Cuma Hutbesi (6 Ekim 2023)

İnanç
CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ: HAYRIN ANAHTARI, ŞERRİN KİLİDİ Muhterem Müslümanlar! Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Allah’ın mescitlerini, Allah’a ve ahiret gününe inanan, namazı...
EMOJİLE

CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ: HAYRIN
ANAHTARI, ŞERRİN KİLİDİ

Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz
şöyle buyuruyor: “Allah’ın mescitlerini, Allah’a ve
ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan,
zekâtı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan
kimseler imar ederler. İşte bunlar, doğru yolda
olmaları umulanlardır.”1
Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili
Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Beldelerin
Allah’a en sevimli olan mekânları, camilerdir.”2

Aziz Müminler!
Camiler ve mescitler, Allah’ın evleridir. İslam
medeniyetinin simgesidir. Şehirlerin kalbidir. Birlik
ve beraberliğimizin nişanesidir. Beş vakit kıyama
durduğumuz, Rabbimizin huzurunda huzur
bulduğumuz mabetlerdir. Dilimizden dökülen
aminlerimize, içten içe akıttığımız göz yaşlarımıza
şahit olan secdegâhlardır.

Kıymetli Müslümanlar!
Hademe-i hayrat olarak camilerimizde görev
yapan hocalarımız ise yüce dinimiz İslam’ın
hakikatlerini bizlere öğreten nebiler yolunun
varisleridir. Kur’an’ın eşsiz ilkelerini ve Allah
Resûlü (s.a.s)’in güzel ahlakını aktaran
hatiplerimizdir. Mümin gönüllere Kur’an’ı nakşeden,
“Sizin en hayırlınız, kur’an’ı
öğrenen ve öğretenlerinizdir.” nebevi iltifatına
mazhar olan din görevlilerimizdir.

Değerli Müminler!
Yüce Rabbimiz bir ayette şöyle buyurmaktadır:

“İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip
kötülükten alıkoyan bir topluluk bulunsun.”
Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizler, bu ayet-i
kerimeyi kendimize şiar edindik. Öncelikli gayemiz,
cami merkezli bir hayatla, tüm insanlığın ihyasıdır.
Hocalarımız, minarelerden semalara yükselen ”
“Haydi namaza!”;
“Haydi kurtuluşa!” nidasıyla tüm insanları kurtuluşa davet
etmektedir. İstiklal marşımızdaki “Bu ezanlar ki
şehâdetleri dinin temeli; ebedî yurdumun üstünde
benim inlemeli” mısraları da bu amaçla ve bu ruhla
dile getirilmiştir.

Aziz Müslümanlar!
Rabbimiz el-Câmi’ ismiyle bütün mahlûkatı
rahmeti ve merhametiyle nasıl kuşatıyorsa,
camilerimiz de ırkı, dili, rengi ve cinsiyeti ne olursa
olsun bütün Müslümanları bağrına basıyor. Din
görevlileri olarak bizler de başta camilerimiz ve
Kur’an kurslarımız olmak üzere aile ve dini rehberlik
bürolarımız, gençlik merkezlerimiz gibi pek çok
alanda insanımıza hizmet sunuyoruz. Hastanelerden
KYK yurtlarına, engelli kardeşlerimizden
bağımlılara, okullardan işyerlerine kadar pek çok
yerde İslam’ın rahmet yüklü mesajlarını
kardeşlerimize ulaştırmanın gayretindeyiz. Kadın,
erkek, çocuk, genç ve yaşlı herkesin okuyabileceği,
dinimizi, değerlerimizi, tarihimizi ve kültürümüzü
öğrenebileceği kitaplar ve dergiler yayınlamaktayız.
Dijital mecralar, Diyanet TV ve Diyanet
Radyolarımız aracılığıyla din-i mübin-i İslam’ı aziz
milletimize ve tüm insanlığa anlatmanın çabası
içindeyiz. Her yaştan ve her meslekten insanımıza
yüce kitabımız Kur’an’ı öğretmeyi asli görev telakki
ediyoruz. Dinimizi istismar etmeye, değerlerimizi
yozlaştırmaya, aile yapımıza zarar vermeye
çalışanlara karşı bilgiyle ve hikmetle mücadele
etmenin gayreti içindeyiz.

Kıymetli Müminler!
Her yıl 1-7 Ekim tarihleri Camiler ve Din
Görevlileri Haftası olarak kutlanmaktadır. Hafta
boyunca yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen
etkinliklerle camilerimizin ve din görevlilerimizin
medeniyetimizdeki yeri ve önemi anlatılmaktadır.
İdrak ettiğimiz haftanın hayırlara vesile olmasını
Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Geçmişten
günümüze insanlığın manevi imarını gerçekleştiren,
iyilik yolunda örnek ve önder olan din
görevlilerimizden, camilerimizin inşa ve imarını
gerçekleştiren hayır sahiplerinden ve bütün
cemaatimizden ahirete irtihal edenlere rahmet,
hayatta olanlara sağlık, huzur ve afiyet diliyorum.

Muhterem Müslümanlar!
Hutbeme son verirken bir hususu sizlere
hatırlatmak istiyorum. 2024 yılı Hac ön kayıtları 11
Ekim tarihinde sona erecektir. İlk defa başvuru
yapacak olan kardeşlerimiz e-devlet üzerinden
işlemlerini gerçekleştirebilirler. Konuyla ilgili detaylı
bilgiyi il ve ilçe müftülüklerimizden alabilirsiniz.