E-kitapta vergi müjdesi

Edebiyat
E-kitapta basılı kitap vergi oranlarıyla eşitlenerek yüzde 8’e inen vergi oranı e-dergi ve e-gazetede ise yüzde 1 olarak uygulanacak. YAYFED Başkanı ve Zambak Yayın Grubu Genel Müdürü Bayram Murat, el...
EMOJİLE

E-kitapta basılı kitap vergi oranlarıyla eşitlenerek yüzde 8’e inen vergi oranı e-dergi ve e-gazetede ise yüzde 1 olarak uygulanacak.

YAYFED Başkanı ve Zambak Yayın Grubu Genel Müdürü Bayram Murat, elektronik yayınlardaki KDV oranlarının düşürülmesi çalışmalarının başarıya ulaştığını belirtti. KDV oranlarının e-kitapta yüzde 8 e-dergi ve e-gazetede yüzde 1 olarak uygulanacağını belirten Murat, bunun bugüne kadar yüzde 18 olduğuna dikkat çekti. KDV oranlarındaki düzenleme 1 Aralık itibarıyla Resmi Gazete’de yayınlandı ve 2 Aralık tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.

YAYFED Başkanı Bayram Murat konuyla ilgili şunları söyledi: “Gelişen teknoloji ile birlikte okurlardan elektronik yayınlara yoğun bir talep geliyor ve pazar büyüyor. Bu büyüme ile birlikte okurlardan e-yayınlara gelen KDV oranı şikayetleri üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı ile görüşmelere başladık. Bu çalışmalar sonucu olarak e- kitap, e-gazete ve e-dergi KDV oranları yeniden düzenlendi.”

YAYFED Başkanı ve Zambak Yayın Grubu Genel Müdürü Bayram Murat, söz konusu gelişmeyi özellikle Fatih projesi ile birlikte yaygınlaşacak olan e-okurlar için çok önemli bir adım olarak nitelendirdi.

Murat; Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Maliye Bakanlığına sektörümüz adına bu anlamlı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum dedi.

Basılı yayınlarla aynı oranda KDV

1 Aralık 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan ve 2 Aralık’ta yürürlüğe giren 2013/5595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile e-kitapta KDV oranı yüzde 18’den yüzde 8’e indirildi. Aynı karar ile gazete ve dergilerin elektronik ortamda satışında geçerli olan KDV oranı da fizikileriyle eşitlenerek yüzde 1’e indirildi.

“ Mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin karar ile bazı kararnamelerde değişiklik yapılmasına ve 4760 sayılı özel tüketim vergisi kanununa ekli (ı) sayılı listede yer alan bazı mallarda uygulanan özel tüketim vergisinin belirlenmesine dair karar.” Şöyle;

MADDE 1- 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki (I) sayılı listenin;

b) 8 inci sırasına “bu yayınların elektronik ortamda satışı (elektronik gazete ve dergi okuyucu, tablet ve benzerleri hariç),” ibaresi eklenmiş,

MADDE 2- 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki (II) sayılı listenin;

b) “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 14 üncü sırasına “Kitap ve benzeri yayınlar (21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.),” ibaresinden sonra gelmek üzere “elektronik kitap (e-kitap) ve benzeri yayınların elektronik ortamda satışı (elektronik kitap okuyucu, tablet ve benzerleri hariç),” ibaresi eklenmiştir.

E-yayıncılığın en büyük düşmanı: Korsan yayınlar

Bayram Murat, KDV oranı konusunda atılan bu adımı kültür dünyası adına çok önemsediklerini ifade ederek şunları ekledi: “Atılan bu adımla birlikte e-korsanla mücadeleyle ilgili de acil bir adım atılması sektörün büyümesi açısından stratejik bir öneme sahiptir. Yetkililerimizi bu alanda da  düzenleme yapmaya davet ediyoruz.”

Yayıncılık alanındaki olumlu büyümeye karşılık elektronik yayıncılığının beklendiği ölçüde gelişemediğini, dünyada hızla büyüyen e-kitap yayıncılığının Türkiye’de yayıncılık sektörü içindeki payının binde üç seviyelerinde kaldığını hatırlatan Bayram Murat, “Türkiye’de elektronik yayıncılığının gelişememesinin en önemli nedenlerinden biri internette e-kitap korsanlığının hızla artmasıdır. E-kitap korsanlığıyla mücadele edilebilmesi için yasal desteğe ihtiyaç vardır. E-kitap korsanlığının yasada açıkça tanımlanması ve cezalarının belirtilmesi gerekmektedir. Mevcut yasalarla e-kitabın korsanlığı ile mücadele çok sınırlı kalmakta, caydırıcı sonuçlar alınamamaktadır” dedi.