On Emir

Dinler
On Emir; Hz. Musa’ya Sina Dağı’nda Allah tarafından 2 taş tablet üzerinde verildiğine inanılan ahlaki ve dini kurallardır. Bunlar, Tevrat Çıkış (Exodus) / Bap 20‘de yer almaktadırlar...
EMOJİLE

On Emir; Hz. Musa’ya Sina Dağı’nda Allah tarafından 2 taş tablet üzerinde verildiğine inanılan ahlaki ve dini kurallardır. Bunlar, Tevrat Çıkış (Exodus) / Bap 20‘de yer almaktadırlar:

1. Karşımda başka ilahların olmayacak.

2. Kendin için, oyma put, yukarda göklerde olanın, yahut aşağıda yerde olanın, yahut yerin altında sularda olanın suretini yapmayacaksın, onlara eğilmeyeceksin ve onlara ibadet etmeyeceksin.

3. Yehova’nın Rabb’in ismini boş yere ağıza almayacaksın.

4. Sebt gününü takdis etmek için onu hatırında tutacaksın. Altı gün işleyeceksin ve bütün işini yapacaksın, fakat yedinci gün Allah’ındır. Sen ve oğlun ve kızın, kölen ve cariyen ve hayvanların ve kapılarında olan garibin hiçbir iş yapmayacaksınız. Çünkü Rab gökleri, yeri ve denizi ve onlarda olan bütün şeyleri altı günde yarattı.

5. Babana ve anana hürmet edeceksin.

6. Katletmeyeceksin.

7. Zina etmeyeceksin.

8. Çalmayacaksın.

9. Komşuna karşı yalan şehadet etmeyeceksin.

10. Komşunun evine tamah etmeyeceksin, komşunun karısına, yahut kölesine, yahut cariyesine, yahut öküzüne, yahut eşeğine, yahut komşunun hiçbir şeyine tamah etmeyeceksin.