Edebiyatın fantastik kalemi aranıyor!

Edebiyat
“Türkçe Edebiyatın Hayalperest Çocuğu: Bilimkurgu ve Fantastik Edebiyat Sempozyumu” 14-15 Kasım 2013 tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Kampüsü Oditoryumu’nda yapılac...
EMOJİLE

“Türkçe Edebiyatın Hayalperest Çocuğu: Bilimkurgu ve Fantastik Edebiyat Sempozyumu” 14-15 Kasım 2013 tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Kampüsü Oditoryumu’nda yapılacak.

Türkiye’de edebiyat tarihçiliğinin ve eleştirinin kıyısında kalan türlere eğilen ve serüvenine polisiye ile başlamış olan sempozyum serisi, Bilimkurgu ve Fantastik Edebiyat ile yoluna devam ediyor.

Bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, aşağıdaki konu başlıkları ve sorunsallar etrafında önerilen, 600 kelimeyi aşmayan sunum özetleri ve başvuru formları 30 Eylül 2013 tarihine kadar yeniedebiyatsempozyum@gmail.com adresine gönderilebilir.

Düzenleme kurulunun belirlediği konu başlıkları ve sorunsallar şöyle:

– Bilimkurgu-Fantastik ve sınırları: Bilimkurgu ve fantastiği ayırt eden unsurlar neler? Türü tanımlayan sınırlar nerede başlar, nerede biter? Ya da var mıdır bu sınırlar gerçekten de? Veya gerekli midir? Buradan devamla, bilimkurgu, fantastik ile polisiye roman, gotik anlatı, büyülü gerçekçilik vb. ilişkisi nasıl kurulabilir?

– Bilimkurgu-Fantastik ve Ütopya:  Bilimkurgu ve fantastik anlatıda ütopya ve distopya nasıl kurulur? Bu kurgu, dönemden döneme nasıl dönüşür?

– Bilimkurgu-Fantastik ve Yayın Piyasası: Türün son zamanlarda artan popülaritesini nasıl açıklamalıyız? Örneğin internet gibi yeni mecraların ya da gelişen basım teknolojilerinin bu popülariteye katkısı nedir? Ama belki de bilimkurgu ve fantastik her zaman popüler türlerdi… Ya gençliğin bilimkurguya artan ilgisi? Gençlik hakikaten bu türü tercih mi etti, yoksa bir manipülasyonun sonucu mu bu (Kara Adamların bir komplosu olmasın)? Peki ya, bu ilginin sonuçları neler olabilir? Gençlik bir kaçış edebiyatına mı sığınıyor, yoksa yeni bir dil mi arıyor? Peki ya, neden tam da şimdi ortaya çıkıyor yeni bir dil arayışı?

– Bilimkurgu-Fantastik ve Politika: Bir önceki sorunsaldan devamla, bilimkurgu ve fantastiği sırf popüler oldukları için apolitik türler olarak kabul edebilir miyiz? Yoksa politik sözlerin ve ideallerin, bilinen politik dilin dışında konuşan bir taşıyıcısı mıdır bu anlatılar? Veya belki de bilimkurgu ve fantastik ile politika arasındaki ilişki de tarihseldir… O zaman bilimkurgu ve fantastik içinde politik dil, dönemden döneme nasıl kurulmuş ve dönüşmüştür?

– Bilimkurgu-Fantastik ve Tarih: Geleceğe ya da zaman üstüne ve zaman dışına odaklanan Bilimkurgu-fantastiğin zamanı ile çıpasını geçmişe atmış tarihin zamanı arasındaki ilişki nasıl kurulmuştur? Ya da tarihin ve bilimkurgu- fantastiğin zaman tasavvuru arasında nasıl ortaklık ve farklılıklar vardır? Tarihsel romandaki bilimkurgusal ve fantastik öğeler ve bilim kurgu-fantastik içindeki tarihsel öğeler nelerdir? Hatta buradan daha tekinsiz bir soruya daha gidebiliriz: Tarihsel anlatı içindeki bilimkurgusal ve fantastik öğeler neler olabilir? Çünkü bilimkurgu geleceğe yönelmiş bir kurgu iken, tarih geçmişe yönelmiş bir kurgudur belki. O zaman şu soruyu da soralım: Bilimkurgu ve fantastik anlatıda kurulan ütopya ve distopya ile tarihin ve tarihsel romanın ütopya ve distopyaları arasında ne tür paralellikler ve ayırımlar var?

– Bilimkurgu-Fantastik ve Geleneksel Edebiyat: Halk edebiyatında ve divan edebiyatında fantastik öğelerin yeri nedir? Olağanüstünün alanında gezinen başka anlatılarla, masallarla, efsanelerle bilimkurgu-fantastik edebiyat arasındaki ilişki nasıl kurulabilir? Ve geleneksel edebiyat, modern bilimkurgu ve fantastiği nasıl etkilemiştir?

– Bilimkurgu-Fantastik ve Toplumsal Cinsiyet: Bilimkurgu vasıtası ile toplumsal cinsiyet nasıl inşa ediliyor? Bilimkurgu ve fantastik hakikaten de bir erkek dünyası mı? Bu dünyada kadın yazarlara yer var mı? Ve yazarın cinsiyeti kurguda belirgin bir farka yol açıyor mu? Peki ya kahramanların cinsiyeti? Kadın, erkek ya da başka cinslerden kahramanlar arasında, eylemleri, karakterizasyonları, amaçları vb. açısından dikkate değer ayırım çizgileri var mı?

– Bilimkurgu-Fantastik ve Tercüme: Bilimkurgu ve fantastik edebiyat tercümelerinde kaybolan, geriye kalan ve uyarlanan unsurlar nelerdir? Bilimkurgu-fantastik gibi ‘olağanüstü ve hayalî’ unsurlarla işleyen türler bir kültürden diğerine aktarılırken, farklı kültürler arasındaki  ‘olağan ve dünyevî’ farklılıklar ve benzerlikler, karşılıklı korku ve önyargılar nasıl yankılanır?

– Bilimkurgu-Fantastik ve Görsel Kültür: Bilimkurgu-fantastik bağlamında yazılı ve görsel kültür arasındaki ilişki nasıl kurulur? Yazılı olan görsel olana aktarılırken ne, nasıl temsil edilir; ne dışarıda bırakılır ve elbette ne eklenir?” (İŞ/HK)