Cuma Hutbesi (21 Temmuz 2023)

İslam
HİCRET: İDEALLER UĞRUNA ÇIKILAN KUTLU BİR SEFER   Muhterem Müslümanlar! Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “İman edip hicret edenler, Allah yolunda cihad edenler; onlara kuca...
EMOJİLE

HİCRET: İDEALLER UĞRUNA ÇIKILAN

KUTLU BİR SEFER

 

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz

şöyle buyuruyor: “İman edip hicret edenler, Allah

yolunda cihad edenler; onlara kucak açıp

yardım edenler var ya! İşte onlar gerçek

müminlerdir. Onlar için bağışlanma ve büyük

bir lütuf vardır.”

Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber

Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Müslüman, elinden ve dilinden diğer Müslümanların zarar

görmediği kişidir. Muhacir ise Allah’ın

yasaklarını terk eden kimsedir.”

 

Değerli Müminler!

Yüce Allah’ın lütuf ve keremiyle geçtiğimiz

Çarşamba günü hicri 1445. yıla girdik. Bizleri yeni

bir hicri yıla daha kavuşturan Rabbimize sonsuz

hamdü senalar olsun. Hicri yeni yılımız hayırlı ve

mübarek olsun.

Hicri takvimin ilk yılı, Peygamber Efendimiz

(s.a.s) ile ashabının Mekke’den Medine’ye hicret

ettiği 622 yılıdır. Bu yıl, Allah Resûlü (s.a.s)’in

öncülüğünde Müslümanlar, Mekke’deki çileli

günlerin ardından İslam’ı daha rahat yaşayabilmek

için Medine’ye hicret etmişti. Hz. Ömer, bu

hadisenin yaşandığı yılı, halifeliği döneminde hicri

takvimin başlangıcı kabul etmişti.

 

Kıymetli Müslümanlar!

Hicret, insanlık tarihinin en önemli dönüm

noktalarından biridir. Hicret, sıradan bir göç

değildir. Hicret, geçici menfaatler uğruna bir

diyardan başka bir diyara gidiş de değildir. Hicret,

can ve mal korkusuyla bir şehirden kaçış hiç

değildir. Bilakis hicret, Allah rızası uğruna her türlü dünyevi beklenti ve gayeyi bir kenara bırakarak

çıkılan kutlu bir yolculuktur. Hicret, ideallerle

yücelen bir hayatı mümkün kılmak için başlanan

mübarek bir seferdir. Hicret, insanı yaratılış

amacından uzaklaştıran her şeyi geride bırakmaktır.

Kötülükten iyiliğe, zulüm ve haksızlıktan adalet ve

hakikate kararlı bir yöneliştir. Hicret, insanı Allah’a

kulluktan alıkoyan her türlü nefsani arzu ve istekten

yüz çevirmektir. Haram ve günahlardan

kaçınmaktır. Tövbe ve dua ile Rabbimizin engin

rahmetine sığınmaktır.

 

Kıymetli Müminler!

Hicretin gayesi, sorumluluk sahibi, bilinçli,

faydalı bireyler yetiştirebilmek için gayret etmektir.

Erdemli, huzurlu, güvenli ve barış içerisinde

yaşayan bir toplum inşa etmek için çaba

göstermektir. Hicretin gayesi, sevgi, merhamet ve

yardımlaşma gibi değerleri tüm insanlıkla

buluşturmak için mücadele etmektir.

Ne mutlu hicretin asıl gayesini idrak

edebilenlere. Ne mutlu sözünde özünde dürüst

olanlara. Allah’a hakiki kul olanlara. Ne mutlu

İslam’ın hakikatlerini hayatına hâkim kılanlara.

 

Aziz Müslümanlar!

Önemli bir hususu sizlerle paylaşmak

istiyorum. Son zamanlarda sık sık orman yangını

haberleri alıyoruz. Bu yangınlarla ciğerlerimiz

dağlanıyor. Ormanlarla birlikte nice canlılar yok

oluyor. Ormanlık alanlarda piknik amacıyla bile

olsa ateş yakmayalım. Yangına sebebiyet verecek

atıkları ormanlarda bırakmayalım. Ormanlarımıza

kasteden kötü niyetli kişilere karşı uyanık olalım.

Yangın ve afetler konusunda yetkililerin uyarılarını

dikkate alalım. Onların işlerini kolaylaştıralım.

Allah Resûlü (s.a.s)’in “Kıyamet kopuyor olsa

dahi elinizdeki fidanı yere dikin.” emrine uyarak,

yanan ormanlarımızın yerine yenilerini yetiştirelim.

Unutmayalım ki ormanlarımız ve çevremiz bize

emanettir. Emanete sahip çıkmak ise hepimizin

ortak görevidir. Yüce Rabbim ülkemizi ve

milletimizi her türlü afet ve felaketten muhafaza

eylesin.