Engellilerin 10.000 Atama Talebi Gerçekleşecek Mi.? Detaylar On5Yirmi5 Haber Farkıyla Sizlerle…

Olaylar
Kendi ayakları üzerinde durmak ve memur olmak isteyen engelli adayları 22 Nisan 2018 tarihinde yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ( EKPSS) puanı ile 2018’in son çeyreğinde alınacak 2.500 kont...
EMOJİLE

Kendi ayakları üzerinde durmak ve memur olmak isteyen engelli adayları 22 Nisan 2018 tarihinde yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ( EKPSS) puanı ile 2018’in son çeyreğinde alınacak 2.500 kontenjanın çok az olduğunu ve yükseltilmesini talep etmektedirler.

EKPSS ile Ataması Yapılanlar İşe Ne Zaman Başlayacak?

ÖSYM verilerine göre iki yılda bir yapılan EKPSS başvurularına ilişkin ekteki sayısal durumlar ortaya çıkmıştı.

 

EKPSS Tarihi Başvuru Yapan Aday Sayısı Kontenjan
Sayısı
Yerleşen Aday
Sayısı
Boş Kalan Kontenjan Sayısı
2014 65.927 9.869 9.308 561
2016 74.425 9.363 8.530 833
2018 88.832 2.500 Tercihler 2018’in son çeyreğinde

 

2014-EKPSS’ye 65 bin 927 aday başvuru yaptı. 9.869 kontenjan ayrıldı, 9.308 aday yerleşti 561 kontenjan boş kaldı.

2016-EKPSS’ye 74 bin 425 aday başvuru yaptı. 9.363 kontenjan ayrıldı, 8.530 aday yerleşti, 833 kontenjan boş kaldı.

2018-EKPSS’ye ise 88 bin 832 aday başvuru yaptı.2018’in son çeyreğinde atama yapılması için 2.500 kontenjan ayrıldı.

 

2017 yılı Aralık ayında Başbakan Binali Yıldırım ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu;

1-    EKPSS sonuçlarının ve kura kayıtlarının geçerlilik süresi 2 yıldan 4 yıla çıkarılacak.

2-    Her iki yılda bir EKPSS yapılmaya devem edecek. Ancak aynı dönemde sadece bir EKPSS sonucu ve almış olduğu en yüksek EKPSS puanı geçerli olacak. Öğrenim durumu farklı ise sadece üst öğrenim sonucuna ait yılın EKPSS’si geçerli olacak.

3-    2018 yılının ilk çeyreğinde 2.500, son çeyreğinde de 2.500 toplamda 5.000 engelli kardeşimizin kamu personeli olarak atamasının yapılacağı açıklamaların da bulunmuşlardı.

İki yılda bir yapılan EKPSS başvuru sayısı sürekli artmasına rağmen kontenjan sayısının düşmesi engelli adaylarını üzmekte ve tedirgin etmektedir.

Engelli adayları 2018 EKPSS puanı ile yılın son çeyreğinde alınacak 2.500 kontenjanı çok az bularak kontenjanın en az 10.000 ‘e yükseltilmesini talep etmektedirler. Talepleri ile ilgili engelli adayları seslerini duyurabilmek için imza kampanyası başlatıp twitter dan ve  Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlerde en az 10.000 atama bekliyor adı altında sürekli eylemler yapmaktadırlar.

 

 

Ayrıca engelli memur adayları daha önceki EKPSS sınavlarının ardından hemen ilk atama süreci başlarken 2018 EKPSS’nin ardından ilk atamanın neden Aralık ayında yapılacağını soruyor ve atamanın en kısa sürede yapılmasını talep ediyorlar.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu olmak üzere diğer yetkililerin, engelli memur adaylarının taleplerine kayıtsız kalmayacağını düşünüyoruz.

Umarız en kısa sürede engelli adaylarının talepleri gerçekleşir ve sosyal hayata katılmaları sağlanır.

 

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) Başvuru ve Tercih Koşulları Nelerdir.?

1) Türk vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler.)

3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

4) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak.

6) Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde; “Engelli: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabil ir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri ifade eder.” hükmü gereğince en az %40 ve üzerinde çalışabilir engelli olmak.

7)Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru ve atanma şartlarını taşımak.

SINAV İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR NELERDİR?

EKPSS/Kuraya, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48’inci maddesi 7’inci fıkrası hariç diğer koşulları taşıyan adaylar başvurabilecektir.

EKPSS/kuraya en az %40 ve üzerinde engelli olanlar başvurabileceklerdir. Sağlık kurulu raporlarında %40’tan daha az engelli olduğu belirtilen adaylar EKPSS ve kuraya başvuramazlar.

EKPSS’ye ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans veya lisans programlarından mezun olan veya EKPSS’nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir. Birden fazla öğrenim düzeyinden mezun olan adaylar mezun oldukları en üst düzeyden EKPSS’ye başvurmak zorundadır.

Kuraya ise ilkokul/ortaokul/ilköğretim/özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu veya bu okullardan yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir.

Mili Eğitim Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı görüşleri doğrultusunda; Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu) Öğrenim Belgesine sahip olanlar, Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu) Eğitim Programı ile İş Okulu Eğitim Programı belgesine sahip olanlar, ortaöğretim düzeyinde EKPSS’ye başvurabileceklerdir.

Sınavda 4 engel grubu vardır.

1) Genel engelliler

2) Görme engelliler

3) İşitme engelliler

4) Zihinsel engelliler

Ortopedik, Ruhsal ve Duygusal, Süreğen (kronik) Hastalıklara Sahip Engelliler, Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olanlar (Otistik, Asberger, RETT Sendromu, Dezintegratif Bozukluk vb.), Özgül Öğrenme Güçlüğü Olanlar (Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite, disleksi vb. olanlar), Dil ve Konuşma Bozukluğu Olanlar, CP hastası olanlar.

SINAV NASIL GERÇEKLEŞTİRİLECEK?

Öncelikle her engelli aday grubu için aynı sorular başka yöntemler ile sorulacak. Genel engelli, görme engelli ve ilköğretime başlama yaşı sonrası işitme engelli adaylar için farklı soru kitapçıkları hazırlanacak ve farklı uygulamalar yapılacaktır. Sınav süresi 60 dakika olacak. Tercih kılavuzu ve sonuçlar ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yer alacaktır.

 

 

Meryem Çiriş

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku giderme