Cuma Hutbesi (23 Haziran 2023)

İnanç
BABA: CENNETE AÇILAN KAPI Aziz Müminler! Yüce Rabbimizin bizlere lütfettiği en kıymetli nimetlerden birisi de ailedir. Aile, yeri asla doldurulamayacak olan en önemli kurumdur. Fedakârlığın, karşılıks...
EMOJİLE

BABA: CENNETE AÇILAN KAPI

Aziz Müminler!
Yüce Rabbimizin bizlere lütfettiği en kıymetli
nimetlerden birisi de ailedir. Aile, yeri asla
doldurulamayacak olan en önemli kurumdur.
Fedakârlığın, karşılıksız sevmenin, şefkat ve
merhametin ocağıdır. Hiçbir karşılık beklemeden
bize en büyük desteği ailemiz verir. Aile, bize hayatı
öğretir. Gönüllerimize güzel ahlakı nakşeder. Bizi
geleceğe hazırlar.

Muhterem Müslümanlar!
Ailenin iki temel direğinden biri anne, diğeri
ise babadır. Cenâb-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de şöyle
buyurmaktadır: “Rabbin, sadece kendisine kulluk
etmenizi ve anne babanıza iyi davranmanızı
emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin
yanında yaşlanırsa onlara ‘öf’ bile deme! Onları
azarlama! İkisine de gönül alıcı sözler söyle.”
Bugünkü hutbemizde Rabbimizin itaat etmemizi ve
iyilikte bulunmamızı emrettiği babanın aile içindeki
önemini, sorumluluklarını ve ona karşı vazifelerimizi
hatırlayalım.

Değerli Müminler!
Baba, ailenin kalkanıdır. Kendisine
dayandığımız yıkılmaz bir dağdır. Bizler,
hayatımızın her alanında onun varlığıyla güven
içinde oluruz. Baba, doğruyu ve hakikati gösteren bir
rehberdir. İyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan
ayırmamıza vesile olan bir öğretmendir. Her
düştüğümüzde bizi ayağa kaldıran müşfik bir eldir.

Kıymetli Müslümanlar!
Baba olmak, sadece ailenin maddi ihtiyaçlarını
karşılamak değildir. Baba olmak, çocuklarımızı iyi
bir insan olarak yetiştirmektir. Göz aydınlığı
yavrularımızın ebedi kurtuluşu için Hz. Nûh gibi çırpınmaktır. O, “Haydi yavrum! Sen de bizimle
birlikte bin!” diyerek inkâr eden oğlunu kurtuluş
gemisine davet etmişti.

Baba olmak, Hz. İbrâhîm gibi çocuklarımızı iyi
bir mümin olarak yetiştirmek ve onlar için her daim
hayır dilemektir. O,
“Rabbim! Beni ve soyumdan gelecek olanları
namaza devam edenlerden eyle!” diyerek
Allah’tan neslinin iyiliğini niyaz etmişti.

Baba olmak, Lokmân (a.s) gibi şefkat dolu
ifadelerle çocuklarımızı iyiliğe yönlendirip
kötülükten alıkoymak için çabalamaktır. O,
“Yavrucuğum! Namazını dosdoğru kıl, iyiliği
emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış.” sözleriyle
evladına hikmet yüklü nasihatlerde bulunmuştu.

Baba olmak, Peygamber Efendimiz (s.a.s) gibi
çocuklarımıza hayatın her alanında örnek ve rehber
olmaktır. Allah Resûlü (s.a.s), ailesine karşı son
derece şefkatliydi. Onun hanesinde sevgi ve saygı
hâkimdi. O, merhamet ve adaletten, nezaket ve
zarafetten asla ayrılmazdı.

Aziz Müminler!
Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadisinde,
“Anne baba, kişinin cennete girmesine vesile
olacak ana kapılardan birisidir…”
buyurmaktadır. Öyleyse annemiz gibi cennet
vesilemiz olan babamıza karşı da hürmette kusur
etmeyelim. Tatlı dil, güler yüz ve güzel
davranışlarımızla anne babamızın gönlünü hoş
edelim. Rabbimizin rızasının anne babamızın rızasını
kazanmaktan geçtiğini unutmayalım.

Kıymetli Müslümanlar!
Hutbemi bitirirken bir hususu sizlerle
paylaşmak istiyorum. Kurban bayramı vesilesiyle
birçok kardeşimiz yola çıkacak. Sizleri kurallara
uymaya, trafikte sabırlı ve dikkatli davranmaya,
birbirimizin hak ve hukukuna saygılı olmaya davet
ediyorum. Trafik kazaları sebebiyle sevdiklerimiz
aramızdan ayrılmasın. Umutlar sönmesin. Bayram
sevincimiz hüzne dönüşmesin.

Yüce Rabbim, sağlık, sıhhat ve afiyetle Kurban
Bayramına ulaşmayı hepimize nasip eylesin.