Kimler devlet memuru olamaz?

Ağır ceza mahkemelerince, haklarında ‘kamu haklarından mahrum edilme’ cezası verilenler memur olamıyor. Kişi hakkında verilen mahkûmiyet kararında ayrıca hak ve yetkilerin infazdan sonra da kullanılmasının yasaklanmasına karar verilmemişse alınan mahkûmiyetin memuriyete engel bir durumu yok.

Üniversite öğrenimi sırasındaki cezalar memur olmaya engel midir?

Yüksek öğrenim veya ortaöğrenim sırasında alınan disiplin cezaları, okuldan uzaklaştırmalar gibi cezalar memur olmaya engel oluşturmaz.

Güvenlik soruşturması olumsuz çıkan adaylar ne yapmalı?

Güvenlik soruşturması her kadro için yapılmıyor. Güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması genel olarak tüm KPSS-A kadrolar, ceza infaz kurumları, tutukevlerinde çalışacak personel ile MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kadro ve kuruluşlarında çalışacak personel için yapılıyor. Yargı organlarının kararlarına göre, herhangi bir mahkûmiyeti olmamasına rağmen, güvenlik soruşturması olumsuz olan adayların atamasının yapılması gerekiyor. Yerleşme sonrası bu nedenden dolayı ataması yapılmayan adayların, belirtmiş olduğumuz çerçevede haklarını aramaları uygun olur.

ASKERLİK DURUMU SORULARI

BAKAYA kalanlar başvuru yapabilir mi?

Başvuru şartları arasında yer alan ‘askerlikle ilişiğin olmadığına dair belgeye’ tercih formununÖSYM’ye teslimi tarihi itibariyle sahip olunması gerekir.

Çürük raporu alan, memur olabilir mi?

657 sayılı kanunda yapılan son düzenlemeye göre, memur olabilmek için sadece görevin devamlı olarak yapılmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile özürlü olmak gerekiyor. ‘Askerlik yapamaz raporu’ verilmesinin adayları fazla endişelendirmesine gerek yok. Zira, önemli olan memuriyet görevini devamlı surette yapmaya engel olabilecek bir akıl hastalığıyla özürlü olunmaması.

Atanma sırasında askerde olanların durumu ne olacak?

Yerleştirme sonrasında adayların atanmak üzere, gerekli belgeleri yerleştikleri kuruma vermesi gerekiyor. 657 sayılı kanunda, aynı yerdeki bir kadroya atanması halinde tebligat tarihinin ertesi günü, başka bir yerdeki kadroya atananların ise tebligat tarihinden itibaren 15 gün içinde göreve başlaması gerektiği belirtiliyor.

Eğer belge ile ispatı mümkün bir hal var ise bu süre iki aya kadar uzayabiliyor. Kamu kurumları, askerlik mazereti dahi olsa, belirtilen bu süreler içinde göreve başlamayanların atamalarını iptal ediyor. Askerde olması nedeniyle göreve başlayamayan ve ataması yapılmayan bir adayın dava açma süreleri içerisinde yargı yoluna başvurması halinde lehine karar çıkması yüksek bir ihtimal.
Burada şu hususu adaylar bilmelidir. Yerleşen ancak askerlik nedeniyle göreve başlayaman aday 2010’a kadar başvuramayacak.

Ne zamana kadar tecilli olmalıyım?

Bu konuda belirlenmiş olan bir süre yok. Kurumun atayacağı vakitte asker olmamak yeterlidir. Göreve başladıktan 2 ay sonra dahi askerliğe gidilse memurluk hakkı kaybolmaz, aday askerliğini yapıp, kaldığı yerden görevine devam eder.

YAŞ ŞARTI SORULARI

SINAVDAN önce yapılan yaş düzeltmesi geçerli midir?

KPSS kılavuzunda, yaş şartının sınav tarihi itibariyle aranacağı belirtiliyor. Buna göre, sınavdan önce yapılacak yaş düzeltmeleri geçerli, sınavdan sonra yapılacak yaş düzeltmeleri ise geçerli olmayacaktır.

Yaş şartı, askerliğini yapanlar için ayrıca belirlenmekte midir?

KPSS tercih kılavuzunda, ‘askerliğini yapmış’ olan erkek adaylar için, askerlik süresini dengeleyecek yeni bir yaş şartı düzenlemesi yer almıyor. Bu adaylar da diğer adaylar gibi aynı şartlara tabi. Ancak, bu uygulama adaletsizlik içermekte olup zaman içinde değiştirilmesi uygun olacaktır.

mailce.com