İSAV “Ahlak” İçin Toplanıyor

Dinler
İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) , din, dil, ırk ayrımı yapılmaksızın dünyadaki tüm toplumların en büyük sorunu haline gelen ahlaki yozlaşmaya karşı çözümler için uluslararası bir sem...
EMOJİLE

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) , din, dil, ırk ayrımı yapılmaksızın dünyadaki tüm toplumların en büyük sorunu haline gelen ahlaki yozlaşmaya karşı çözümler için uluslararası bir sempozyuma imza atıyor .

1970 yılında bir grup ilim adamı-akademisyen ve iş adamı tarafından kurulan İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV), yaklaşık 40 yıldır ülkemiz ve İslâm dünyası başta olmak üzere bütün insanlığı ilgilendiren çeşitli konu ve alanlarda yaşanan  sorunların doğru bir şekilde teşhis ve tahlilini yaparak geçerli ve etkili çözümler üretmek amacıyla millî ve milletlerarası tartışmalı ilmi toplantılar düzenliyor, bu toplantılarda sunulan bildirileri kitap halinde yayınlayarak toplumumuzun istifadesine sunuyor.

İSAV, bu defa da sadece günümüzü ve kendi toplumumuzu değil, aynı zamanda geleceğimizi ve bütün insanlığı yakından ilgilendiren hayatî bir meseleyi milletlerarası tartışmalı ilmî toplantı düzeyinde gündeme getiriyor: "Çağımızın Ahlâk Bunalımı ve Çözüm Arayışları".

Fert, aile ve toplum hayatında yaşanan problemlerden küresel ısınma ve çevre sorunlarına; açlık ve yoksulluktan eğitimsizlik ve cehalete; temel hak ve hürriyetlerin ihlâlinden terörizm ve savaşlara varıncaya kadar bireysel, toplumsal ve uluslararası ölçekte karşı karşıya kalınan pekçok sorun, aslında, çağımız insanının yaşamakta olduğu “ahlâk bunalımı”nın çeşitli alanlarda ortaya çıkan yansımalarından ibarettir.

Bu tespitten hareketle İSAV, sözkonusu ahlâk bunalımını aşmaya yönelik çözüm arayışlarını tartışıp değerlendirmek amacıyla Türkiye, Malezya, İngiltere ve Almanya’daki çeşitli üniversitelere mensup değişik alanlarda uzman olan kırka yakın öğretim üyesini, 24-26 Nisan 2009 tarihlerinde İstanbul Eresin-Topkapı Hotel’de düzenleyeceği milletlerarası tartışmalı ilmî toplantıda bir araya getirecek.

Farklı din, kültür ve uzmanlık alanlarına mensup olan katılımcılar tarafından ahlâk bunalımının anlaşılmasına yönelik kapsamlı tahlil ve tespitler ile bu bunalımın aşılmasına yönelik çözüm önerileri etrafında yapılacak tartışma ve değerlendirmeler sonunda ulaşılan neticeler bir sonuç bildirisi şeklinde kamuoyuna duyurulacak; ayrıca bildiri ve müzakere metinleri kitap halinde yayımlanacak.

VAKIF İRTİBAT/CORRESPONDENCE
Toplantıdan önce/Before the Symposium
İSLÂMÎ İLİMLER ARAŞTIRMA VAKFI
Kıztaşı, Kâmil Paşa Sokak, No. 5;
Fatih-34260/İSTANBUL
E-Mail:
isav@isav.org         Web Site: http:/www.isav.org
Tel : +90 (0212) 523 54 57 – 523 74 36    Faks : 523 65 37

Toplantı Günleri İrtibat(Eresin Topkapı Hotel)
The Place of the Symposium
Tel: (+90 0212)  631 12 12  (Santral/Operator)
631 37 14, 631 37 02 Fax: (+90 0212) 631 37 02
E-Mail:
eresintopkapi@superonline.com

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku giderme