Görsel medya boşanmaları tetikliyor!

Medya
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın araştırmasında, görsel medyanın boşanmalarda çok büyük etkisinin olduğu tespit edildi. İKİ BÜYÜK BELA: DAĞILAN AİLE, TOPLUMSAL ŞİDDET Bakanlık, “Ai...
EMOJİLE

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın araştırmasında, görsel medyanın boşanmalarda çok büyük etkisinin olduğu tespit edildi.

İKİ BÜYÜK BELA: DAĞILAN AİLE, TOPLUMSAL ŞİDDET

Bakanlık, “Aile Risk Kontrol Çalıştayı” sonuç raporu yayınlandı. Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü yönetici-uzman personeli ile 40 ildeki Toplum Merkezleri, Aile Danışma Merkezleri gibi kuruluşlarda çalışan idareci ve farklı meslek gruplarından toplam 71 kişinin katılımıyla gerçekleşen çalıştayın raporunda, aile çalışmalarıyla ilgili toplam 94 risk tespit edildi.

Stratejik plan kapsamında, “Ülkenin ihtiyaçlarına yönelik sosyal politikaları geliştirmek ve model oluşturmak” amacı altında yer alan hedeflerin 34 ayrı riskle karşı karşıya olduğu ortaya konuldu. Bu 34 risk içerisinde ise en büyük risk grubunu “Ailenin yapısını güçlendirme” ve “Toplumsal şiddeti azaltma” hedefleri oluşturdu. Raporda, “Bu iki stratejik amaç aile ve toplum hizmetleri bakımından en yüksek riskli amaç olarak tespit edilmiştir. Risk adeti baz alındığında sözkonusu iki hedef, en riskli alan olarak belirlenmiştir” denildi. “Ailenin yapısını güçlendirmek” ve “Toplumsal şiddeti önlemek” hedeflerini “Koruyucu ve önleyici sosyal hizmetleri artırmak” ve “Hizmet sunum sürecini hızlandırmak” hedeflerinin karşı karşıya kaldığı yüksek risklerin izlediği anlatılan raporda, “Ancak, risk yoğunluğu / adet orantılaması bakımından; ‘Toplumsal şiddeti azaltmak’ hedefi, en fazla riski olan alan olduğu belirlenmiştir” satırlarına yer verildi.

MERKEZİ BÜROKRATİK YAPI ANADOLU’DAN KOPUK

Risk oranı çok yüksek sözkonusu iki alana yönelik iyileştirici çalışmaların merkezi bürokratik yapıdan kaynaklanan sorunlarla karşı karşıya bulunduğu da raporda ifade edildi. Raporda, “Karar alıcıların, politika belirleyicilerin, mevzuat yapıcıların taşra uygulamalarını yeterince bilmemesi riski de yüksek puanı alan diğer bir risk olarak tespit edilmiştir” denildi.

BOŞANMALARI GÖRSEL MEDYA TETİKLİYOR

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın yaptığı bir diğer araştırma da, medyadaki ahlaksız dizilerin aile bütünlüğüne saldırı gerçekleştirdiğini gözler önüne serdi. Bakanlığın “Aile Araştırması”nda, aile kurumunun, gelecek nesillerin sağlıklı yetişmesi için çok kudretli bir şekilde devam etmesi gerektiği ancak bu değerlere ilşkin ciddi tehditler bulunduğu kaydedildi.

Araştırmanın özet bölümünde, “Boşanmalarla ilgili süreçte eldeki bilgilere göre, yaklaşık yıllık 500 bin evlenme oluyor. 500 bin evliliğin olduğu bir ortamda 100-110 bin boşanma görülüyor. Verilere göre, boşananların yüzde 80’ini yeniden evleniyor, yüzde 12’si ise ayrıldığı eşiyle tekrar evleniyor. Boşanmaların nedenleri arasında görsel yayınlar önemli bir yer tutuyor. Bilgi ve teknoloji çağının birçok olumlu yanı olmasına rağmen bu tür zararlı etkileri de görülüyor. Toplumun yüzde 80’i bu tür yayınlardan rahatsız olduğunu söylüyor. Ancak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na gelen RTÜK’e şikayet oranı ise yüzde 2,5’ta kalıyor” denildi.

Timetürk
 

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku gidermefanusturservismerkezi