Cuma Hutbesi (14 Temmuz 2023)

İnanç
DİN SAMİMİYETTİR, İSTİSMAR İHANETTİR Muhterem Müslümanlar! Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “O, ‘Hay’dır, diridir. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O halde sadece Allah’a itaat ...
EMOJİLE

DİN SAMİMİYETTİR, İSTİSMAR İHANETTİR

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz

şöyle buyuruyor: “O, ‘Hay’dır, diridir. O’ndan

başka hiçbir ilâh yoktur. O halde sadece Allah’a

itaat ederek samimiyetle O’na ibadet edin. Hamd,

âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.”

Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber

Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Allah, ancak

samimiyetle ve kendi rızası için yapılan amelleri

kabul eder.”

 

Aziz Müminler!

Dinimiz İslam’ın özü samimiyettir. Samimiyet,

içimizle dışımızın, özümüzle sözümüzün bir

olmasıdır. Bütün söz ve davranışlarımızda Allah’ın

rızasını gözetmektir. Samimiyet, imanımızı ve

ibadetlerimizi her türlü riya ve gösterişten

korumaktır.

 

Değerli Müslümanlar!

İmanı kemale erdiren samimiyettir. Yapıp

ettiklerimizi ahiret sermayesine dönüştüren

samimiyettir. İyiliği anlamlı kılan samimiyettir.

Bilgiye değer katan samimiyettir. Allah Resûlü (s.a.s)’in “Din, samimiyettir.”

hadisini şiar edinenler, istikamet üzere bir ömür yaşamaya gayret ederler. Ahde vefa gösterirler. Doğru sözlü ve dürüst olurlar; kimseyi aldatmazlar. Adaletten, hak ve hakikatten asla ayrılmazlar. Kul ve kamu hakkına riayet ederler.

 

Kıymetli Müminler!

Rabbimizin rızasından uzaklaştıran kötülüklerden birisi de istismardır. İstismar, insanların inançlarını, duygularını ve zaaflarını kişisel çıkarlara alet etmektir. Dinimizin yüce değerleriyle insanları aldatmaktır. Maddi ve manevi imkânları sömürerek güç elde etmektir. Hâsılı istismar, Allah’a, Kur’an’a, Peygamber’e, insana ve topluma ihanettir.

 

Muhterem Müslümanlar!

İstismarcı insanların amacı, asla Allah rızası

değildir. Onlar, İslam’ı şahıslar üzerine bina ederler.

Hak ve hakikatin yegâne temsilcilerinin kendileri

olduğunu iddia ederler. Kur’an’ın ifadesi ile

“Onlara, ‘Yeryüzünde fesat çıkarmayın’

denildiğinde, ‘Biz ancak ıslah edicileriz’ derler.

Hâlbuki onlar bozguncuların ta kendileridir. Lâkin anlamazlar.”  Evet, ayet-i kerimelerde de

işaret edildiği gibi bu tür kişiler, suret-i haktan

görünerek toplumu ifsat ederler. Milli ve manevi

değerler üzerinden güç devşirirler. İnsanların iyi

niyetlerini suistimal ederler, geleceklerini çalarlar.

 

Kıymetli Kardeşlerim!

Bundan tam yedi yıl önce 15 Temmuz

gecesinde, milletimizin birliği ve devletimizin bekası

FETÖ tarafından hedef alındı. Ancak o gece,

Rabbimizin yardımı yine bizimleydi. Millet ve devlet

el ele vererek, bozguncuların karşısında dimdik

durduk. Destansı bir direnişle dâhili ve hârici

hainlerin emellerini boşa çıkardık.

“Onlar tuzak kurdular. Allah da onların tuzaklarını bozdu.

Allah, tuzak bozanların en hayırlısıdır.”  Nice

kardeşimiz bu direnişte şehadete yürüdü. Nice

kardeşimiz de gazilik nişanesini bir şeref madalyası

olarak bedeninde taşımaktadır.

 

Aziz Müslümanlar!

İstismarcı kişi ve yapıların tuzaklarına bir daha

düşmemek için, dinimizi sahih kaynaklardan, ehil ve

güvenilir kişilerden öğrenelim. Yüce Kitabımız

Kur’an-ı Kerim’i ve Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)’in

sünnetini doğru anlayıp hayatımıza aktaralım.

Ailemizde, insani ilişkilerimizde, ticaretimizde,

işimizde, hâsılı hayatımızın her alanında güveni ve

samimiyeti esas alalım. Geleceğimizin teminatı olan

çocuklarımızı ihmal etmeyelim. Onları ailesine,

çevresine, vatanına, milletine ve insanlığa faydalı

kişiler olarak yetiştirelim. Ülkemizi ve aziz

milletimizi fitne ve fesada sürüklemek isteyenlere

karşı her daim yekvücut, tek yürek olalım.

Bu vesileyle geçmişten günümüze, muazzez

değerlerimiz uğruna canlarını feda eden bütün

şehitlerimize ve ahirete irtihal eden kahraman

gazilerimize Yüce Rabbimden rahmet diliyorum.

Cenâb-ı Hak, onların bize emanet bıraktığı değerleri

yaşayabilmeyi ve gelecek nesillerimize aktarabilmeyi

nasip eylesin.