‘Türkiye milletvekilliği’ için ilk adım atıldı

Uzun zamandır tartışılan "Türkiye milletvekilliği" için yeni anayasa da ilk adım atıldı. Dört parti yeni Anayasa’ya "Dört yüz elli milletvekili, seçim çevrelerinden nisbi temsil sistemine göre seçilir. Yüz milletvekili ise ülke seçim çevresi esas alınarak seçilir" hükmünde uzlaştı.

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu, yeni anayasanın Temel Hak ve Özgürlükler bölümünde yer alan "Eşitlik" ve daha önce yarım bırakılan "Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kuruluşu ve Milletin Temsili" maddelerini görüştü. Yeni anayasada Türkiye milletvekilliğinin ilk adımı da atıldı.

Komusyon üyesi dört parti, TBMM’nin yine 550 milletvekilinden oluşması, ancak 100 üyenin "Türkiye milletvekili" olarak seçilmesinde uzlaştı. Madde metni, "Türkiye Büyük Millet Meclisi, genel oyla seçilen beş yüz elli milletvekilinden oluşur. Dört yüz elli milletvekili, seçim çevrelerinden nisbi temsil sistemine göre seçilir.

Yüz milletvekili ise ülke seçim çevresi esas alınarak seçilir" şeklinde yazıldı. Seçim barajının yüzde 5 olmasıyla ilgiliCHP ‘nin önerisi ile seçim barajının tamamen kaldırılmasıyla ilgili BDP önerisi reddedildi.

ULAŞMADA FIRSAT EŞİTLİĞİ

Komisyonda, "Eşitlik" maddesinde kadınlarla ilgili hükümlerde ilerleme sağlandı. Dört partinin uzlaşmasıyla, "Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin hayata geçmesini sağlamak ve kadına yönelik her türlü şiddeti ve kötü muameleyi önlemekle yükümlüdür. Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz. Kadınların seçimle gelinen görev ve mevkilerin yanı sıra mesleki konumlara ve sosyal sorumluluklara erkeklerle eşit şekilde erişebilmeleri sağlanır" hükmünün yazılmasına karar verildi.

EŞCİNSELE ANAYASAL KORUMA YOK

Ancak CHP ve BDP’nin eşcinsellerin haklarının korunması amacıyla önerdiği hüküm Ak Parti ve MHP ‘nin itirazına takıldı. CHP ve BDP’nin, "Bir cinsiyetin üstünlüğüne dayanan kültürel veya toplumsal önyargılardan kaynaklanan uygulamaları ve hukuk kurallarını ortadan kaldırmak devletin ödevidir" hükmüne Ak Parti ve MHP itiraz etti.
 

Haber7.com