Cuma Hutbesi (16 Haziran 2023)

İnanç
İSLAM’IN İKİ ŞİÂRI: EZAN VE KURBAN Muhterem Müslümanlar! Milletler sembolleriyle ayakta durur ve varlıklarını devam ettirirler. İslam ümmetinin de kendine özgü sembolleri vardır ki biz bunlara “şiâr” ...
EMOJİLE

İSLAM’IN İKİ ŞİÂRI: EZAN VE KURBAN

Muhterem Müslümanlar!
Milletler sembolleriyle ayakta durur ve
varlıklarını devam ettirirler. İslam ümmetinin de
kendine özgü sembolleri vardır ki biz bunlara “şiâr”
diyoruz. Bunlar, Müslüman kimliğini inşa eden, bize
tevhidi ve Rabbimize layık bir kul olmamız
gerektiğini hatırlatan nişanelerdir. Cenâb-ı Hakk’ın
saygı duyulmasını, korunmasını ve yaşatılmasını
emrettiği değerlerdir. Nitekim okuduğum ayet-i
kerimede Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “…Kim
Allah’a ait nişânelere saygılı davranırsa, şüphesiz
ki bu, kalplerin takvalı olmasındandır.”
Geliniz! Bugünkü hutbemizde İslam’ın
şiârlarından olan ezan ve kurbanın önemini yeniden
hatırlayalım.

Aziz Müminler!
Ezan, insanlığı Allah’a kul olmaya çağıran
nebevi bir nidadır. Tevhidin gür sedasıdır. Müezzin,
Allah’tan başka ilah olmadığını, Hz. Muhammed
Mustafa (s.a.s)’in son peygamber olduğunu günde beş
defa insanlara ezanla hatırlatır. Rabbimizin rahmetine
ve affına ezanla davet eder. Huzura ve kurtuluşa,
güvene ve barışa ezanla çağırır. Ezan, vahdetin, yani
ümmetin birliğinin ilanıdır. Özgürlüğümüzün
beyanıdır; bağımsızlığımızın sembolüdür. İstiklâl
Marşımızda bu husus ne de güzel ifade edilmiştir:

Rûhumun senden İlâhî şudur ancak emeli:
Değmesin ma’bedimin göğsüne nâ-mahrem eli;
Bu ezanlar -ki şehâdetleri dînin temeli Ebedî, yurdumun üstünde benim inlemeli.

Kıymetli Müslümanlar!
Ezanın aslı, Kur’an-ı Kerim gibi Arapçadır.
Sözleri, Müslümanların ortak dilidir. Ümmet-i
Muhammed’in evrensel parolası ve ortak değeridir.
Onu bugün okunan şekliyle bize bizzat Peygamber
Efendimiz (s.a.s) öğretmiştir. Dolayısıyla aslı gibi
okunmadıkça ezan ibadeti yerine getirilmiş olmaz.
Rabbimiz kıyamete kadar minarelerimizden
şehâdetleri dinin temeli olan ezandan bizleri mahrum
bırakmasın.

Değerli Müminler!
“Kim gönülden inanarak okunan ezanı
tekrar ederse cennete girer.”
hadisinde ifade edildiği gibi ezan, bize cennet muştusudur.
Minarelerden gönüllerimize yansıyan, hayatımızın
her alanını kuşatan eşsiz bir değerdir. Dilimiz,
rengimiz, mezhep ve meşrebimiz ne olursa olsun,
Müslümanlar olarak hepimiz, ezanı işitince aynı
heyecanı hissederiz. Çocuklarımızın dünyaya
gözlerini ilk açtığı anda sağ kulağına ezan, sol
kulağına kamet okuruz ve onlara İslami bir kimlik
kazandırırız.

Aziz Müslümanlar!
İslam’ın sembollerinden bir diğeri ise
kurbandır. Kurban, kurbiyyettir; Rabbimize
yakınlaşma gayreti, takvaya ulaşma arzusu, ilahi
rahmete nail olma çabasıdır. Kurban, teslimiyettir;
Allah’a ve O’nun emirlerine boyun eğmektir. Kurban,
sadakattir; Cenâb-ı Hakk’ın rızasını her şeyden üstün
görmektir. Kurban, tezekkürdür; nimetin gerçek
sahibini hatırda tutmaktır. Kurban, paylaşmaktır;
ihtiyaç sahibinin evine, gönlüne, sofrasına sevinç ve
muhabbet taşımaktır. Kurban, kardeşliktir; gönüller
arasında yardımlaşma ve dayanışma bağları
kurmaktır.

Değerli Kardeşlerim!
Bizi biz yapan, bizi ayakta tutan, birlik ve
beraberliğimizi pekiştiren İslam’ın yüce değerleri
etrafında kenetlenelim. Unutmayalım ki dünya ve
ahiret mutluluğumuz, bu değerlere sahip çıkmakla,
bunları yaşayıp yaşatmakla mümkündür.

Kıymetli Müminler!
Hutbemi bitirirken bir hususu sizlerle
paylaşmak istiyorum. Kurban ibadetinde esas olan
kişinin kurbanını bulunduğu yerde kesmesi veya
kestirmesidir. Yaşadığı yerde kurban kesme imkânı
olmayan veya kestiği kurban haricinde ihtiyaç
sahiplerine kurban eti ikram etmek isteyenler ise
vekâlet yoluyla kurbanlarını kestirebilirler. Diğer
hayır kurumları gibi Türkiye Diyanet Vakfımız da
kurbanını vekâlet yoluyla kestirmek isteyen
kardeşlerimizin hizmetindedir. Her yıl olduğu gibi bu
yıl da “Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş”
çağrısıyla, başta depremzede kardeşlerimiz olmak
üzere dünyanın dört bir köşesindeki ihtiyaç
sahiplerine kurban emanetlerinizi güvenle
ulaştıracağız. Kardeşlik bilincimizi güçlendirecek,
buruk gönüllere bayramın neşe ve sevincini
taşıyacağız inşallah. Bu vesileyle siz değerli
kardeşlerimizin din görevlilerimiz, il ve ilçe
müftülüklerimiz, Türkiye Diyanet Vakfımızın internet
sitesi aracılığıyla bu hayır kervanına katılabileceğinizi
ifade etmek istiyorum. Rabbimizden niyazımız,
kurbanla kurbiyyet kazanan ve teslimiyet imtihanını
başaran kullarından olabilmektir.