Dinler Tarihinin tanımı, konusu ve metodu nelerdir? Dinler Tarihinin Temel Kaynakları nelerdir?

İnanç
Dinler Tarihi nedir? Dinler Tarihinin tanımı nedir? Dinler tarihinin konusu nedir? Dinler tarihinin metodu nelerdir? Dinler Tarihinin temel kaynakları nelerdir? Dinleri öğrenmenin İslam açısından önem...
EMOJİLE

Dinler Tarihi nedir? Dinler Tarihinin tanımı nedir? Dinler tarihinin konusu nedir? Dinler tarihinin metodu nelerdir? Dinler Tarihinin temel kaynakları nelerdir? Dinleri öğrenmenin İslam açısından önemi nedir? Dinler Tarihi ile ilgili eserler…

Dinler Tarihi, tüm dinlerin tarihini; inanç, ibadet, ahlak sistemlerini ve dinî kurumlarını inceleyen bir bilim dalıdır.

Dinler Tarihinin konusu nedir?

Mensubu bulunan veya bulunmayan geçmişte veya günümüzde yaşayan tüm dinler Dinler Tarihi’nin konusudur.

Dinler Tarihinin Metodu Nedir?

Dinler Tarihi, dinleri tarafsız bir şekilde oldukları gibi tasviri (betimleyici) bir yöntemle, duygular ve ön yargılardan bağımsız bir şekilde ele alıp inceler. Dinleri mukayese ederken onları hak, batıl, doğruluk, yanlışlık ve üstünlük bakımından değerlendirmeye tabi tutmaz.

Dinler Tarihinin Temel Kaynakları Nelerdir?

Kur’an-ı Kerim’de Yahudiler, Hıristiyanlar, Sabiîler ve Mecusilerden söz edilmesi Müslüman âlimleri diğer din ve inançlar hakkında araştırma yapmaya ve onlarla ilgili eserler ortaya koymaya yönlendirmiştir.

Müslüman âlimlerin dinler ile ilgili yazdıkları bazı eserler:

Gazzâli: erReddü’l-Cemîl

Bîrûnî: Tahkîku Mâ li’l-Hind

Ebu’l-Meâli Muhammed b. Ubeydullah: Beyânü’lEdyan

İbn Hazm: Kitâbu’l-Fasl fi’l-Milel ve’lEhvâi ve’nNihal

Şehristanî: elMilel ve’nNihal

 

Dinler tarihi araştırmaları zaman zaman başka amaçlar için de kullanılmıştır. Dünyanın çeşitli bölgelerinde sömürgeleri ve yoğun ticari ilişkileri bulunan Avrupalı ülkeler, kendi çıkarlarına hizmet edecek, Doğu dilleri, kültürleri ve dinleri konusunda uzmanlara ihtiyaç duymuştur. Bu uzmanların ortaya koyduğu çalışmalar sayesinde sömürülen halkların üzerinde hâkimiyet kurmak daha kolaylaşmıştır.

Dinleri Öğrenmenin İslam Açısından Önemi Nedir?

Kur’an-ı Kerim’de Allah (c.c.) katında tek geçerli dinin İslam olduğu belirtilmekle birlikte diğer dinlerin varlığı bir olgu olarak kabul edilmiştir. Diğer dinlere mensup insanların güzel davranışları övülürken kötü davranışları yerilmiştir. Müslümanlar daha önce kendilerine kitap verilen Yahudi ve Hıristiyanların düştüğü hatalara düşmemek için onların dinlerini ve tarihlerini tanımaya yönelmişlerdir.

Dinler Tarihi’nin ortaya koyduğu veriler şu açılardan önemlidir:

• İslam’a karışmış hurafelerin tespit edilebilmesi
• Diğer din mensuplarıyla sağlıklı iletişim kurulabilmesi
• İslam’ın diğer diğer din mensuplarına daha iyi anlatılabilmesi
• Din hizmetlerinin daha verimli hâle getirilmesi

 

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku giderme