Peygamber Efendimizin dilinden ‘Faziletli Dualar’

Peygamber Efendimiz’in Dilinden Fazîletli Dualar, günlük hayatta sıkça yapılan duaları, münacatları bir araya getirmesinin yanı sıra bu duaların fazîletlerini bildirmesi açısından da değerli bir dua mecmuası.
Tirmizi’nin naklettiği bir rivayette Abdullah b. Abbas (ra), Peygamber Efendimiz’den (sas) şöyle aktarıyor:

Bir gün Efendimiz’le (sas) birlikte yolculuğa çıkmıştık. Bana: “Yavrucuğum, sana bazı nasihatlerde bulunayım.” dedi ve şöyle buyurdu: “Allah’ın emirlerini gözet ki, Allah da seni koruyup gözetsin. Allah’ın rızasını her işte önde tut, Allah’ı önünde bulursun. Bir şey isteyeceksen Allah’tan iste. Yardım dileyeceksen Allah’tan dile! Ve şunu da iyi bil ki, bütün insanlar bir araya gelip sana fayda temin etmeye çalışsalar, ancak Allah’ın senin için takdir buyurduğu faydayı temin ederler. Yine bütün insanlar, sana zarar vermeye kalksalar, ancak Allah’ın senin hakkında takdir ettiği zararı verebilirler.” Bunun gibi pek çok hadiste Resûl-i Ekrem Efendimiz, duanın öneminden bahseder. Bir kutsi hadiste ise Allah (cc) şöyle buyurur: “Eğer kulum bana ellerini kaldırır da dua ederse, ben o elleri boş olarak geri çevirmekten hayâ ederim.”

Efendimiz’in, “Mü’minin silahıdır ve dinin direğidir. Göklerin ve yerin nurudur.” dediği duanın önemine binaen, bugüne kadar onlarca, belki de yüzlerce dua kitabı yazıldı. Bunlar arasında M. Fethullah Gülen Hocaefendi’nin derlediği El-Kulûbu’d-Dâria ve Dua Mecmuası (Mecmûatü’l-Ed’ıyyeti’l-Me’sûra) ilk akla gelen kıymetli eserlerden. Her ikisi de Kur’an-ı Kerim’de geçen dualardan Peygamber Efendimiz’in ettiği dualara, çeşitli peygamberlerin dualarından büyük evliyadan bazısının yakarışlarına kadar pek çok duayı cem ediyor. Prof. Dr. Davut Aydüz’ün Işık Akademi Yayınları’ndan çıkan Fazîletli Dualar adlı kitabı ise Peygamber Efendimiz’in dilinden ‘faziletli duaları’ bir araya getiriyor. Aydüz, Hocaefendi’nin Dua Mecmuası’nı esas alarak yeni bir tertiple hazırladığı kitabında, “öncekilerin tekrarı olmasın, yeni farklı bir şey olsun düşüncesiyle, Sevgili Peygamberimizin (sas) hadislerinde zikredilen ve de faziletleriyle ilgili bizzat Efendimiz’in açıklamada bulunduğu veya Sahâbe efendilerimizin faziletini bildirdiği duaları” derlemiş.         

Fazîletli Dualar iki bölümden oluşuyor. İlk bölümde dua ve dua ile ilgili meseleler var. Bu bölümde Aydüz, “Dua nasıl yapılmalı? Hangi dualar Allah (cc) katında daha makbuldür? Dua etmenin bir usûlü, adabı var mı? Duanın mahiyeti ve hakikati nedir?” gibi akıllara takılabilecek güncel sorulara cevap veriyor. Söze duanın tarifi ile başlayan Aydüz, “Günümüzde, sadece beş vakit namazın veya belli başlı bir kısım ibadetlerin sonuna sıkıştırılarak küçültülen dua, gerçekte hayatın ve hayat ötesinin en büyük levâzımıdır.” diyor. Kitapta, satır aralarında sıkça geçen, gerek Efendimiz’in (sas) gerekse bazı din âlimlerinin dua için söyledikleri, duayı kul nazarından tatlı bir ibadet hükmünde göstermeye yetiyor. Nitekim bir hadisinde Peygamber Efendimiz (sas) de  “Dua, ibadetin, ta kendisidir” veya “Dua ibadetin özüdür, iliğidir.” buyuruyor.

 Aydüz, Fazîletli Dualar kitabının ikinci bölümünde, Kur’an-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerden seçme dualara yer veriyor. İnsan isteklerini Allah’a arz ederken, bunu en iyi şekilde ifade etmek ve az sözle çok mânâ dile getirmek ister ve duasına bir vesile arar. Bu hususta da ilk başvuru kaynağı da Kur’an-ı Kerim’dir. Allah (cc), Yüce Kitabı’nda pek çok ayet ile dua üzerinde ısrarla durur. Yapılacak duaları da Efendimiz’e bizzat öğretir. Mü’minin ikinci derece dua kaynağı ise Hadis-i Şeriflerdir. Öncelikle okunacak duaların başında, Kur’an’da zikredilen duaların olması gerektiğini söyleyen Fethullah Gülen Hocaefendi’nin cümleleriyle anlatacak olursak: “Kur’an, Fatiha Sûresi’yle incilerini dökmeye başladığı andan itibaren, Allah’a hamd ü sena ile bir dua başlangıcı ortaya koyar ve sırat-ı müstakim isteğiyle işe başlar. Bakara Sûresi’nde de dualar devam eder: ‘Rabbimiz, bize dünyada da ahirette de hasene, iyilik ve güzellik ihsan eyle!’ der ve bizi duaya çağırmanın yanında, Cenâb-ı Hak’tan ne istenileceği konusunu öğretir.”

DUALARIN EN GÜZELİ: FATİHA

Duanın iki önemli kaynağı Kur’an ve Hadis, ikinci bölümde iki başlık halinde sıralanıyor. Dua örnekleri, Kur’an’da Peygamberlerin duaları ile başlıyor. Hz. Âdem, Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Yusuf, Hz. Musa, Hz. Süleyman, Hz. Zekeriya, Hz. Yunus, Hz. Eyyüb ve Hz. Muhammed’in Allah’a yakarışları duaların serlevhası olarak en başta yer alıyor. Sonrasında Kur’an’da zikredilen diğer dualar bir bir fazîletleri ile anlatılıyor. Şifa bulmak için dua ederken, bir Hadis-i Şerif’ten istifadeyle, Fatiha Sûresi okunabileceği tavsiye ediliyor. Zira Aydüz, “En güzel dua Fatiha’dır. Samimi bir kalple hangi hastalığa okunursa okunsun –Allah’ın izniyle- şifa vesilesi olur.” diyor. Bu bölümde, çeşitli durumlarda yapılacak dualar da var. Dünya ve ahirette iyilikler istemek, cehennem azabından korunmak, sabır, dinde sebat, salih çocuk istemek, ayaklarının kaymaması için yapılacak dualar bunlardan bazıları. İkinci başlıkta Peygamber Efendimiz’in (sas) hayatında ve hadislerinde dua konusu anlatılıyor. Sonrasında ise Peygamberimiz’in fazîletli dualarından bir demet sunuluyor.

Peygamber Efendimiz’in Dilinden Fazîletli Dualar, vitirden sonra, camiye giderken, ezan okunurken, hasta ziyaretinde, nazara karşı, kabir ziyareti ve duası gibi günlük hayatta sıkça yapılan duaları bir araya getirmesinin yanı sıra duaların fazîletlerini bildirmesi açısından da kıymete değer bir dua mecmuası olmuş.

Davut Aydüz
Işık Akademi Yayınları

Yavuz Ulutürk

Zaman