Cuma Hutbesi (07 Temmuz 2023)

İnanç
EVLİLİKLERİMİZ KOLAY OLSUN Muhterem Müslümanlar! Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “İçinizden kendileri ile huzura kavuşacağınız eşler yaratıp aranızda muhabbet ve rahmet var etm...
EMOJİLE

EVLİLİKLERİMİZ KOLAY OLSUN

Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz
şöyle buyuruyor: “İçinizden kendileri ile huzura
kavuşacağınız eşler yaratıp aranızda muhabbet ve
rahmet var etmesi, Allah’ın varlığının
delillerindendir. Bunda düşünen bir toplum için
elbette ibretler vardır.”
Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber
Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “En bereketli
nikâh, külfeti en az olanıdır.”

Aziz Müminler!
Cenâb-ı Hakk’ın emirlerinden, Sevgili
Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)’in
sünnetlerinden birisi de evliliktir. Zira Allah Resûlü
(s.a.s) bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır:
“Nikâh benim sünnetimdir. Kim benim sünnetime uygun
davranmazsa benden değildir.” Evlilik, hem
kadına hem de erkeğe dini, hukuki ve ahlaki
sorumluluklar yükleyen mukaddes bir sözleşmedir.
Evlilik, külfet değil berekettir; meşakkat değil
rahmettir. Evlilik, sadece biyolojik ihtiyaçların
karşılanmasından da ibaret değildir. Aynı zamanda
gönüllerin, ideallerin, sevinç ve hüzünlerin
paylaşılmasıdır evlilik.

Kıymetli Müslümanlar!
Resûl-i Ekrem (s.a.s)’in buyurduğu üzere
evlenmek, gözü haramdan korur, iffeti muhafaza
eder. Evet, evlilik, güçlü bir toplumun, sağlam bir
geleceğin temeli ve teminatıdır. Eşleri kötülüklerden
koruyan güvenli bir sığınak, her türlü tehdide karşı
sağlam bir kalkandır. Nitekim Yüce Rabbimiz
evliliğin bu yönünü Kur’an-ı Kerim’de şöyle haber vermektedir:
“Eşleriniz, elbisenin bedeni koruduğu gibi sizi haramdan
koruyan bir örtüdür; siz de aynı şekilde eşleriniz
için bir örtüsünüz.”

Değerli Müminler!
Evlilik, erkek ve kadının karşılıklı rızasıyla,
şahitler huzurunda kıyılan nikâhla tesis edilir. Nikâh,
iki gönlün birleştiğinin, can yoldaşı ve hayat arkadaşı olduğunun ilanıdır. Nikâh akdiyle eşler, birbirine
karşı sevgi, saygı, sadakat, sabır, şefkat ve merhameti
şiar edineceklerinin sözünü verirler. Varlıkta ve
yoklukta, sevinçte ve hüzünde her daim birbirlerinin
yanında olacaklarını kabul ederler.

Kıymetli Müslümanlar!
Evliliğin ilanı olan düğünlerimizde asıl olan
tevazu ve sadeliktir. Gösteriş, aşırılık ve israftan uzak
olmaktır. Ne var ki, günümüzde evlilik için yapılan
gereğinden fazla harcamalar, aileleri sıkıntıya
sokmaktadır. Eşlerin yuva kurarken ağır bir borç
altına girmeleri, huzur ve mutluluklarına engel
olabilmektedir. Hayatlarının en güzel zaman dilimi,
maddi kaygılar nedeniyle huzursuzluk ve zorluk
içerisinde geçebilmektedir. Hatta bundan dolayı kimi
evlilikler, ya başlamadan bitmekte ya da zamanla
ayrılıkla sonuçlanabilmektedir.

Öyleyse Aziz Müminler!
Evliliğimizin her safhasında Rabbimizin
rızasına, Peygamberimizin sünnetine uygun hareket
edelim. Evlatlarımızın yuvalarının temelini Besmele
ile atalım. Düğün yaparken İslam’ın emir ve
yasaklarına riayet edelim. Mahremiyet sınırlarını
ihlal etmeyelim. İnsanın sağlığına ve saygınlığına
zarar veren her türlü haramdan uzak duralım.
Toplumun huzurunu bozan, çevreyi rahatsız eden,
insanların canına ve malına zarar veren tutum ve
davranışlardan kaçınalım. Rabbimizin her an bizi
görüp gözettiğini, yaptığımız her şeyden mutlaka
hesaba çekeceğini unutmayalım.

Saygıdeğer Müminler!
İki hususu sizlerle paylaşarak hutbemi
bitiriyorum. İlki, bu yıl vekâletle kurban kesim
organizasyonunda âlicenap milletimiz, Diyanet İşleri
Başkanlığımıza ve Türkiye Diyanet Vakfımıza büyük
bir teveccüh gösterdi. Bizlere emanet edilen yedi yüz
kırk beş bin kadar kurban hissesini başta depremzede
kardeşlerimiz olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında
otuz beş milyon kadar kardeşimize ulaştırdık
elhamdülillah. Yüce Rabbim, hayır ve hasenatta
öncülük yapan, mazlum ve mağdurun her daim
yüzünü güldüren aziz milletimizden razı olsun. Bir
diğer husus ise, altı hafta sürecek olan yaz Kur’an
kurslarımız 3 Temmuz Pazartesi günü başladı.
Kayıtlarımız devam etmektedir. Çocuklarımızı
Kur’an-ı Kerim’i ve temel dini bilgileri öğrenmeleri
için yaz Kur’an kurslarımıza bekliyoruz. Onları bu
manevi ziyafetten mahrum bırakmayalım