Pınar Yayınları’ndan Yeni Çıkan Kitaplar

Kitap
Avrupa’da İslamofobi İngiltere Örneği Nihat Uzun 1997 yılında yayınlanan Islamophobia: A Challenge for Us All başlıklı rapor, İslamofobi/İslam korkusunun Batı ülkelerinde yüzyıllardır bulunduğun...
EMOJİLE

Avrupa’da İslamofobi
İngiltere Örneği
Nihat Uzun

1997 yılında yayınlanan Islamophobia: A Challenge for Us All başlıklı rapor, İslamofobi/İslam korkusunun Batı ülkelerinde yüzyıllardır bulunduğunu ancak son yirmi yılda daha da belirginleştiğini, daha uç ve tehlikeli boyutlara ulaştığını vurguluyor. 2005 ve 2007 yılında hazırlanan raporlarda Avrupalılar arasında azımsanmayacak bir kesimin Müslümanlara kuşku ile baktığı ve onları güvenlik açısından potansiyel tehlike olarak gördükleri ifade ediliyor.

Müslümanlara karşı İslamofobik davranışların yaygın olduğu Batı ülkelerinde genellikle İslamofobi Müslümanlardan kaynaklanan bir sorun olmaktan çok, yanlış Müslüman algısının bir sonucu olarak ve farklı kültürlerin ve dinlerin bir arada yaşamasına tahammülün olmadığı yerlerde ortaya çıkmaktadır.

Bu çalışmada, hem Müslümanların tarihiyle sıkı bağlara sahip olması ve hem de “İngiltere’nin 11 Eylül’ü” diye nitelendirilen ve Müslümanlar tarafından tertip edildiği iddia edilen 7 Temmuz 2005 bombalama olaylarının bu ülkede gerçekleştirilmiş olması hasebiyle İngiltere’de İslamofobinin varlığı ve tarihteki ve günümüzdeki seyri incelenmektedir.

Liste Fiyatı : 7,00 TL

Barkod : 9789753523479
Boyut : 13.5×21 cm
Sayfa Sayısı : 134
Basım Yeri : İstanbul
Basım Tarihi : 2012 Nisan
Kapak Türü : Karton Kapak
Kağıt Türü : Kitap Kağıdı
Dili : Türkçe

Milli Görüş 1969-1980
Serkan Yorgancılar

1948’de İTÜ Makine Mühendisliği Bölümü’nü bitiren Necmettin Erbakan için okulun mezunlar albümünde şu satırlar yazılıydı: “Toylardandır. Sofudur, dindardır ve çalışkandır. Hayatının yarısını namaz, yarısını da projeler işgal eder. Sınıfının yarısını kendisi, yarısını da arkadaşları işgal eder. Proje ve raporları, Saatli Maarif Takvimi gibi geniş izahlıdır. Herkesin bir sayfada bitirdiği konuyu o kırk sayfada özetler. Kendisine cıvata nedir diye sorarsanız, izaha demir filizlerinin naklinden başlar ve o kadar anlatır ki, nihayet namaz vakti gelir ve sonunu dinleyemezsiniz…”
“Bağımsızlar Hareketi” olarak adlandıran bir grupla yola çıkan, 26 Ocak 1970’de MNP olarak resmileşen Milli Görüş Hareketi, 4 defa kapatılan ve 5 defa kurulan partileriyle Türk siyasal hayatına damgasını vurmuş; 1974-1978 tarihleri arasında küçük ortak olarak 4 kere, 1996-1997 döneminde ise büyük ortak olarak beşinci kere hükûmette yer almış ve iktidar döneminde, Kıbrıs harekâtı, ağır sanayi hamlesi, D8 grubu, denk bütçe uygulaması, havuz sistemi, kaynak paketleri ile Türk siyasetine silinmeyecek damgalar vurmuştur.

1969 yılından bu yana Türk siyasal hayatına ayrı bir anlam ve renk katan, aynı zamanda Türkiye’deki İslami gelişimin ve dönüşümün başat aktörlerinden olan, geleneksel sağ-sol siyasetin dışında yeni bir yolun imkânlarını kendi kaynaklarında arayıp, Türkiye’nin eski ihtişamlı günlerine, kendi imkanlarıyla ve kendi insanıyla kavuşmasının mümkün olduğunu söyleyerek siyaset yapan ve kuruluşundan bu yana aynı çizgiyi geliştirerek sürdüren Milli Görüş Hareketi’nin serencamını ve hareketin kurucusu Erbakan’ın Odalar Birliği macerasından başlayıp, MSP’nin kapatılma tarihi olana 1980’e kadarki süreci bu kitapta bulacaksınız.

Liste Fiyatı : 20,00 TL

Barkod : 9789753523462
Boyut : 13.5×21 cm
Sayfa Sayısı : 536
Basım Yeri : İstanbul
Basım Tarihi : 2012 Nisan
Kapak Türü : Karton Kapak
Kağıt Türü : Kitap Kağıdı
Dili : Türkçe

Düşüncenin okullaşması
Kürşad Atalar

Müslüman dünyası, yeni bir dönemin eşiğinde bulunuyor. Pek çoğumuz belki gelişmelerin seyrini algılamakta bile zorlanıyoruz ama geleceğin dünyasını inşa etme noktasında tek alternatif olarak İslam’ın kaldığını bugün artık rahatlıkla söyleyebiliriz. Halihazırda Müslümanlar, küresel bir güç olabilecek imkanlardan yoksundurlar; ancak bütün yerküre üzerinde bu potansiyeli haiz başka bir alternatif düşünce, inanç sistemi veya ideoloji de bulunmamaktadır. Modernitenin iflas ettiği, post-modernitenin de derde derman olamadığı bir vasatta, insanlığa umut va’deden tek din yahut ‘ideoloji’ olarak İslam kalmıştır.

Ancak bu ümidi canlı tutmak için halihazırda yapılması gerekenler vardır. Evet, Müslümanların dünyayı değiştirecek ‘potansiyeller’i vardır; ancak İslam’ı bütün insanlığın umudu haline getirecek, küresel karakterli bir sistematik düşünceyi Müslümanlar henüz üretememişlerdir. Geçen bir asırlık süre zarfında bu yolda önemli mesafeler katedilmesine rağmen, düşünce hâlâ ‘okullaşamamıştır.’ Elinizdeki bu kitap, dikkatleri bu soruna çekmek ve düşüncenin okullaşması sürecinde yapılması gerekenleri tartışabilmek amacıyla kaleme alınmıştır.

Liste Fiyatı : 7,00 TL

Barkod : 9789753523455
Boyut : 13.5×21 cm
Basım Yeri : İstanbul
Basım Tarihi : 2012 Nisan
Kapak Türü : Karton Kapak
Kağıt Türü : Kitap Kağıdı
Dili : Türkçe

Kur’an’da Tanrı ve İnsan
Toshihiko İzutsu

Keio Üniversitesinin yayınladığı bu kitap, Profesör Toshıhıko İzutsunun 1962 yılının baharı ile 1963 yılında Montreal deki Mcgill Üniversitesinde vermiş olduğu derslerden oluşmaktadır. İzutsu, evvela, bize dilbilim veya semantikle ilgili düşüncesini anlatmaktadır ki, o, kuranı bu yolla anlamayı arzulamaktadır. Anladığım şekliyle, semantik ,bir dili kullanan insanların weltanschauung unu ya da dünya görüşünü kavramsal olarak anlamak amacıyla, bu dilin anahtar terimleri üzerine yapılan analitik bir araştırmadır. Kurana dair semantik bir araştırma, bu yüzden, Kuranın anahtar terimlerine dair yapılmış analitik bir araştırmadır. İzutsu, kitabın ilerleyen sayfalarında, anahtar terimlerle ilgili bir araştırmanın, sadece, bu terimleri ve ya kavramları soyutlayarak yahut durağan unsurlar olarak görerek yapılan mekanik bir analiz anlamına gelmediğini , bilakis dahada önemlisi kuranda kullanıldıkları şekliyle bu terimlerin canlı bağlamsal anlamlarını ihtiva ettiğini bir çok örnekle vuzuha kavuşturmaktadır. Bu yüzden, bizzat anahtar terimleri anlamak ve hatta keşfetmek için, öncelikle kuranın düşünce dünyasının temel yapısı bütünüyle bilinmelidir. Bu kitabın, Müslüman olmayan ilk ciddi Asyalı ve Japon bir bilim adamının kaleminden çıktığının altını çizmemiz gerekiyor. Bu bakımdan İzutsunun çalışmasını memnuniyetle karşılıyoruz ve onun Uzakdoğuda gelişen İslami ilimler geleneğinin müjdecisi olmasının ümit ediyoruz.

Liste Fiyatı : 15,00 TL

Barkod : 9789753523400
Boyut : 13.5×21 cm
Sayfa Sayısı : 368
Basım Yeri : İstanbul
Basım Tarihi : 2012
Çeviren : M. Kürşad Atalar
Kapak Türü : Karton Kapak
Kağıt Türü : Kitap Kağıdı
Dili : Türkçe

Kur’an’da Tartışma Metodları
Zahir Bin Awad el-Elmaî

Kur’ân-ı Kerim’in âyetlerini düşünen kimse görür ki, tartışma ile ilgili âyetler bazen muhataba yol gösterir (irşad eder), göklerin ve yerin hükümranlığını düşünmede ve Allah’ın meydana getirdiği eşsiz eserler üzerinde kafa yormada kendisine yardımcı olur. “Onlar, üstlerindeki göğü nasıl yapmışız, (yıldızlarla) süslemişiz bir bakmazlar mı? Onda hiçbir çatlak ta yoktur. Yeryüzünü yaydık, oraya sabit (yerleşmiş) dağlar koyduk ve her güzel türden (bitkiyi) orada yetiştirdik.” (Kaf, 6-7)

Bazen de, inatçıları susturmaya ve ilzam etmeye yönelir. Bunu mesela müşriklerin, “Peygamberler ancak melek olurlar” şeklindeki iddialarını reddederken görürsünüz. “(Muhammed’e) Bir melek indirilmeli değil miydi?” dediler. Bir melek indirmiş olsaydık, iş bitmiş olurdu (helak edilirlerdi) ve onlara göz bile açtırılmazdı. Biz onu melek kılsaydık, insan şekline sokardık. (Eğer onu insan şekline koysaydık. “Bu sizin gibi bir insandır” diyerek birbirlerini) düşürdükleri şüpheye (yine) onları düşürmüş olurduk.” (En’am, 8) Yine “De ki yeryüzünde sakin sakin dolaşanlar melek olsalardı, biz de onlara gökten peygamber olarak bir melek gönderirdik.” (İsra, 95)

Genel hatlarıyla Kur’ânî tartışma, hasımlara, ilmî seviyelerine ve inanç durumlarına uygun düşen bir muameleden ibarettir. Müşriklerle yapılan tartışmaların çoğu, hidâyet ve irşad amacı güder; bazen de iddialarındaki hataları gösterir. Diğer yandan kitab ehli ile yapılan tartışmalar onları çepeçevre kuşatmak ve hatalarını ortaya çıkarmak için yapılmışlardır. Zira onlar bilgi sahibi kişilerdir. Münafıklarla yapılan tartışmalarda ise, tehditlerle birlikte, sertlik ve şiddet damgası görülür.

Böylece anlıyoruz ki, Kur’ân üslûbu en üstün ve en faydalı üslûptur. Çünkü Kur’ân her zaman duruma uygun bir üslûp kullanır. İşte başarılı ve güçlü tartışma buna denir.

Liste Fiyatı : 20,00 TL

Barkod : 9789753521987
Boyut : 13.5×21 cm
Sayfa Sayısı : 510
Basım Yeri : İstanbul
Basım Tarihi : 2012
Çeviren : Ercan Elbinsoy
Kapak Türü : Karton Kapak
Kağıt Türü : Kitap Kağıdı
Dili : Türkçe

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku giderme