Abdullah Yıldız: Seçmeli Din Dersini İstemeyen Dilekçe Versin!

Dinsel Tartışmalar
Güzel çalışmalarını takdir ettiğim eğitimci yazar Ali Erkan Kavaklı kardeşimin, “Seçmeli Kur’an, Siyer ve Temel Dini Bilgiler dersini seçmek isteyendeğil, istemeyendilekçe vermeli; bu dersleri seçmeye...
EMOJİLE

Güzel çalışmalarını takdir ettiğim eğitimci yazar Ali Erkan Kavaklı kardeşimin, “Seçmeli Kur’an, Siyer ve Temel Dini Bilgiler dersini seçmek isteyendeğil, istemeyendilekçe vermeli; bu dersleri seçmeyenler alternatif olarak ahlak dersini seçmeli; üniversite sınavlarında da seçmeli din derslerinden soru çıkmalı” önerisini yürekten destekliyorum.

“Kur’an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı, Temel Dini Bilgiler” derslerini tercih sürecinin 21 Ocak’ta sona erecek olması sebebiyle harika bir teklifte bulunan Ali Erkan Kavaklı’nın özellikle: “Üniversite sınavlarında seçmeli din derslerinden de soru çıksın” önerisinin altına imzamı atıyorum.Zira, üniversite sınavlarında soru çıkmayan derslere öğrencilerin rağbet etmediğine ben de şahidim. ‘Üniversiteye yerleştirme sınavları olan TYT ve AYT’de 3 seçmeli din dersinden sorular çıkması gerektiğini, ayrıca Almanya modelinde olduğu gibi, bu dersleri tercih edenlerin değil, istemeyenlerin dilekçe vermesi gerektiğini’ belirten ve sınavın öğrenciyi motive etme gücüne vurgu yapan Kavaklı, şunları söylüyor:

“Maneviyatsız eğitim olmaz. Ruhsal zekâyı geliştirecek ve çocuklarımıza ahlaki, insani, milli ve manevi değerler kazandıracak olan bu dersler özellikle lisede TYT ve AYT’nin kurbanı oluyor. Lise öğrencisi bütün gücüyle üniversite sınavlarına odaklanıyor, liseliler için üniversite kazanmak ‘var olmak veya olmamak’ meselesi hâline gelmiş. Üniversite kazanma ümidi olan gençler, seçmeli dersleri lüzumsuz hatta engel olarak görüyorlar. Üniversite ümidi olmayanlar ise bütün dersleri gereksiz kabul ediyorlar.”

“Öğrenciler için kendilerine üniversite kazandıracak dersler önemli, öteki dersler ayak bağı. Beyin gelişimi için gerçekler ise böyle değil. Beyin bilgi ile beslenir. Bilgi beyin gelişimine hizmet eder. Ne kadar çok ve çeşitli bilgi öğrenilirse beyindeki sinaptik ağlar o kadar çok çeşitlenir ve beyin gelişir yani zekâ gelişimi artar. Son sınıf öğrencileri üniversite sınavlarında soru çıkmayan dersleri dinlemiyorlar, bu derslerin öğretmenlerine, ‘bizi bırakın ders çalışalım, test çözelim’ diyerek ders anlattırmıyorlar. Üniversiteye hazırlanmak ve üniversiteye girebilmek liselilerden beklenen en önemli değer. Üniversite kazanamayan genci çevresi değersiz görüyor, öğrenci kendisini değersiz hissediyor. Dolayısıyla üniversite sınavlarında soru çıkmayacak dersler önemsiz kabul ediliyor.”

Seçmeli dersleri öğrencinin gözünde önemli hale getirmek için iki adım atılması gerektiğini söyleyen Kavaklı’nın önerisi şöyle: “İlk olarak; Kur’an, Siyer, Temel Dini Bilgiler ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden TYT ve AYT’de tıpkı Türkçe ve Matematik gibi 40 soru sorulursa bu dersler öğrencinin gözünde ve tabii ki velisinin gözünde önemli hâle gelir. İkincisi, Seçmeli Kur’an, Siyer ve Temel Dini Bilgiler dersini seçmek isteyen değil, seçmek istemeyen dilekçe vermeli. Bu dersleri seçmeyenler alternatif olarak ahlak dersini seçmeliler.” Kavaklı, ayrıca 8’inci sınıf öğrencilerine Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden 10 soru sorulduğunu, seçmeli derslerden de en az 10 soru sorulması gerektiğini hatırlatıyor.

Almanya modelini de örnek gösteren Ali Arkan Kavaklı, sistemi şöyle anlatıyor: “Almanya’da kaldığım yıllarda gördüm; “Religion”, yani din dersi karnede birinci ders. Bu dersi çocuğuna aldırmak istemeyen veli dilekçe verir. Religion dersini seçmeyen “etik” dersine gönderilir. Bu derste dinler, kültür, ahlak, insana kişilik ve kimlik kazandıran, toplumu bir arada tutan temel değerler öğretilir. Çünkü gençlere kimlik, karakter, ahlak ve temel değerler kazandıracak din ile ahlak dersleri Türkçe ve Matematik kadar hatta onlardan daha önemli. Öğrenci Matematik ve Türkçe bilgisini sonradan da tamamlayabilir ama kimlik, kişilik ve ahlaki değerleri sonradan kazanmak hiç de kolay değil.”

Toplumu ayakta tutan, farklı düşünce ve inançtaki insanları bir arada yaşatan ortak değer yargılarına dikkat çeken Kavaklı; ‘vatanseverlik, insana değer verme, milli ve manevi değerlere bağlılık, çevreyi temiz tutma, hayvanları sevme ve koruma, farklı düşüncelere saygı, yardımlaşma ve dayanışma gibi milleti millet yapan ve ayakta tutan değer yargılarının bu derslerde yavrularımıza öğretilerek LGS, TYT ve AYT’de seçmeli derslerden soru sorulması halinde bu derslerin önemseneceğini ve topluma da barış ve huzur geleceğini’vurguluyor. Önerilerini yürekten destekliyorum.