Avrupa’yı İslam aydınlattı!

Kitap
Prof. Dr. İsa ve Saliba, Batı medeniyetinin bugünkü noktalara gelmesindeki İslam etkisini açık ve net gösteriyor. Kendini küçük görme, eğer kulluğun idraki penceresinden ise insanı yükselten bir hasle...
EMOJİLE

Prof. Dr. İsa ve Saliba, Batı medeniyetinin bugünkü noktalara gelmesindeki İslam etkisini açık ve net gösteriyor.

Kendini küçük görme, eğer kulluğun idraki penceresinden ise insanı yükselten bir haslettir. Fakat şahsını bilmeme, çevresindekiler karşısında daim eziklik psikolojisiyle hareket etme zaviyesindense tam aksine ferdi zelillik çukuruna hapseder. Bu kişiler için böyle iken, toplumlar ve devletler noktasında da farklı değildir. İslam dünyası da bilhassa 19 ve 20’nci asırda Batı medeniyeti karşısındaki gerileyişi sebebiyle söz konusu atmosfere kapılmıştır. Ama işin dikkat çekici tarafı öncesinde de bu halet-i rûhiyenin bir manada İslam ümmeti arasında gezindiğidir.

Tabii o devirlerde maksat nefsin kulu dünyaya bağlama yönündeki kuvvetine karşı bir savunmadır. Oysa belirtilen asırlar ve sonrasında gelişen yönüyle kendini küçük görme, ikinci şıktaki yani zelilliyle hapsolma, anlamıyla Müslümanları esir almıştır. Batı’nın karanlık çağ (!) diye adlandırdığı devirlerse İslam diyarlarında çabuk unutulmuştur. Lakin buradaki hatırdan çıkarma menfîliğinden kaynaklanmaz. Aksine Batı için cahiliyenin pençesinde geçirilen günler, İslam ülkeleri için arzın ve ötesinin keşfedildiği dünyada ilmin zirveye çıktığı dönemlerdir. Ötesinde bu zaman dilimlerinde ortaya konan ilmî neticeler Batı’yı da dogmatizm bataklığından kurtaran yılları ve süreçleri başlatmıştır. Mahya Yayınları’nca neşredilen Prof. Dr. Ahmed İsa imzalı “Müslümanların Rönesansa Katkısı” ve Prof. Dr. George Saliba’nın kaleminden çıkan “İslam Bilimi ve Avrupa Rönesansının Oluşumu” başlıklı kitaplar da zikredilen tarihî hakikati bütün açıklık ve netliğiyle ortaya koymaktadır.

İsa ve Saliba’nın çıkış noktası esasında çok basit, “Batı, İslam dünyasından çok şeyi ödünç almıştır. Ve aldıklarından da büyük fayda görmüştür.” Aslında buna daha önce başkaları da söylemiştir, Mesela Roberts, Dünya Tarihi adlı eserinde bunu pek çok kez vurgular. Hıristiyanlık âleminin kültürel gelişimini İslam’a borçlu olduğunu belirtir. Ona göre Avrupa, Ortaçağ’da başka hiçbir medeniyete İslam’a olduğu kadar borçlu olmamıştır. Nihayet İsa ve Saliba’nın kitapları geçmişin şanlı günlerini anlatıyor. Ama keşke şimdikiler de seleflerine hayırlı bir halef konumuna gelse de eskileri yâd etmenin ötesine geçebilse…

 

MÜSLÜMANLARIN RÖNESANSA KATKISI

Prof. Dr. Ahmed İsa  

Mahya Yayınları

318 sayfa

02124411647

İSLAM BİLİMİ VE ARVUPA RÖNESANSININ OLUŞUMU

Prof. Dr. George Saliba  

Mahya Yayınları

272 sayfa

Sedat GÜLMEZ
Aksiyon