Kurban kesimi nasıl yapılır? Kurban keserken nelere dikkat etmeli?

Kurban edilecek hayvanın, kurban olma şartlarını taşıması, veteriner kontrolünden geçmesi son derece önemlidir. Kurban edilecek hayvanlar, eziyet edilmeden ve incitilmeden kesim yerine götürülmelidir.

Kurban edilecek hayvan, kıbleye karşı yatırılıp ehil bir kimse tarafından kesilmeli, kesim işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmeli, hayvana acı çektirilmemeli ve kanının iyice akması sağlanmalı, bu arada çevre temizliği ve hijyen için gerekli tedbirler alınmalıdır. Daha çabuk ve daha hesaplı olsun diyerek ibadet ruhuna yakışmayan görüntülere yol açılmamalıdır.

Mümkünse kişi kendisi de kurbanı kesilirken hazır bulunmalıdır. Kurban kesmeye başlamadan önce tekbir getirilmelidir.

“Allahü ekber, Allahü ekber, lâ ilâhe illallahü vallahü ekber, Allahü ekber ve lillahilhamd.”

Sonra “Bismillâhi Allahü ekber” diyerek kurban kesilmelidir.

Hayvan kesilmeden önce şu veya benzeri dualar okunur:

ِ ِك َني ُ ْشر ْم ْ ِ مَن ال نَا َ َا أ َم حِنيفًا و ْ َض َ ر َ َاأل َ ِ ات و َاو السَ م ّ َ َر ِذي فَط َّ َ ِ لل َ ْجِهي َ ّجَ ْه ُت و ّي و ن ِِ إ

Ben hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben Allah’a ortak koşanlardan değilim.” (En’am Suresi, 6/79)

َالَِم َني ْع َ ِّب ال َ ِات ِي لِّ ر ََم َ َ اي و ْي َ َم ُ ُس ِكي و َن تي و َ َ صالَِ ِ ّن ُ ْل إ ق ُ ْسِلِم َني ْم ّوَُل ال َ ْ أ نَا َ َأ ْ ُت و ُِمر ل َك أ َبِ َذِ ُه و ِ َ يك لَ َ َ شر ال

“De ki: “Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O’nun hiçbir ortağı yoktur. İşte ben bununla emrolundum. Ben Müslümanların ilkiyim.” (En’am Suresi, 6/162-163)

“Allah’ım ben senden geldim ve sana döneceğim, Muhammed ve ümmetinden bunu kabul et.” (İbn Mâce, Edahi, 2)

Kurbanı kesen kimse hayvana eziyet vermemeye dikkat etmeli, bıçağı hayvana göstermemeli ve keskin bıçak kullanmalıdır. Sağ eliyle tuttuğu bıçakla hayvanı keserken “Bismillâhi Allahü ekber” der. Kurbanı vekilin kesmesi halinde kurban sahibi de besmeleye iştirak eder.

Kurban kesmenin rüknü, kurbanlık hayvanın kanını akıtmaktır. Kesim işlemi boğazın iki tarafındaki şah damarları, nefes ve yemek borusu kesilerek yapılır ve hayvanın kanının iyice akmasını temin için bir süre beklenir.

Kesim esnasında esas olan hayvana en az acı verecek yöntemleri uygulamaktır. Bu işlemler maliyetli ve zamana ihtiyaç duysa da bunlardan kaçınmamalı, yapılan her işlemin ibadetimizin bir parçası  olduğu unutulmamalıdır. Bu amaçla kurbanlık hayvanı önce şoka sokmak (bayıltmak), sonra kesmek de uygundur; çünkü şoka giren hayvan ölmez, hayatı devam eder.-diyanet