Peygamberlerin Özellikleri Nelerdir? Peygamberlere Neden İhtiyaç Vardır?

İslam
Resul ne demektir? Nebi ne demektir? Nübüvvet nedir? Risalet nedir? Vahiy ne demektir? Vahiy nedir? Peygamberlere neden ihtiyaç vardır? Peygamberlerin özellikleri nelerdir? Resul, Allah’ın (c.c) yeni ...
EMOJİLE

Resul ne demektir? Nebi ne demektir? Nübüvvet nedir? Risalet nedir? Vahiy ne demektir? Vahiy nedir? Peygamberlere neden ihtiyaç vardır? Peygamberlerin özellikleri nelerdir?

Resul, Allah’ın (c.c) yeni bir kitap ve şeriatla insanlara emir ve yasaklarını bildirmek üzere gönderdiği peygambere denir. Peygamber “Elçi, gönderilen” demektir. Çoğulu rusûldür. Peygamberlerin yaptığı bu göreve ise risalet denir.

Nebi, Allah’ın (c.c) kendisine vahyettiği hükümleri insanlara haber veren peygamber demektir. Nebi “Haberci” demektir. Çoğulu enbiyadır. Nebilerin yaptığı göreve nübüvvet denir.

İslam alimlerinden bir kısmına göre peygamberlere Allah’tan vahiy aldıkları için nebi denir. Aldıkları vahyi gönderildikleri topluma ulaştırdıkları için ise resul denir.

Resul olsun nebi olsun tüm peygamberlerin en önemli görevi, kendilerine indirilen ilahi vahyi insanlara ulaştırmak, tebliğ etmektir.

Peygamberlik görevi açısından nebi ve resul arasında bir fark yoktur.

İlk insan ve ilk peygamber olan Hz. Âdem ile başlayan risalet ve nübüvvet faaliyeti peygamberimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v) kadar devam etmiş ve onunla son bulmuştur.

Allah (c.c) her topluma, değişik zaman ve mekânlarda peygamberler göndermiştir.

“Her ümmetin bir peygamberi vardır. Peygamberleri geldiği zaman, aralarında adaletle hükmedilir ve onlara asla zulmedilmez.”

(Yunus suresi, 47. ayet)

Vahiy; gizli konuşmak, ilham etmek, seslenmek ve işaret etmek gibi anlamlara gelir.

Vahiy, Allah’ın (c.c) kullarından seçtiği peygamberlerine iletmek istediği mesajlarını, doğrudan veya melek vasıtasıyla bildirmesidir.

Yüce Allah peygamberlerle farklı şekillerde iletişim kurar.

“Allah, bir insanla ancak vahiy yoluyla yahut perde arkasından konuşur. Yahut bir elçi gönderip izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz O yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir.”

(Şûra suresi, 51. ayet)

Allah’ın (c.c) seçkin kulları olan peygamberler, kendilerine gönderilen ilahi mesajları hiçbir değişikliğe uğratmadan insanlara tebliğ edip açıklamışlardır.

Peygamberlere neden ihtiyaç vardır?

Allah’ın varlığını aklıyla kavrayabilen insan, O’nun zât ve sıfatlarını anlamada tek başına yetersiz kalır. Bu sebeple Allah hakkında bilgi sahibi olmak için peygamberlere ihtiyaç duyar.

Yaratılış amacını bilmede kendi kendine yetersiz kalan insan, varoluş nedenini; nereden gelip nereye varacağını anlamak ve bilmek için de peygamberlere muhtaçtır.

Bireysel ve toplumsal mutluluğu temin edecek ilke ve prensiplerin insanlara öğretilmesi için peygamberlere ihtiyaç vardır.

Dünyaya imtihan için gönderilen insanın, kullukla sorumlu tutulması için Allah’ın emir ve yasakları konusunda bilgilendirilmesi gerekir. Bunun için de peygamberlere muhtaçtır.

İnsanların dinî hükümleri öğrenme ihtiyaçları olduğu gibi, dünyaya ait sanat, ziraat, ticaret ve çeşitli meslekleri öğrenmek için de peygamberlere ihtiyaçları vardır.

Peygamberlerin Özellikleri Nelerdir?

Peygamberler örnek ve önder insanlardır.

İnsanlara doğru yolu göstermek için gönderilen her peygamberin, belli niteliklerle donatılmış olması peygamberliğinin bir gereğidir.

Tebliğ: Allah’tan aldıkları vahyi eksiksiz bir şekilde insanlara ulaştırmasıdır.

Emanet: Emin ve güvenilir olmalarıdır.

Fetanet: Akıllı, zeki ve anlayışlı olmalarıdır.

İsmet: Günah işlememeleri ve günahtan uzak durmalarıdır.

Sıdk: Peygamberlerin söz ve davranışlarında doğru ve dürüst olmalarıdır.

“Ey peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et! Eğer bunu yapmazsan O’nun mesajını iletmemiş olursun…”

(Mâide suresi, 67. ayet)

“Bir peygambere, emanete hıyanet yaraşmaz…”

(Âl-i İmrân suresi, 161. ayet)

Yüce Allah, emir ve yasaklarını tebliğ etmekle görevlendirdiği peygamberlerini yaşadığı zamanın koşullarına göre zaman zaman farklı mucizelerle desteklemiştir.

Mucizenin asıl maksadı peygamberin nübüvvet davasını ispat edip doğrulamanın yanı sıra insanların hidayetine de vesile olmaktır.

Mucizelerin hepsi Allah’ın izni dahilinde gerçekleşir.

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku giderme