Eş durumu tayininde 3 yıl şartı 1 yıla indirildi.

Olaylar
Öğretmenleri sevindirecek haber, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı kılavuzda şu ifadelerle yer aldı: “Devlet memurluğu ve öğretmenlikte veya sadece birinde adaylıkları kaldırılmamış olanlardan at...
EMOJİLE

Öğretmenleri sevindirecek haber, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı kılavuzda şu ifadelerle yer aldı:

“Devlet memurluğu ve öğretmenlikte veya sadece birinde adaylıkları kaldırılmamış olanlardan atandıkları yerde 30 Eylül 2015 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini doldurmuş durumda olanlar, aile birliği mazeretine bağlı olarak başvuruda bulunabilecek.” 

ÖNCE BAŞVURU, SONRA TERCİH

Öğretmenlerin 2015 Yılı Yaz Tatili Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu ile Diğer Nedenlere Bağlı yer değiştirme Başvuru Kılavuzu, bakanlığın internet sitesinde yayımlandı. Kılavuza göre, başvurular, mazeretleri nedeniyle görev yerlerinden ayrılacak öğretmenlerin yerine atama yapılabilmesi için iki aşamalı alınacak. 

11-17 Ağustos arasındaki birinci aşama başvurularında öğretmenler ‘Elektronik Başvuru Formu’nu doldurarak mazeret durumuna göre atanmak istedikleri il ve ilçeyi seçerek başvuru formunu onaylatacak.
İkinci aşamada, öğretmenlerin atanmak istedikleri il ve ilçede alanlar itibarıyla öğretmen norm kadrosu boş bulunan eğitim kurumları ile öğretmenlerin yer değiştirmesi nedeniyle boşalması muhtemel eğitim kurumlarının listesi http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanacak. Birinci aşamada başvurusu onaylanan öğretmenler, atanmak istedikleri eğitim kurumu kodlarını, tercih önceliklerini dikkate alarak işaretleyecek. İkinci aşama başvurusu olan tercih süreci 20-26 Ağustos arasında tamamlanacak.
 
Tercih aşamasında “boşalması muhtemel eğitim kurumu” olarak ilan edilen, ancak atamalar sonucunda bunlardan norm kadrosu boşalmayan eğitim kurumlarını tercih eden öğretmenlerin bu tercihleri değerlendirmeye alınmayacak. Atamalar ise 28 Ağustos’ta olacak.

40 TERCİH HAKKI

Öğretmenler, özürlerinin bulunduğu ildeki eğitim kurumları arasından en çok 40 (kırk) tercihte bulunabilecek. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlerin, tercihleri dışında 41’inci seçenek olarak il genelinde boş kalan eğitim kurumlarından birine kura ile atanmak isteyip istemediklerini ayrıca belirtmesi gerekecek. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41’inci seçenek işaretlenmeyecek.

Bu kapsamda 40’tan az tercih yapanlar ile tercih dışı atanmak istemeyen öğretmenlerin sadece tercihleri dikkate alınacak.

Hizmet puanı yetersizliği sebebiyle yer değiştirmeleri yapılamayan öğretmenler, isterse ücretsiz izin kullanabilecek.
Büyükşehir statüsündeki illerde görev yapan öğretmenler, eşlerinin görev yaptıkları ilçe ile Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı ikametgâhlarının bulunduğu ilçedeki eğitim kurumlarını tercih edebilecek. Büyükşehir statüsünde olmayan illerde yapılacak yer değişikliği işlemlerinde il merkezleri, ilçeler, beldeler ve köylerin her biri ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilecek ve bu yerleşim yerleri arasında yer değişikliği başvurusu yapılabilecek. Bu yerleşim yerlerinin içindeki eğitim kurumları arasında yer değişikliği yapılmayacak.

Akşam’ın haberrine göre Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerde görev yapan öğretmenler, yalnızca mazeretlerinin bulunduğu il merkezi (belde ve köyler dâhil) ya da ilçedeki (belde ve köyler dâhil) eğitim kurumlarını tercih edebilecek. Eşleri aynı ilçenin köy veya beldelerinde görev yapan öğretmenler, öncelikle eşlerinin olduğu yerdeki eğitim kurumlarını tercih edecekler; eşlerinin bulunduğu yerde atanabilecekleri herhangi bir eğitim kurumu yoksa yakın köy veya beldelerdeki eğitim kurumlarını tercih edebilirler.