Günün Ayeti, Hadisi Ve Duası

İnanç
Ayet إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا Meali:Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik. Feth Suresi, 48/1.Ayet   Hadis “İstanbul elbette fetholunacaktır; onu fetheden kumandan ne güzel kuman...
EMOJİLE

Ayet

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا

Meali:Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik.

Feth Suresi, 48/1.Ayet

 

Hadis

“İstanbul elbette fetholunacaktır; onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden asker ne güzel askerdir!”

(Ahmed bin Hanbel, Müsned, IV, 335; Buhârî, et-Târîhu’l-kebîr, II, 81/1760; Hâkim, el-Müstedrek, IV, 468/8300; Heysemî, Mecmau’z-zevâid, VI, 218)

 

Dua

 

Ya rabbi sen bize nice fetihler ihsan eyle. Hainlerin tuzaklarını kendi başlarına çevir ordumuza zeval verme. Ordumuzu daima havada karada ve denizde muzaffer kıl. Sen dualarımızı işiten ve kabul edensin