Fırsat Eşitliği Yasalaştı

Hukuk
Buna göre, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu; kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi, kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik Türkiye ve uluslararası alandaki gelişmeleri izleyecek, bu ...
EMOJİLE

Buna göre, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu; kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi, kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik Türkiye ve uluslararası alandaki gelişmeleri izleyecek, bu gelişmeler konusunda TBMM’yi bilgelendirecek, kendisine esas veya tali olarak havale edilen kanun tasarı ve teklifleri ile KHK’lar hakkında ihtisas komisyonlarına görüş sunacak.

Komisyonun üye sayısı, Danışma Kurulunun teklifiyle Genel Kurulca belirlenecek. Komisyonda, siyasi parti grupları ile bağımsızlar, Meclisteki sayılarının üye tam sayısına nispet edilmesiyle bulunacak yüzde oranına uygun olarak temsil edilecek. Komisyonun üyeleri belirlenirken, kadın milletvekilleri ile insan hakları konusunda uzman milletvekillerine öncelik tanınacak. Üyelikler için bir yasama döneminde 2 seçim yapılacak, her devre için seçilenlerin görev süresi 2 yıl olacak. Komisyon, TBMM Başkanlığının talebi üzerine ya da istenildiğinde Meclis Başkanlığına sunulan kanun tasarı ve teklifleri ile KHK’leri, kadın erkek eşitliği konusunda anayasa, uluslararası gelişmelere uygunluğunu inceleyerek ihtisas komisyonlarına görüş bildirecek.

-ULUSLARARASI KURULUŞLARDAKİ GELİŞMELERİ TAKİP EDECEK-

Kadın hakları ile kadın erkek eşitliğini sağlamaya yönelik olarak diğer ülkelerdeki ve uluslararası kuruluşlardaki gelişmeleri takip edecek, gerektiğinde yurt dışında incelemelerde bulunacak ve bu gelişmeler konusunda Meclisi bilgilendirecek olan komisyon, kadın erkek eşitliğinde TBMM’nin çalışmalarına ilişkin gerekli bilgi ve dokümanları da sağlayacak.

Komisyon, kadın erkek eşitliği konusunda kamuyu bilgilendirici etkinlikler yapacak, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmaların kadın erkek eşitliği ve kadın hakları konusundaki hükümleri ile Anayasa ve diğer ulusal mevzuat arasında uyum sağlamak için yapılması gereken değişiklikleri ve düzenlemeleri belirleyecek.

-İHLALLERE YÖNELİK BAŞVURULARI İNCELEYECEK-

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, Meclis Başkanlığınca havale edilen kadın erkek eşitliğinin ihlaline ve cinsiyete dayalı ayrımcılığa dair iddialarla ilgili başvuruları inceleyecek ve gerekli görürse ilgili mercilere iletecek. Komisyon, görevleriyle ilgili genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile gerçek ve tüzel kişilerden, kanunlarda öngörülen usullere uyarak bilgi isteyebilecek ve ilgilileri çağırarak bilgi alabilecek. Ayrıca, görev alanıyla ilgili faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının çalışmalarından yararlanabilecek. Komisyon, Ankara dışında da çalışabilecek. Komisyon, kendisine ulaşan başvurularla ilgili, başvuru sahibine, başvurunun sonucu ve yapılan işlem hakkında, havale tarihinden itibaren başlayarak en geç 3 ay içinde bilgi verecek.

-”EVRENSEL SORUNLARDAN BİRİ”-

Devlet Bakanı Nimet Çubukçu, teklifin yasalaşması dolayısıyla yaptığı teşekkür konuşmasında, toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının, bir çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de yeni bir kavram olduğunu söyledi. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin, ana plan ve politikalara dahil edilmesinin; kadın ve erkeklerin, hak, kaynak ve imkanlardan eşit yararlanmalarını, karar alma mekanizmalarına eşit erişimlerini sağlayan bir süreç olduğunu belirten Çubukçu, ”Toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana plan ve politikalara dahil edilmesinin nihai amacı; kadın ve erkekler için eşit fırsatların sağlanmasıdır. Ne yazık ki tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı tam olarak sağlanamamış, günümüz dünyasında önemli evrensel sorunlardan biridir. Bu sorunun ülkeden ülkeye oranı değişse de dünyanın pek çok yerinde kadınlar, hak kazanımı ve uygulamalar konusunda bir çok eşitsizlikle karşı karşıya” diye konuştu.

 

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku giderme