Cuma Hutbesi (22 Eylül 2023)

İnanç
MEVLİD-İ NEBİ Muhterem Müslümanlar! Önümüzdeki Salı’yı Çarşamba’ya bağlayan gece, Rebîü’l-evvel ayının on ikinci gecesidir. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (...
EMOJİLE

MEVLİD-İ NEBİ

Muhterem Müslümanlar!
Önümüzdeki Salı’yı Çarşamba’ya bağlayan
gece, Rebîü’l-evvel ayının on ikinci gecesidir.
Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber
Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)’in
dünyayı teşriflerinin yıl dönümüdür. Bizleri bir kez
daha Mevlid Gecesi’ne ulaştıran Yüce Rabbimize
sonsuz hamd ve sena olsun. Ümmeti olma
bahtiyarlığına erdiğimiz Sevgili Peygamberimize,
âline ve ashabına salât ve selam olsun. Mevlid
Gecemiz şimdiden mübarek olsun.

Aziz Müminler!
Hutbeme başlarken okuduğum ayet-i kerimede
Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “Ey
Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeci, bir
uyarıcı; Allah’ın izniyle kendi yoluna çağıran bir
davetçi ve aydınlatan bir kandil olarak
gönderdik.”
Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber
Efendimiz (s.a.s) şöyle buyurmaktadır: “Allah’ı
Rab, İslam’ı din ve Hz. Muhammed’i de
peygamber olarak kabul eden kişi imanın tadını
alır.”

Değerli Müminler!
Allah Resûlü (s.a.s), kalplerden şefkatin,
vicdanlardan merhametin çekildiği bir dönemde
dünyayı teşrif etti. Çoraklaşan yürekler, onun
gelişiyle yeşerdi. O, cahiliye girdabında boğulan
insanlığa rehber, ümidini kaybeden gönüllere umut
oldu. İnsanları, zulmün karanlığından İslam’ın
aydınlığına çıkardı.
Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), insanlığı bir ve
tek olan Allah’a kul olmaya, adalete, iyiliğe, kardeşliğe ve güzel ahlaka çağırdı. Şirkin karşısında
iman ve istikameti, zulmün karşısında hak ve adaleti,
cehaletin karşısında ilim ve hikmeti, şiddetin
karşısında şefkat ve merhameti kuşanmayı insanlığa
o öğretti.

Kıymetli Müslümanlar!
Peygamber Efendimiz (s.a.s), Kur’an-ı Kerim’i
bize tebliğ eden, her haliyle yaşayıp öğretendir.
Peygamberimizin sünneti, Kur’an-ı Kerim’in ete
kemiğe bürünmüş halidir. Kur’an ve sünnet bir
bütündür, birbirinden asla ayrılamaz. Allah Resûlü
(s.a.s) olmadan İslam anlaşılamaz, yaşanamaz.
Allah’a itaat etmenin yolu Peygamberimize
tabi olmaktan geçer. Rabbimizin sevgisine mazhar
olmak ise Peygamberimize itaat etmekle
mümkündür. Nitekim bu hususta ayet-i kerime gayet
açıktır: “Ey Habibim! De ki: Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki
Allah da sizi sevsin.”

Aziz Müslümanlar!
Mevlid-i Nebi’yi büyük bir fırsat bilerek,
hayatımızı yeniden gözden geçirelim.
Peygamberimiz (s.a.s)’in insanlığa hayat veren
ilkelerini, yuvalarımızda, işyerlerimizde, çevremizde
ve insani ilişkilerimizde hâkim kılmanın gayretinde
olalım. Olalım ki, dünyamız huzurla dolsun,
ahiretimiz cennet olsun.

Kıymetli Müminler!
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Mevlid Gecesini
içine alan haftayı Mevlid-i Nebi Haftası olarak
kutlayacağız. Başkanlığımız bu yıl, Mevlid-i Nebi
Haftası temasını “Peygamberimiz, İman ve
İstikamet” olarak belirlemiştir. Mevlid-i Nebi Haftası
boyunca gerçekleştireceğimiz programlarla başta
çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere
toplumumuzun her kesimine Peygamberimiz
(s.a.s)’in örnek hayatını anlatmaya çalışacağız. Bu
vesileyle Mevlid-i Nebi Haftamızın aziz milletimize,
İslam âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini
Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.