KKDİK Kayıt İçin Gerekli Olan Belgeler Nelerdir? KKDİK Nedir?

Olaylar
KKDİK, “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması” anlamına gelmektedir. “Türk Reach” olarak da bilinen KKDİK, 23 Haziran 2017 tarihinde 30105 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kimyas...
EMOJİLE

KKDİK, “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması” anlamına gelmektedir. “Türk Reach” olarak da bilinen KKDİK, 23 Haziran 2017 tarihinde 30105 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kimyasalların kaydı yönetmeliği ı; KKDİK açılımında yer alan kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanması süreçlerini kapsayan maddeleri gerçekleştirilmesini düzenleyen yönetmeliktir. T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yönetilen KKDİK süreci, insan sağlığının ve çevre güvenliğinin kimyasalların zararlı etkilerinden korumasını amaçlamaktadır. 23 Haziran 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan KKDİK; kimyasalların özellikleri ve potansiyel tehlikeleri ile ilgili tüm verilerin derlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik prosedürleri içermektedir.

KKDİK Yönetmeliğinin Amaçları Nelerdir?

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals  yani Reach; KKDİK yani kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlamaları anlamına gelmektedir. Kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlamaları yönetmeliği ile;

 • İnsan ve çevre sağlığı, güvenliğini kimyasalların zararlarından ve potansiyel risklerinden yüksek seviyede korumak,
 • Üretici, ithalatçı gibi kimyasal madde ve kimyasal karışımları piyasaya sunanları, kimyasalların güvenli kullanılmasını sağlamaktan zorunlu tutmak,
 • Ülkemizde kimya sanayiinde rekabeti ve yenilikçiliği arttırmak,
 • Kimyasal madde ve karışımların zararlı özelliklerinin değerlendirilmesi sürecinde kullanılan hayvan deneylerini azaltmak ve bu deneyler yerine QSAR ve Read across gibi alternatif yöntemlerinin tercih edilmesine teşvik etmek,

amaçlanmaktadır.

KKDİK Kayıt İşlemleri

KKDİK kayıt işlemleri, Türkiye pazarına sunulan kayda tabi hammaddeler için belirli bilgileri içeren bir kayıt dosyasının bakanlığa sunulması ile gerçekleştiriliyor.

KKDİK Kayıt İçin Gerekli Belgeler

31.12.2023 tarihine kadar KKDİK kayıt için ilgili bakanlığa sunulacak olan dosyada;

 • İmalatçı veya ithalatçıların kimliği,
 • Maddenin kimliği,
 • Maddenin üretimi ve kullanımlarına yönelik kayıt ettirenlerin tüm tanımlanmış kullanımlarını temsil eden bilgi,
 • Maddenin güvenli kullanımına yönelik rehberlik bilgileri,
 • Maddenin sınıflandırması ve etiketlenmesi,
 • Belirtilen testlerin uygulanmasında elde edilen bilgilerin çalışma özetleri,
 • Verilen bilgilerden hangilerinin ithalatçı ya da imalatçı tarafından seçildiği,
 • Kimyasalların değerlendirilmesine yönelik değerlendirmelerin değerlendirme uzmanı tarafından incelendiğine yönelik bildirim,
 • Test önerileri,
 • 1 ile 10 ton arasında bulunan kimyasal madde ve karışımlar için maruz kalma bilgisi,
 • İmalatçı ya da ithalatçının, sonuçların halkın erişimine açılmaması konusundaki isteği,
 • Kimyasal güvenlik raporu

yer almalıdır.

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku gidermefanusturservismerkezi