Cuma Hutbesi (20 Ekim 2023)

İnanç
RAHMET VE SEKİNET MÜJDESİ: İNŞİRÂH SURESİ Muhterem Müslümanlar! Allah Resûlü (s.a.s)’in peygamberliğinin ilk yıllarıydı. Müşriklerin, Mekke’de Müslümanlara uyguladığı baskı ve zulüm iyice artmış, mümi...
EMOJİLE

RAHMET VE SEKİNET MÜJDESİ:
İNŞİRÂH SURESİ

Muhterem Müslümanlar!
Allah Resûlü (s.a.s)’in peygamberliğinin ilk
yıllarıydı. Müşriklerin, Mekke’de Müslümanlara
uyguladığı baskı ve zulüm iyice artmış, müminler için
hayat çekilmez bir hal almıştı. İşte böyle zor bir
zamanda, Yüce Allah, bizler için nice müjde ve hikmeti
içinde barındıran İnşirâh suresini indirdi. Peygamber
Efendimiz (s.a.s), bu surenin nazil olmasıyla sevinç
duydu, ferahladı ve Rabbimizin her zorluğun ardından
mutlaka bir kolaylık, bir sekinet lütfedeceğini müjdeledi.

Aziz Müminler!
Bugün, başta Filistin olmak üzere yeryüzünde
baskı ve zulme maruz kalan bütün kardeşlerimize İnşirâh
suresinin gönülleri rahatlatan, müminlere umut aşılayan
mesajlarıyla seslenmek istiyorum:
“Biz senin gönlüne ferahlık vermedik mi? Belini
büken yükünü kaldırmadık mı? Senin şanını
yüceltmedik mi?”
Evet Kardeşlerim!
Bizler inanıyoruz ki her şeye kâdir olan Allah’tır.
Rahmet ve merhametiyle bizleri kuşatan O’dur.
Göğsümüzdeki darlığı giderecek de, gönlümüze inşirâh
verecek de O’dur. Cenâb-ı Hak, üzerimizdeki ağır yükleri
kaldıracak, her türlü zorluk ve sıkıntıdan bizleri mutlaka
kurtaracaktır.

Değerli Müminler!
İnşirâh suresinin hatırlattığı hakikatlerden biri de
şudur:“Her zorluğun ardından bir kolaylık vardır. Muhakkak ki, her
zorluğun ardından bir kolaylık vardır.”
Evet, inanıyoruz ki her hüznün ardından bir sevinç,
her sıkıntının ardından bir ferahlık mutlaka gelecektir.
Zira Cenâb-ı Hak, peygamberleri ve inananları hiçbir
zaman yalnız bırakmamıştır. Onları, zalimlerin ve
düşmanların insafına asla terk etmemiştir. Hz. Nûh’u
tufanın helakinden, Hz. İbrâhim’i Nemrut’un ateşinden,
Hz. Mûsâ’yı Firavun’un zulmünden, Hz. Yûsuf’u
zindanın karanlığından kurtarmıştır.

Ve nihayet, Peygamber Efendimiz (s.a.s)’i inkârcıların
türlü eza ve cefasından felaha çıkarmış, ona nice fetih
kapıları açmıştır.
Kıymetli Müslümanlar!
İnşirâh suresi bizlere şu hakikati de öğretmektedir:
ٰ“Bir işi bitirince hemen başka bir işe koyul. Sadece Rabbine yönel.”
Ayet-i kerimelerde de belirtildiği gibi bizlere
tembellik ve vurdumduymazlık yakışmaz. Mümin,
sorumsuz ve ihmalkâr olamaz, rehavete kapılamaz.
Yeryüzünde iyilik hâkim oluncaya kadar, hak ve
hakikati, adalet ve merhameti yaşamaya, yaşatmaya ve
yaymaya gayret eder. Mümin, her işini Allah’ın rızasını
gözeterek yapar. İmanından aldığı güçle zorluklar
karşısında ümidini yitirmez. İstiklalini ve istikbalini
muhafaza etmek için var gücüyle çalışıp çabalar.

Aziz Müminler!
İnsanlık tarihinin şahit olduğu en büyük
zulümlerden biri bugün Filistin’de, Gazze’de yaşanıyor.
Bebek, çocuk, kadın, yaşlı demeden masum insanlar
vahşice katlediliyor. Evler, camiler, okullar ve hatta
hastaneler acımasızca bombalanıyor. Bütün dünyanın
gözü önünde büyük bir insanlık suçu işleniyor. Binlerce
masum insan aynı anda can verirken insaf ve vicdanını
kaybetmiş dünya bu soykırımı sadece seyrediyor.
Mazlumun ırkına, diline ve dinine bakılmaz. Tüm
insanlığı zalimin karşısında mazlumun yanında olmaya
davet ediyoruz.

Değerli Müminler!
Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadis-i şerifinde
şöyle buyuruyor: “Zulüm, zalim için kıyamet gününde
zifiri karanlıktır.”5 Müslümanların bugün yaşadığı
sıkıntılar elbet sona erecek, zalimler dünyada da ahirette
de acı bir akıbete maruz kalacaktır. İnananlar, Allah’ın
yardımıyla mutlaka galip gelecektir. İçinden geçtiğimiz
zorlu süreçler, yeni dirilişlerin habercisidir. Yeter ki,
Müslümanlar olarak bizler, birlik ve beraberlik içerisinde
hareket edelim. Kardeşlik ve muhabbetimizi daim
kılalım. Birbirimize karşı merhametli, düşmana karşı
ferasetli ve kuvvetli olalım. Allah’ın rahmetinden
ümidimizi kesmeyelim. Rabbimize, kardeşlerimize ve
insanlığa karşı sorumluluklarımızı yerine getirelim.
Getirelim ki Rabbimiz, zorluklarımızı kolaylaştırsın,
meşakkatlerimizi rahmete dönüştürsün. Bizi insanlığa
yeniden önder ve örnek kılsın.
Hutbemi şu ayet-i kerime ile bitiriyorum:
َ“Ey iman edenler! Siz Allah’ın dinine yardım
ederseniz Allah da size yardım eder, düşman
karşısında sizi güçlü ve dirençli kılar.”