Cuma Hutbesi (3 Kasım 2023)

İnanç
ZULME RIZA GÖSTERMEK ZULÜMDÜR Muhterem Müslümanlar! Bugün, fert, toplum ve insanlık olarak ağır bir imtihandan geçiyoruz. Hak, hukuk, ahlak, vicdan ve merhamet gibi insanı insan yapan değerler; işgalc...
EMOJİLE

ZULME RIZA GÖSTERMEK ZULÜMDÜR

Muhterem Müslümanlar!
Bugün, fert, toplum ve insanlık olarak ağır bir
imtihandan geçiyoruz. Hak, hukuk, ahlak, vicdan ve
merhamet gibi insanı insan yapan değerler; işgalci
zalimler ve destekçileri tarafından ayaklar altına
alınmaktadır. Filistinli kardeşlerimiz yaklaşık bir
asırdır kendi vatanlarında baskı, esaret ve zulüm
altında yaşamaya mahkûm edilmiştir. Bugün de
Gazze’de kadın, çocuk, yaşlı demeden dünyanın gözü
önünde büyük bir soykırım gerçekleştirilmektedir.

Aziz Müminler!
Eşi görülmemiş bu soykırımı gerçekleştiren
gözü dönmüş caniler, cesaretlerini ümmet-i
Muhammed’in suskunluğundan ve dağınıklığından
almaktadır. Oysa yüce dinimiz İslam, bizleri vahdete
çağırmaktadır. Birlik olmaya, birlikte hareket etmeye
davet etmektedir. Sadece dualarımızı değil, bilgimizi,
gücümüzü, maddi ve manevi imkânlarımızı
birleştirmemizi istemektedir. İstiklal Şairimiz bu
hususu ne de güzel ifade etmektedir:

Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez,
Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.

Ey İnsanlar!
Yaşanan bu vahşet, sadece Müslümanların değil
bütün insanlığın ortak sorunudur. Dünyanın gözü
önünde gerçekleştirilen cinayetlere seyirci kalmak
hatta destek olmak, bütün insanlığın ayıbıdır. Zira
kendilerini diğer insanlardan üstün tutan, yeryüzünü
özel mülkleri gören zalimler, sadece Müslümanların
değil, bütün insanlığın geleceğine kastetmektedir.
Ülkemiz, dinimiz, dilimiz, ırkımız ne olursa olsun
böyle bir katliama karşı çıkmak insan olmanın
gereğidir.Zulüm nerede işlenirse işlensin zalime dur demek
insan olarak hepimizin mesuliyetidir. Çünkü zulme
rıza göstermek de zulümdür.

Kıymetli Kardeşlerim!
Hutbeme başlarken okuduğum ayet-i kerimede
Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “İçinizden
sadece zulmedenlere dokunmakla kalmayacak
olan bir musibetten sakının ve bilin ki Allah’ın
cezası çok şiddetlidir.” Hadis-i şerifte ise Sevgili
Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyurmaktadır:
“İnsanlar zalimin zulmünü görür de ona engel
olmazsa, Allah’ın onları genel bir azaba uğratması
kaçınılmazdır.”
Bu ayet ve hadisten anlamaktayız ki; masum
canlara kıyan katillerin zulmüne karşı durmazsak ateş
tüm dünyayı saracak, kimse güvende olmayacaktır.
Çocukların bombalar altındaki çığlıklarını duymazsak
herkesin canı yanacaktır. Unutmayalım ki herkesin,
her zaman kötülüğe engel olmak için yapabileceği bir
şeyler mutlaka vardır. Zulme engel, mazluma umut
olmak için caydırıcı rol üstlenelim; elimizle, dilimizle
ve kalbimizle ne gerekiyorsa yapalım. Nitekim
Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadislerinde şöyle
buyurmaktadır: “Kim bir kötülük ve haksızlık
görürse onu eliyle düzeltsin; eğer buna gücü
yetmiyorsa diliyle düzeltsin; buna da gücü
yetmezse kalbiyle buğzetsin…”

Aziz Müslümanlar!
Kadın erkek, genç yaşlı her birimiz dünyadaki
tüm zulümlerin son bulması için sorumluluklarımızı
yerine getirelim. Hz. İbrahim’in ateşini söndürmeye
giden karınca misali hakkın yanında, bâtılın
karşısında yer almaya devam edelim. Bizler
inanıyoruz ki bu zor günler elbet sona erecektir.
Zalimlerin zulmü mutlaka bitecek, mazlumların yüzü
gülecek, zafer inananların olacaktır. Mazlumların
umudu olan aziz milletimiz, ümmet bilinciyle
dünyamızı yeniden barış yurdu haline getirecektir.
Hutbemi bir ayet-i kerime ile bitiriyorum: “Rabbimiz! Bize sabır ve dayanma gücü ver.
Ayaklarımızı senin yolunda sabit kıl. Kâfirlere
karşı bize yardım eyle.”