Başörtüsüne taciz resmi belgeyle tescillendi

Olaylar
Tahir Alperen’in haberi  5 EYLÜL’DE Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kampüsü’nde kayıt için gelen başörtülü bir öğrenci diğer öğrenciler tarafından etrafı çevrilerek tacize maruz kalmıştı. Daha sonra...
EMOJİLE

Tahir Alperen’in haberi 

5 EYLÜL’DE Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kampüsü’nde kayıt için gelen başörtülü bir öğrenci diğer öğrenciler tarafından etrafı çevrilerek tacize maruz kalmıştı. Daha sonra marjinal sol örgütlere mensup olduğu ortaya çıkan kişiler, başörtülü öğrenciden kimliğini göstermesini istemiş ve dışarı çıkması için pankartlarla baskıda bulunmuş ve olayın videosunu internete yüklemişlerdi.

Valilik yazı gönderdi

Ankara Valiliği tarafından İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Yüksek Öğretim Kurumu’na bir yazı gönderilerek suçun kapsamı ve önümüzdeki süreçte söz konusu kişiler hakkında yapılması gereken işlemler belirtildi. Buna göre, Anayasanın 42. Maddesi gereğince, “Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler” bölümünde belirtilen “Kimse Eğitim ve Öğretim Hakkından Yoksun Bırakılamaz” ibaresi hatırlatılarak söz konusu öğrencilerin, başörtülü öğrencileri taciz ederek suç işledikleri belirtildi.

Üniversite kampüslerinde ve kamusal alanlarda müdahale ve uyarı yetkisinin sadece kanunla bu yetkinin verildiği güvenlik personelinde olduğu hatırlatılan raporda, başörtülü öğrencinin maruz kaldığı uygulama resmi rapora “taciz” olarak geçti. Bu tacizi gerçekleştiren öğrencilerin suç işledikleri vurgulanarak şöyle dendi: “Sözkonusu olayda bir kız öğrencinin başörtülü bir öğrenciye kimlik sormaya kalkması ve öğrenciyi taciz ederek eğitim ve öğrenim hakkını engellemeye çalışması hem Anayasamızın ilgili hükmüne göre hem de yetkisi olmamasına rağmen kendisini genel ve özel kolluk kuvvetinin yerine koyarak suç işlediği görülmektedir.” Yazıda, idari personel ve güvenlik görevlilerinin ise olaya müdahale etmeyerek ihmale yol açtıkları kaydedildi.

‘Cezai işlem yapılsın’ talebi

Yazıda, taciz eden öğrenci ve idari personel ile özel güvenlik görevlileri hakkında mevzuat hükümleri gereğince işlem yapılması istendi. Özel güvenlik görevlilerinin görevleri ve görev alanında bir suç ile karşılaştıklarında suça el koymak, suçun devamını önlemek, sanığı tespit ve yakalama ile olay yerini  ve suç delilini muhafaza etmek, yetkili genel kolluğa teslim etmek gibi görevleri olduğu hatırlatılırken, bunların hiçbirinin yapılmamış olmasına dikkat çekildi.

Star