Umran Ekim 2018/290. Sayı Çıktı! KAPİTALİZM VE GELECEĞİ ÜZERİNE..

Kapitalist dünya sisteminin Türkiye’yi, İslâm ülkelerini yönlendirmesine, yönetmesine ses çıkarsak bile ciddi bir alternatif üretemiyoruz. Kendi değerlerinizden neşet etmiş bir modeliniz olmadığı sürece yapılacak çalışmalar küresel finans sisteminin değirmenine su taşımaktan öteye geçmeyecektir. Geldiğimiz noktada, artık ciddi bedeller ödeyerek değerlerimiz üzerine inşa edilmiş bir yapıyla bu sıkıntılardan kurtulmak mümkün olacaktır. Dolayısıyla Türkiye’nin ekonomik olarak karşı karşıya kaldığı durumu, salt Türkiye’nin ekonomik yapısı ile ilgili görerek bir değerlendirme yapılması yanlıştır. 

Kapitalizmin karakteri bağlamında, geçmişte gerek ABD’de gerekse Avrupa’da kapitalizmin aşırılıklarını törpüleyen düşünceler ve politikalar ileri sürülmüştü. Mesela

ana akım iktisat ders kitabı anlatısında Keynes, 1929’da büyük bir bunalıma girmiş ekonominin bunalıma neden girdiğini ve bunalımdan çıkışın yollarının neler olduğunu göstermiş, kapitalizmin, tutarlı bir devlet teorisiyle yeniden inşasını en rafine ve zekice bir şekilde sağlayan isimdir. Veblen ise, gösterişçi tüketimin modern dünyadaki tezahürlerini ortaya koyar. Ayrıca kapitalizmi, paradan para kazanma peşinde olan parasal güçler olarak tasvir ettiği işletme ile üretici güçler olarak tanımladığı endüstri arasındaki dinamik bir zıtlaşma üzerinden ele alır.  

Kapitalist sistemi durmadan, yorulmadan bir yenilenme havasında tutmakta olan faktörler, eski faktörleri yok etmekte, yenilerini yaratmaktadır. Teknolojiyle kapitalizm arasındaki ilişki Schumpeter ve Galbraith gibi önemli sosyal bilimcilerin ortak ilgi odağıdır. Bu “yaratıcı yıkım gelişimi” kapitalizmin esas temelidir. Şurası son derece açık; kendini tehdit eden, eleştiriyi de teşvik eden “yenilikçi kapitalizm” dışında, ne içinde yaşadığımız teknik dünyayı ne de onun ekonomik yansımalarını felsefi düzeyde sorgulayacak köklü düşünceler geliştirilmiyor. Türkiye’nin yaşadığı ekonomik açmaz bir zihniyet değişimiyle ortadan kalkacak cinsten.

 

Bazı Başlıklar:

Türkiye’nin Ekonomi Çıkmazı/Ercan Yıldırım

Sorunu Doğru Tespit Ettiğinize Emin misiniz?/Metin Alpaslan

Şer İttifakı İçin Sonun Başlangıcı/Burhanettin Can

Kapitalizmin Geleceği Üzerine Bir Tartışma/Adem Levent

Dini Kavramların Asli Mecrasından Uzaklaştırılması/Murat Özer

Halit Refiğ Sinemasında Kemal Tahir Etkisi/Cihan Aktaş

Filistin ve Yeni Nekbe/ Cihad el Hazin

www.umrandergisi.com.tr                                                                           aboneumrandergisi@yandex.com