Kamuya Personel Alınacak

Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, sözlü sınavla uzman yardımcıları alacak.

Alıma ilişkin duyurular, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.
Duyurulara göre Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, genel idare hizmetleri sınıfına toplam 12 personel alacak.

En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumların iktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler ve işletme ve iktisat fakültelerinin iktisat (2), maliye (1), çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü (1), Hukuk Fakültesi (1), İletişim Fakültesi (2) ve sosyoloji bölümü mezunu (5) olmak üzere toplam 12 personel alınacak.

Sözlü sınav, 13-16 Aralık 2010 (4 gün) tarihleri arasında, Ankara Kızılay’da bulunan Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (Ziya Gökalp Caddesi numara 40) adresinde yapılacak.
Sözlü sınavın belirtilen tarihlerde tamamlanamaması halinde, takip eden günlerde sınava devam edilecek.

Adaylar başvurularını, 22 Kasım 2010 tarihinden itibaren 3 Aralık 2010 tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğe yapacaklar.

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

Sınava, en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının sosyoloji bölümü ile iktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler, iletişim, hukuk, işletme ve iktisat fakülteleri veya öğrenim itibari ile bunlara denkliği Yükseköğretim kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar katılabilecek.
Ayrıca adaylarda, 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında A Grubu puan türlerinden KPSSP3 puan türünden, sosyoloji bölümü ile iletişim fakültesi mezunlarının en az 70 puan, iktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler, işletme ve iktisat fakültelerinin maliye, iktisat, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümleri ve hukuk fakültesi mezunlarının en az 80 puan almış olmaları şartı aranacak.

Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS 2008, 2009, 2010) yabancı dilden en az (C düzeyi) 70 puan almış olmakta adaylarda aranacak şartlar arasında yer almakta.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, 7-10 Aralık 2010 tarihleri arasında, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Web sayfasında (http://www.ksgm.gov.tr/) ve Genel Müdürlük binası girişinde ilan edilecek.

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI

Öte yandan Savunma Sanayii Müsteşarlığı sözlü sınavla 5 uzman yardımcısı alacak.
Savunma Sanayii Müsteşarlığına 3 teknik (1 uçak mühendisi/havacılık ve uzay mühendisi, 1 gemi inşaa mühendisi, 1 makina mühendisi) ve 2 genel idare hizmetleri (1 hukuk, 1 iktisat/işletme) sınıflarında istihdam edilmek üzere toplam 5 uzman yardımcısı alımında bulunacak.

Giriş sınavı sözlü olarak yapılacak. Sözlü sınava çağrılan adaylar öncelikle bir ön görüşmeye katılacaklar.

Ön görüşme ve sözlü sınav tarihleri, giriş sınavına çağrılacak adayların isimleri ile birlikte Müsteşarlık internet sitesinde ilan edilecek.

Başvuru için istenen belgelerin en geç 30 Kasım 2010 Salı günü mesai bitimine kadar Savunma Sanayii Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Daire Başkanlığına elden teslim edilecek.
Posta ile yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacak.

ARANAN ŞARTLAR

Adaylarda en az dört yıllık lisans eğitimi veren yurt içindeki veya denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki dört yıllık yüksek öğretim kurumlarının teknik hizmetler sınıfı için mühendislik fakültelerinin uçak mühendisliği/havacılık ve uzay mühendisliği, gemi inşa mühendisliği, makina mühendisliği bölümlerinden mezun olmaları şartı aranacak.
Genel idare hizmetleri sınıfı içinse hukuk fakültesinden ve iktisat/işletme bölümlerinden mezun olmak adaylarda aranacak şartlar arasında yer almakta.

Ayrıca Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27- 28 Haziran 2009 ve 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından birinden, KPSSP (1) puan türünden en az 85 puan almış olmak kaydıyla, müracaat edenlerin meslek grubu içinde en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak uzman yardımcısı sayısının beş katı aday arasına girmekte (Son sıradaki adayla, aynı puanı almış adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.) adaylardan istenecek.

Sınava yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için Kamu Personeli Yabancı Dil (KPDS) Sınavından 80 puan veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavlarından buna denk puan almış olanlar katılabilecek.

Sınav sonuçları, Savunma Sanayii Müsteşarlığında ve Müsteşarlık web sayfasında ve ilan panosunda duyurulacak.