“Orhan Şaik Gökyay 2013 Şiir Ödülü” verilecek

Edebiyat
2 Aralık 1994 tarihinde aramızdan ayrılan ünlü şair, yazar, Türk dili ve edebiyatı öğretmeni, devlet sanatçısı Orhan Şaik Gökyay’ın aziz hâtırasını yaşatmak amacıyla 2001 yılından itibaren öğrencisi K...
EMOJİLE

2 Aralık 1994 tarihinde aramızdan ayrılan ünlü şair, yazar, Türk dili ve edebiyatı öğretmeni, devlet sanatçısı Orhan Şaik Gökyay’ın aziz hâtırasını yaşatmak amacıyla 2001 yılından itibaren öğrencisi Kudret Ünal tarafından “Orhan Şaik Gökyay Şiir Ödülü” gerçekleştiriliyor. 2013 yılından itibaren ESKADER tarafından organize edilecek olan ödül, bir şairimizin şiir kitabına verilecek. Seçici kurulda Prof. Dr. Durali Yılmaz, Ahmet Özdemir, İsa Kocakaplan, Kudret Altun, Şerif Aydemir ve Mehmet Nuri Yardım bulunuyor.

2013 yılı ödülü için şairlerimiz, 1998-2013 yılları arasında yayımlanmış şiir kitaplarından biriyle başvurabilirler. Kitap, şair ve sanatı hakkında bir inceleme kitabı da olabilir. Bu takdirde, ödül incelemeciye değil incelenen şaire verilecektir. Şiir kitaplarının konularında, şairler serbest bırakılmıştır. Her şair, başvuruda bulunduğu şiir kitabından altısını en geç 22 Kasım 2013 tarihine kadar ESKADER adresine göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekiyor. Ödül, 2013 yılı için 1000 TL ve plâketten oluşuyor.

Değerlendirme sonuçları 28 Kasım 2013 tarihinde açıklanacak, ödül töreni şairin ölüm yıl dönümü olan 2 Aralık 2013 tarihinde İstanbul’da yapılacak. Yarışmaya katılacak olan şairlerin şiir kitaplarını iletecekleri adres şöyle: Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER), Çatalçeşme Sokağı, No: 4-8 İmamoğlu İşhanı Cağaloğlu-İstanbul Telefon: 0 (212) 5112323 – 5112324 

İYİ BİR ŞAİR İYİ BİR YAZAR 

Orhan Şaik Gökyay 16 Temmuz 1902 tarihinde Kastamonu İnebolu’da doğdu. 2 Aralık 1994 tarihinde İstanbul’da vefat etti. Ortaöğrenimini Aydın ve Kastamonu’da tamamladı. 1922’de Ankara Muallim Mektebi’ni bitirdi. Bir süre ilkokul öğretmenliği yaptı. Ardından 1927’de Kastamonu Lisesi’nden, 1930’da İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden diploma aldı. Çeşitli liselerde edebiyat öğretmenliği yaptı. 1939’da Ankara Musiki Muallim Mektebi’ne müdür olarak atandı. 1947-1951 arasında Galatasaray Lisesi’nde öğretmenlik, 1951-1954 arasında İngiltere’de öğrenci müfettişliği ve kültür ateşeliği yaptı. 1960-1962’de Londra Üniversitesi’nde Türk dili okutmanı olarak çalıştı. 1969’da İstanbul Eğitim Enstitüsü’ndeki edebiyat öğretmenliği görevinden emekliye ayrıldı. 1984’ten sonra Marmara ve Mimar Sinan üniversitelerinde divan edebiyatı dersleri verdi. Aruzla yazdığı ilk şiirleri Kastamonu’da yayınlanan Açıksöz dergisi ile Balıkesir’de kendisinin yayınladığı Çağlayan dergisinde çıktı. Ardından hece veznine döndü. Önceleri âşık tarzına uygun, çoğunlukla ulusal konuları işleyen lirik şiirler yazdı. 1940’lardan sonra edebiyat tarihi, folklor ve halk edebiyatı araştırmalarına yöneldi. Eski metinleri inceledi, eklediği notlarla birlikte sadeleştirilmiş basımlarını hazırladı. Kendi şiirlerini kitap olarak yayınlamadı. Yalnızca 5 şiirini İngilizce çevirileriyle birlikte Birkaç Şiir-Poems kitabında topladı.

Eserleri- Şiir: Birkaç Şiir-Poems (1976); Sadeleştirme-düzenleme: Dede Korkut (1938) Bugünkü Dille Dede Korkut Masalları (1939) Dedem Korkudun Kitabı (1973) Kâtip Çelebi Hayatı, Şahsiyeti, Eserleri (1957), Kâtip Çelebi’den Seçmeler (1938), Kabusnâme (1944, Mercimek Ahmed´in Keykâvus´undan çeviri), Eşkâl-i Zaman (1969, Ahmet Rasim´den) Ferah-Cerbe Fetihnâmesi (1975, Zekeriyazâde´den), Mevâ-idü´n Nefâis fi Kavaidi´l Mecâlis (Görgü ve Toplum Kuralları Üzerinde Ziyafet Sofraları), (2 cilt, 1978, Gelibolulu Mustafa Âli´den) Hâlâtü´l Kahire mine´l Adâti´-z Zâhire (1984), Eleştiri: Destursuz Bağa Girenler (1982)