışılmış eserlerin az olması bir yana, "Selçukluların Asya ve Anadolu’daki başarısının sırrı neydi?", "Kimdi bu küçük bir beylikten güçlü bir devlete doğru adım adım ilerleyen Selçuklular?", "Nereden gelmişler, nerede devlet kurmuşlar, nasıl başarılı olmuşlardı?", "Eğitimleri, sosyal hayatları, savaşları, İslamiyet’e geçiş süreçleri nasıldı?", "Casusluk faaliyetleri Selçuklular’da nasıl uygulanıyordu", "Haçlı Seferlerinde ne gibi taktikler uygulanmıştı" ve belki de en önemlisi "Bizans gibi köklü bir imparatorluğa karşı bu devlet nasıl üstünlük sağlamıştı?" gibi soruların cevapları hâlâ havada…

BİRİNCİ KAYNAKTAN

Bu hususta gözden kaçırılan konu, belki de yeterince araştırmaya konu olmuş ve hâlâ da olmaya devam eden Osmanlıların aksine, unutulmuş, tarihte asılı kalmış Selçukluların da en az Osmanlılar kadar Türklerin atası olduğu gerçeğiydi. Bu hususta onların savaşlarda izledikleri taktiklerden kullandıkları silah ve gereçlere, denizcilik alanında sağladıkları gelişmelerden İslamiyet’in yayılışındaki etkilerine ve sosyo kültürel yaşantılarına kadar pek çok konuyu Doç. Dr. Muharrem Kesik birinci kaynaklardan araştırdı ve yazdı.

ORDU SİSTEMİ VE SAVAŞ TAKTİKLERİ

Kitapta, devlet ve idari sistemlerine dair yapılan genel bir değerlendirmeyle giriş yapılan Selçuklular tarihinde, esas olarak ordu sistemi ve savaş taktikleri üzerinde yoğunlaşılıyor. Timaş Yayınları tarafından yayınlanan At Üstünde Selçuklular, bu önemli medeniyet konusuna meraklı her okura, şimdiye kadar yapılmayanı yapma ve onlara Selçukluları anlatma konusunda oldukça katkı sağlayacağa benziyor.
 

Yenişafak