Realizm

Edebiyat
Gerçekçilik (realizm), romantizm ve klasizme tepki ve başkaldırı olarak 19. yüzyıl ortalarında Fransa’da ortaya çıkmıştır. Bu akıma göre klasik ve romantik akımlar sanatı yapaylaştırır. Sanatta ...
EMOJİLE

Gerçekçilik (realizm), romantizm ve klasizme tepki ve başkaldırı olarak 19. yüzyıl ortalarında Fransa’da ortaya çıkmıştır. Bu akıma göre klasik ve romantik akımlar sanatı yapaylaştırır. Sanatta çağdaş eserler üretmek için konuları toplumsal sınıflar ve temalar arasından seçmek gerekir.

Realizmin amacı, günlük yaşamın önyargısız, bilimsel bir tutumla incelenmesi ve edebi eserlerin bir bilim adamının klinik bulgularına benzer nesnel bir bakış açısıyla ortaya konmasıdır. Realizm, 20. yüzyıl romanının gelişimini de önemli ölçüde etkilemiştir.

Fransız edebiyatında Flaubert ile Zola’nın yanısıra Honore de Balzac, Stendhal, Rusya’da Lev Tolstoy, İvan Sergeyeviç Turgenyev, Fyodor Dostoyevski, İngiltere’de Charles Dickens ve Anthony Trollope, Amerika’da Theodore Dreiser, İrlanda’da James Joyce realizmin önemli temsilcileridir.

Kısa… Kısa…
* 19. yy.’ın ikinci yarısında Fransa’da romantizme tepki olarak doğmuştur.
* Konu gerçekten alınır. Olay ve kişiler yaşanan ve yaşayan kişilerin benzerleridir.
* Kişilerin ruhi davranışlarını etkileyen onların kişiliklerini çizen çevre ve ortamın tanıtılmasına önem verilir.
* Betimlemeler yazarın gözüyle yapılmaz kahramanın gözüyle yapılır.
* His ve hayale kapılmadan toplum gerçeklerini olduğu gibi yansıtır.
* Sanat için sanat görüşünü savunurlar.
* Hikâye ve Romanda uygulanır.
* Temsilcileri: Honero de Balzac, Stendhal, Gustave Flubert, Tolstoy, Dostoyevski, Ernest Hemingvay, Steinbeck
* Türk edebiyatında ise; Recaizade Mahmut Ekrem, Nabizade Nazım, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Refik Halit Karay