Yeni Şafak İki Yeni Yazarı Kadrosuna Kattı

İlki akademisyen yazar Süleyman Seyfi Öğün. Ünlü siyaset bilimi profesörü Öğün bundan böyle yazılarını Yeni Şafak okuyucuları için kaleme alacak.

Halen Maltepe Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler ve AB Bölümü Başkanlığı görevini yürüten Öğün’ün Politik kültür, muhafazakarlık ve milliyetçilik konularında çeşitli kitapları bulunmaktadır.

Yeni Şafak’ın anlaştığı ikinci yazar araştırmacı yazar Müfid Yüksel.

Büyük İslam Alimi merhum Molla Sadrettin Yüksel’in oğlu olan Yüksel Medrese ve modern tahsili yapmış bir sosyolog.

Birkaç kitabı bulunan Yüksel bir süredir Milat Gazetesi’nde yazıyordu.

medyahaya