İTÜ’den mühendislik tarihine ışık tutan yayın

Kitap
Köklü ve yenilikçi bir üniversite olarak İTÜ, 239 yıllık geçmişi ile Osmanlı’dan bugüne mühendislik ve teknik öğretimin devam ettiği yegâne kurumdur. İTÜ Yayınları, Rektör Prof. Dr. Mehmet...
EMOJİLE

Köklü ve yenilikçi bir üniversite olarak İTÜ, 239 yıllık geçmişi ile Osmanlı’dan bugüne mühendislik ve teknik öğretimin devam ettiği yegâne kurumdur. İTÜ Yayınları, Rektör Prof. Dr. Mehmet Karaca’nın öncülüğünde ülkemizin bilim ve mühendislik tarihi adına önemli bir eseri ortaya çıkarmıştır. Türk modernleşme tarihi açısından müstesna bir konuma sahip olan İTÜ, yetiştirdiği bilim insanları ile mühendisliğin Türkiye’deki gelişimine yaptığı genel katkılarla bilinir. Bünyesinde çıkardığı sayısız devlet adamı, iş adamı ve bürokratın modern Türkiye’nin inşasında üstelendikleri öncü roller de dikkate alındığında İTÜ’nün Türk modernleşme tarihi açısından yüklendiği misyon daha da önem kazanmaktadır.

Bu önemli çalışmanın ana hedefi genel olarak geçmişten bugüne ülkemizde mühendislik ve mühendislik eğitimi tarihine ışık tutmak olduğunu dile getiren İTÜ Rektörü ve aynı zamanda kitabın editörü olan Prof Dr. Mehmet Karaca, kitapla ilgili şunları söyledi: “ Bu tarih içerisinde İTÜ’nün rolünü ve geçmişini bugüne kadar gelen kurumsal gelişimini anlatmaktır. Bütün bunları yaparken de Türkiye’nin imar ve inşasında önemli roller oynayan bir kuşağın yetiştirdiği bir okulun kurumsal ve entelektüel arka planını tarihini de yazarak daha sonra bu konularda yapılacak sosyal tarih çalışmalarına da yardımcı olacak bir kurum tarihi ortaya koymaktadır. Bu çalışma İTÜ’nün çekirdeğini oluşturan ilk kurumların başlangıcından 1980’lere kadar gelen periyodu esas almaktadır. 1980 sonrası daha sağlıklı değerlendirilebilmesi için daha sonra yapılacak çalışmalara bırakılmıştır…”

İLK KADIN MÜHENDİSLERİMİZ

İTÜ birçok alanda öncü olma özeliğini ilk kadın mühendisleri yetiştiren bir kurum olarak da gösterdi. Sabiha Rıfat, Melek Erbul, Nezihe Önyay, ve Altan Edilge bu isimlerin başında geliyor. İTÜ’nün atasını oluşturan Mühendis Mektebine 1927 yılında girip 1933 yılında mezun olarak Cumhuriyet döneminin ilk Türk kadın mühendisi olan Sabiha Rifat (Gürayman) aynı sınıftaki arkadaşı Melek Erbul ile birlikte inşaat mühendisi olarak hayata atıldılar… Diğer taraftan eğitimine 1926’da Darülfünun bünyesinde açılan elektronik mekanik enstitüsünde başlayan ve 1933 yılında buraya kaydını yaptıran ilk kadın olarak daha sonra bu okulun 1935’de yüksek mühendis mektebine devrinin ardından 6 yıllık eğitimini tamamlayıp 15 Haziran 1939’da elektromekanik şubesinden mezun olan Nezihe Önyay da ilk kadın mühendislerimizdendir…

Kitap İTÜ Rektörü Prof. Dr Mehmet Karaca’nın editörlüğünde ve Mustafa Kaçar, Tuncay Zorlu, Burak Barutçu, Atilla Bir, C.Ozan Ceyhan ve Aras Neftçi tarafından hazırlandı.