“Edebiyatımızda Hatıra ve Önemi” TEV’de

Edebiyat
Türk Edebiyatı Vakfı’nın bu haftaki “Çarşamba Sohbeti”nde, Prof. Dr. Kâzım Yetiş, “Edebiyatımızda Hatıra ve Önemi” başlığı altında önemli bir konuşma yapacak. Prof. Dr. Kâzım Yetiş Kimdir?  ...
EMOJİLE

Türk Edebiyatı Vakfı’nın bu haftaki “Çarşamba Sohbeti”nde, Prof. Dr. Kâzım Yetiş, “Edebiyatımızda Hatıra ve Önemi” başlığı altında önemli bir konuşma yapacak.

Prof. Dr. Kâzım Yetiş Kimdir?                                                          

1947 yılında Konya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı ilde tamamladıktan sonra, 1969-1970 öğretim yılında İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne kaydoldu. Mart 1974’de “Sâmiha Ayverdi’nin Eserlerinde Millî Kültür Meseleleri ve Tasavvuf Düşüncesi” adlı mezuniyet tezini vererek mezun oldu. Mayıs 1974’de Adapazarı İmam-Hatip Lisesi edebiyat öğretmenliğine tayin edildi. Aynı yılın Ekim ayında doktora imtihanına girerek doktora öğrencisi oldu.

Temmuz 1975’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türkiyat Enstitüsüne kütüphane memuru olarak naklen geldi ve bir müddet sonra burada açılan okutmanlık kadrosuna geçti. 1975 ve 1981 yılları arasında Enstitüdeki vazifesinin yanında, bir taraftan da Prof. Dr. Ömer Faruk Akün’ün nezaretinde doktora çalışmalarına devam etti. Ayrıca İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesinde Türkçe-Kompozisyon, Yüksek Teknik Öğretmen Okulunda Edebiyat, Türkçe-Kompozisyon, Yüksek İslâm Enstitüsünde İslâmî Türk Edebiyatı ve Türkçe-Kompozisyon dersleri okuttu.

Haziran 1981’de İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Edebiyatı Kürsüsüne asistan olarak naklen tayin edildi. Doktora tezini Mayıs 1981’de tamamladı ve Kasım 1981’de yapılan doktora imtihanını vererek doktor unvanını kazandı.

Aralık 1983’de, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı Türk Dil Kurumunun Bilim Kurulu üyeliğine seçildi.

16 Mayıs 1985’de Yardımcı Doçent, 3 Ekim 1988’de Doçent, 27 Aralık 1993’de Profesör, 1993 Mayısında Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı başkanı, 1996 Mayısında da Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü başkanı oldu ve 1999 Mayısına kadar bu görevleri yürüttü. 1999-2000 öğretim yılında, Doğu Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. Hâlen İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Yahya Kemal Enstitüsü üyesi olan

Prof. Dr. Kâzım Yetiş’in on kadar eseri ve yüzlerce makalesi bulunuyor.

Giriş serbesttir.

Başlama saati: 17.00 

Yer: Türk Edebiyatı Vakfı 

Tel. (0212) 526 16 15 / 527 50 32