Peygamberimizin hayatından! Allah’ın kullarına merhameti

Ömer b. Hattab (ra)’ın şöyle dediği rivayet edilmiştir:

Rasûlullah (sav)’in huzuruna bir grup esir geldi. Onların içinden bir kadın, telaş içinde yavrusunu arıyordu. Onu esirler arasında bulunca hemen alıp bağrına bastı. Yavrusunu kana kana emzirdi. Bunun üzerine Rasûlullah (sav)bize:

“-Ne dersiniz, bu kadın çocuğunu ateşe atar mı?” buyurdu.

Biz; “Hayır, atmaz” dedik. Bunun üzerine Nebi (sav):

“-Allah’ın kullarına merhameti, bu kadının çocuğuna olan merhametinden daha fazladır” buyurdu. (Müslim, Tevbe, 22)

Allah’ın rahmetinden ümidimizi kesmeyelim. Hatalarımıza ve günahlarımıza tevbe edelim.

 

Kaynak : Yeni Akit