İş Dünyası

Kadın İşgücü Arttırılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan UİS taslağına göre, kadınların işgücüne katılım oranı, 2009 yılındaki yüzde 26 düzeyinden, 2023 yılında yüzde 35’e çıkartılacak. Genç işsizlik oranı, genel işsizlik oranına..

Kadın İşgücü Arttırılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan UİS taslağına göre, kadınların işgücüne katılım oranı, 2009 yılındaki yüzde 26 düzeyinden, 2023 yılında yüzde 35’e çıkartılacak.

Genç işsizlik oranı, genel işsizlik oranına yaklaştırılacak.

Kamu sektöründe, 34 bin 618 memur, kamu ve özel sektörde 20 bin 420 işçi olmak üzere toplam 55 bin 38 olan açık özürlü kontenjanının tamamı iki yıl içinde doldurulacak.

Uzun süreli işsizlerin toplam işsizlere oranı, 2009 yılındaki yüzde 25,3 oranından, 2023 yılına kadar yüzde 20’ye indirilmesi hedefleniyor.

İŞGÜCÜ PİYASASI VE İŞSİZLİĞİN ANALİZİ

İşgücü piyasasının yüzde 10’u yapısal, yüzde 4’ü ise konjonktürel işsizlikten oluşuyor.

Türkiye‘deki işsizliğin yapısal özeliklerine göre, çalışma çağındaki nüfusa 800 bin katılım bulunurken, tarımdan, tarım dışı sektöre ortalama 150 bin geçiş, tarım dışı işgücü piyasasına her yıl ortalama 550-600 bin yeni katılım bulunuyor.

UİS tespitlerine göre, tarım dışı istihdamın büyüme esnekliği 2002-2007 döneminde yüzde 0,5, tarım dışı sektörde yüzde 5’lik büyüme ise yaklaşık 400 bin kişilik bir tarım dışı istihdam oluşturuyor.

Yine UİS tespitlerine göre, Türkiye’de kayıt dışı istihdam oranı yüzde 43,8, tarım dışı istihdamda kayıt dışı yüzde 30,1 düzeyinde bulunuyor.

Türkiye’de işgücünün ve işsizlerin yaklaşık yüzde 60’ı lise altı eğitime sahip bulunuyor.

Kadınların işgücüne katılım oranı Avrupa Birliği‘nde (AB) yüzde 64,3 iken Türkiye’de yüzde 27,8 düzeyinde bulunuyor.

Engellilerin işgücüne katılım oranı yüzde 22 düzeyindeyken, 15-24 yaş arası genç işgücü, toplam işgücünün yüzde 20,6’sını oluşturuyor.

Gençlerdeki işsizlik oranı yüzde 25 düzeyinde bulunuyor.

UİS tespitlerine göre, Türkiye’de işgücünün eğitimi düzeyi düşük ve işgücünün temel bilgi ve becerileri yeterli değil.

Türkiye’de eğitime yapılan kamu harcamalarının da yetersiz olduğunu belirtilirken, gerek okullaşma, gerekse mesleki eğitime katılma oranının, AB ve OECD ortalamasının gerisinde olduğu kaydedildi.

TEMEL POLİTİKA HEDEFLERİ

UİS temel politika hedeflerine göre, il bazında işgücü piyasası ihtiyaç analizleri 2011 yılı sonuna kadar tamamlanacak. 2013 yılından itibaren, her yıl 400 bin kişiye işgücü yetiştirme kursu sağlanacak.

İstihdam garantili kursların toplam içindeki payı 2013 yılında yüzde 50’ye çıkartılacak.

İşgücü yetiştirme kursunu başarı ile bitirenlerin işe yerleştirilme oranı 2015 yılına kadar yüzde 40’a çıkartılacak.

Hayatboyu öğrenmeye katılım oranı, 2023 yılında yüzde 8’e çıkartılacak.

Avrupa Yeterlilik Çerçevesi ile uyumlu Ulusal Yeterlilik Çerçevesi 2012 yılı sonuna kadar oluşturulacak.

İŞKUR‘un insan kaynakları, 2015 yılında 10 bin kişiye çıkarılacak.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL