İşte Yeni İstihdam Paketi

İş Dünyası
İşsizliğe çare bulmak için hazırlanan 3. istihdam paketinin (Ulusal İstihdam Stratejisi) taslak hali dün sosyal tarafların görüşüne sunuldu. Taslakta, mesleki eğitime özel vurgu yapılırken, iş dünyası...
EMOJİLE

İşsizliğe çare bulmak için hazırlanan 3. istihdam paketinin (Ulusal İstihdam Stratejisi) taslak hali dün sosyal tarafların görüşüne sunuldu. Taslakta, mesleki eğitime özel vurgu yapılırken, iş dünyasının her fırsatta dile getirdiği kalifiye eleman ihtiyacı için daha etkili önlemler alınması hedefleniyor. Edinilen bilgiye göre 2013 yılından itibaren her yıl 400 bin işsiz mesleki eğitimden geçirilecek. Bu kursların yüzde 50’si istihdam garantili olacak. Böylece 200 bin kişinin iş bulması sağlanacak. Üçüncü istihdam paketiyle doğrudan istihdama da öncelik veriliyor. Türkiye İş Kurumu‘na 5 bin yeni memur alınacak. 55 bin özürlü kontenjanın tamamı iki yıl içinde doldurulacak.

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan‘ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya devlet bakanları Cevdet Yılmaz ile Zafer Çağlayan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi Bakanı Nihat Ergün, Çalışma Bakanı Ömer Dinçer ile TUSKON, MÜSİAD, TİM, TOBB, TİSK, TESK, Türk-İş, Hak-İş, Memur-Sen ve Kamu-Sen başkanları katıldı. Babacan’ın konuşmasının ardından taslak metinle ilgili sosyal tarafların görüşleri alındı. Önerilerin ardından Ulusal İstihdam Stratejisi’ne son şekli verilecek. Genel çerçevesi çizilen Ulusal İstihdam Strateji taslağında, iş dünyasının ve sosyal tarafların isteği olan somut tedbirler beklenen ölçüde yer almadı. Taslak metinde işsizlik maaşı alınmasının kolaylaştırılacağının sinyalleri verilirken, bu maaşın düşük olduğuna da vurgu yapıldı. Buna göre yüzde 13,6 olan işsizlik maaşı alanların toplam işsizlere oranı, 2023 yılına kadar yüzde 25’e yükseltilecek.

İşsizlik ödeneği alanların işe dönüş süresinin de kısaltılması için tedbir alınacak. İl bazında işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu analizler 2011 yılı sonuna kadar tamamlanacak. Böylece hangi alanda, hangi meslekte ne kadar kişiye ihtiyaç duyulduğu tespit edilecek. Taslakta istihdam piyasasının ayrıntılı analizine de yer verildi. Buna göre işsizlerin yüzde 10’u yapısal, yüzde 4’ü konjonktürel işsizlikten oluşuyor. Engellilerin işgücüne katılım oranı da yüzde 22, gençlerdeki işsizlik oranı da yüzde 25’ler düzeyinde. İstihdam stratejisinde esnek çalışma yöntemlerine yer verileceği de tespit edildi. Daha önce büyük tartışma çıkaran ve bu sebeple geri çekilen özel istihdam bürolarına işçi kiralama yetkisi veren düzenleme yeniden Meclis’e gelecek. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, istihdam piyasasındaki canlanmanın, diğer ülkelere göre daha hızlı olduğunu söyledi. Babacan, 2010 yılı Şubat ayı itibarıyla 51 ülkeden 38’inde işsizlik oranlarının artmaya devam ettiğini, Türkiye’de ise 2009 sonundan itibaren gerilemeye başladığını dile getirerek, "Şubat ayı itibarıyla toplam istihdam, geçen yıla göre yaklaşık 1,5 milyon kişi artmıştır." dedi.

Ulusal İstihdam Stratejisi ile işgücü piyasasındaki yapısal sorunları çözmeyi hedeflediklerine dikkat çekerken, işsizlik sorununa kalıcı bir çözümün de sağlanmış olacağını bildirdi. Babacan, stratejinin temel eksenlerinin, ‘Eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi, işgücü piyasasının esnekleştirilmesi, kadınlar, gençler ve dezavantajlı grupların istihdamının artırılması ve istihdam-sosyal koruma ilişkisinin güçlendirilmesi’ olduğunu ifade etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer ise işi değil insanı korumayı öne çıkaran bir anlayış geliştirdiklerini anlattı. Ömer Dinçer, "Özellikle de kadınlara ve özel ilgi bekleyen çeşitli grupların fırsat eşitliği konusuna hassasiyetle yaklaştık." açıklamasını yaptı.

İstihdam Zirvesi’ne katılanların teklifleri

İstihdama devlet öncülük etmeli, özel sektör de bu konuda teşvik edilmeli.

Asgari ücret üzerinden alınan Gelir Vergisi’nden vazgeçilmeli.

İhtiyaç olmayan alanlarda mesleki-teknik eleman yetiştirilmesin.

Küçük işletmelerin üzerindeik sosyal güvenlik prim yükü azaltılabilir.

Kamuya eleman alımı yapılarak boş kadrolar süratle doldurulabilir.

TSK’da erlerin yaptığı işler için sivil memur istihdam edilmeli.

Vergi teşvikleri küçük işletmelerin de yararlanacağı hale getirilmeli.

Sosyal güvencesi olmayan 1 milyon kişiye 100 TL asgari gelir desteği verilsin.