TÜBİTAK KPSS şartlı personel alımı ilanı yayınladı! 142 bilişim personeli memur alımı yapılacak!..

Olaylar
TÜBİTAK, kendi bünyesinde daimi çalıştırmak üzere toplamda KPSS şartlı 142 bilişim personel alımı yapılacaktır. Memur Personel alımı ile ilgili yayımlanan ilama göre, alınacak olan personeller Kocaeli...
EMOJİLE

TÜBİTAK, kendi bünyesinde daimi çalıştırmak üzere toplamda KPSS şartlı 142 bilişim personel alımı yapılacaktır. Memur Personel alımı ile ilgili yayımlanan ilama göre, alınacak olan personeller Kocaeli-Gebze bölgelerinde istihdam edilecektir. Memur alımı başvuruları 10 Mayıs 2019’da sona ermektedir. Memur alımı başvurusunda bulunmak isteyen adayların “www.bilgem.tubitak.gov.tr” adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi ve referans kodu seçilerek başvuru yapılması zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir. 

BAŞVURU SÜRECİ 
a) İlana başvuruda bulunmak için “www.bilgem.tubitak.gov.tr” adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi ve referans kodu seçilerek başvuru yapılması zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir. 
b) Başvuruların en geç 10/05/2019 tarihi saat 17:00’a kadar yapılması gerekmektedir. 
c) Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bir aday en fazla 1 (bir) pozisyona başvuru yapabilecektir. 
d) Ar-Ge Personeli pozisyonları için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Alanında doktora mezunu adaylardan ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak ayrıca oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday da mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adaylarla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır. 
e) Ar-Ge Personeli pozisyonları için Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesi, Doktora öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır. 
f) Ar-Ge Teknisyeni pozisyonları için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (g) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır. 
g) Ar-Ge Personeli pozisyonları için adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır. 

 Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı), 
 Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı), 
15 

 Güncel Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir.), 
 Lisans Diploma/Çıkış Belgesi -ve varsa üstü- (eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi) veya 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olunabileceğini belirten Üniversiteden alınmış yazı, 
 YÖK Mezun Belgesi veya YÖK Öğrenci Belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan internet çıktısı), 
 Lisans -ve varsa üstü- Transkript Belgesi, 2018 – 2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olacaklar için güncel transkript, 
 Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya lisans öğrenimleri sırasında asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge (üniversiteden alınmış, onaylı), 
 Deneyimi olan adaylardan Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü, 
 Askerlik durumunu gösterir belge. 

h) Ar-Ge Teknisyeni pozisyonu için adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır. 
 Güncel Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir), 
 Ön lisans Diploma veya Çıkış Belgesi, 
 Yükseköğretim Mezun Belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan internet çıktısı), 
 Ön lisans Transkript Belgesi, 
 Deneyimi olan adaylardan Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü, 
 Askerlik durumunu gösterir belge. 

Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Kurumumuz web sayfasında (www.bilgem.tubitak.gov.tr / www.tubitak.gov.tr) ilan edilecektir. 
İletişim Bilgileri: 
Adres: Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1 PK: 74, 41470 Gebze / Kocaeli 
E-Posta: bilgem.ik@tubitak.gov.tr 
Telefon: (262) 648 10 00 – 2434-3517-1696-3548 

TÜBİTAK tarafından bilişim personeli memur alımı ile ilgili yayımlanan resmi bilgilere göre;

 1- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.BTE.2019-1.1 
AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için; 
1.1- İşin Tanımı ve Özellikleri 
Yürütülmekte/yürütülecek projelerde Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi Yazılım ve Geliştirilmesinde görev almak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir. 
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 20 
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ 
1.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar 
1.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği veya Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş ya da 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar döneminde bitirebilecek durumda olmak. 
1.2.2- Adayın aşağıda belirtilen konulardan en az birinde yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir. 
 Gerçek zamanlı işletim sistemi (RTOS) tecrübesine sahip olmak. 
 C ya da Assembly programlama dilleri ile yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak. 
 İşletim sistemi katmanları ve çekirdek nesneleri (process, thread, ipc, vb.) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 
 Multi-process, multi-thread uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak. 
 ARINC 653 ya da POSIX gibi işletim sistemi arayüzleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 
 Linux ya da gerçek zamanlı işletim sistemlerinde çekirdek modülü, aygıt sürücüsü ya da uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak. 
 Aygıt sürücüleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 

 İşlemci mimarileri konusunda bilgi sahibi olmak. 
 Dosya sistemlerinin (FAT, VFS, EXT3, NFS, vb.) yapısı hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 
 Ağ katmanları (Link, IP, Transport, App.) protokolleri (UDP, TCP, TFTP, ARINC 664, vb.) ya da ara katman yazılımları (DDS, vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 
 GPU mimarileri ve grafik kütüphaneleri (OpenGL, ARINC 661, vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 

 

 Paralel programlama dilleri (OpenCL, CUDA, vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 
 Yazılım geliştirme yaşam döngüsü konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 
 GNU tool chain, make file ve shell scripting hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 
 IBM Rational Rhapsody, IBM Rational DOORS, Rational ClearCase, Rational ClearQuest, IBM RTC araçları veya benzerleri konusunda tecrübe sahibi olmak. 

2- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.BTE.2019-1.2 
AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için; 
2.1- İşin Tanımı ve Özellikleri 
Yürütülmekte/yürütülecek olan projelerde Elektronik Donanım Tasarım ve Geliştirilmesinde görev almak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir. 
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 6 
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ 
2.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar 
2.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği veya Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş ya da 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar döneminde bitirebilecek durumda olmak. 
2.2.2- Adayın aşağıda belirtilen konulardan en az birinde yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir. 
 Şematik ve PCB tasarım araçları (Cadence, Altium, Orcad, Protel, Mentor vb.) kullanım tecrübesine sahip olmak. 
 Devre simülasyon programlarını (PSIM, Spice vb.) kullanım tecrübesine sahip olmak. 
 Saha çalışması ve seyahat engeli olmamak. 

3- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.BTE.2019-1.3 
AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için; 
3.1- İşin Tanımı ve Özellikleri 
Yürütülmekte/yürütülecek olan projelerde C++ Yazılım Tasarım ve Geliştirilmesinde görev almak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir. 
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 14 
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ 
3.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar 
3.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik 3 

Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş ya da 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar döneminde bitirebilecek durumda olmak. 
3.2.2- Adayın aşağıda belirtilen konulardan en az birinde yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir. 
 C++ yazılım dilinde kendini geliştirmeye istekli olmak. 

 

Lisans mezunu olup 5 yıldan daha az, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıldan daha az mesleki tecrübesi olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 1” koşulu geçerlidir.
** Lisans mezunu olup 5 yıl ve üzeri, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıl ve üzeri mesleki tecrübesi olanlarla alanında Doktora mezunu olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 2” koşulu geçerlidir.
***Ar-Ge Teknisyeni pozisyonları için İngilizce koşulu aranmamaktadır.
KPDS : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı
14
ÜDS : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı
YDS : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
TOEFL IBT : Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test
TOEFL CBT : Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test
TOEFL PBT : Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test
FCE : First Certificate in English
CAE : Certificate in Advanced English
CPE : Certificate of Proficiency in English
Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az 3 (üç) yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku giderme