Danıştay o yönetmeliği durdurdu

Olaylar
Türkiye Barolar Birliği, Yargıçlar Sendikası, Liberel Demokrat Parti ve Ankara Barosu yürütmenin durdurması ve iptal talebiyle bu hafta dava açmıştı. Danıştay 10. Dairesi’nin, çeşitli barolar ve...
EMOJİLE

Türkiye Barolar Birliği, Yargıçlar Sendikası, Liberel Demokrat Parti ve Ankara Barosu yürütmenin durdurması ve iptal talebiyle bu hafta dava açmıştı.

Danıştay 10. Dairesi’nin, çeşitli barolar ve Türkiye Barolar Birliği’nin açtığı davaları birleştirerek görüştüğü ve yönetmelik değişikilğinin “telafisi güç zararlara neden olabileceği” ve “açıkça hukuka aykırı” olduğu gerekçeleriyle yörütmenin durdurulmasına karar verdiği öğrenildi.

Karar oy çokluğu ile alındı.

Danıştay’daki rutin uygulamanın aksine Daire Başkanı Mehmet Rıza Ünlüçay, davayı tetkik hakimine vermedi. Başkan dosyayı bizzat kendisi inceledi. Başkan Ünlüçay, öğleden sonra Heyeti toplayıp karar verdi.

Danıştay mevzuata göre davalı idarelerin savunmasını bile almadan “telafisi imkansız zarar doğabileceği” gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi.