Dinin Tarifi

Dinler
Din olgusu birçok farklı kültür, topluluk ve bireylerde var olan ortak bir olgudur. Hemen hemen her kültürde farklı biçimlerde de olsa dini inanışın önemli bir yeri vardır. Arapça kökenli bir sözcük o...
EMOJİLE

Din olgusu birçok farklı kültür, topluluk ve bireylerde var olan ortak bir olgudur. Hemen hemen her kültürde farklı biçimlerde de olsa dini inanışın önemli bir yeri vardır. Arapça kökenli bir sözcük olan din, "yol, hüküm, mükafat" gibi anlamlara sahiptir. Genel olarak ise kutsal ve ahlaki öğeler taşıyan, çeşitli ayin, uygulama, değer ve kurumlara sahip inançlar bütününe verilen isim veya tanımdır. Zaman zaman inanç sözcüğünün yerine de kullanıldığı olur.

 Pek çok farklı tanımı olan bu kavramın ansiklopedide şöyle geçmektedir: "Din üyelerine bir bağlılık amacı, bireylerin eylemlerinin kişisel ve sosyal sonuçlarını yargılayabilecekleri bir davranış kuralları bütünü ve bireylerin gruplarını ve evreni bağlayabilecekleri (açıklayabilecekleri) bir düşünce çerçevesi veren bir düşünce, his ve eylem sistemidir."

 Türk Dil Kurumu’na göre Din: "Tanrı’ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum, diyanet" ve "Bu nitelikteki inançları kurallar, kurumlar, töreler ve semboller biçiminde toplayan, sağlayan düzen" anlamlarına gelir.

 Din kavramının sözcük anlamı ve ansiklopedik kavramsal izahı aşan karşılıkları da vardır. Bilim adamlarının dinin temel özelliği olarak kabul ettikleri unsurlara göre din tanımları da farklılık göstermektedir.

 Genel olarak din, doğaüstü bir nitelik taşır, mukaddestir, değişmezdir (dogmatik) ve gönülden bağlanmayı yani teslimiyeti gerektirir. Dinin taşıdığı nitelik ve öğeler ise farklı dinlerde büyük bir değişiklik ve çeşitlilik göstermektedir.

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku giderme