Türk dış politikasının temel ilkeleri nelerdir?

Dış politika
Türk dış politikasını oluşturan temel ilkeler nelerdir? Türk dış politikasının temel ilkeleri kısaca… Türk dış politikasında batıcılık… Türk dış politikasında statükoculuk… Statükocu...
EMOJİLE

Türk dış politikasını oluşturan temel ilkeler nelerdir? Türk dış politikasının temel ilkeleri kısaca… Türk dış politikasında batıcılık… Türk dış politikasında statükoculuk… Statükoculuk nedir? Batıcılık nedir? Detaylar haberimizde…

Türk dış politikasının temel ilkeleri statükoculuk ve batıcılıktır.

Statükoculuk nedir?

Statüko kurulu düzen demektir. Dolayısıyla statükoculuk da mevcut düzeni bozmama politikasıdır.

Türk Dış Politikasında Statükoculuk

Statükoculuğun, Türkiye uygulamasındaki anlamlarından birincisi; mevcut sınırları sürdürme, onlardan memnun olma, onları değiştirmemek istememe, bunun bir sonucu olarak da azınlıklarla ilgili olarak da azınlıklarla ilgili olarak irredentizm politikası gütmeme anlamına gelmiştir. (İrredentizm, bir devletin kendi sınırına bitişik soydaşlarının yaşadığı yerleri kendi ülkesine katma politikasıdır.)

Türkiye’nin statükocu politika uygulamasının ikinci anlamı, kurulu düzen içinde dengeleri sağlamak ve sürdürmek oldu. Bu da iki farklı türden denge uygulamasına neden oldu.

Batıcı politikaya rağmen Türkiye, jeostratejik konumunun gerektirmesi sonucu, Batı ile onun karşısındakiler arasında her zaman bir tür denge kurmaya çalıştı; Aynı nedenle, Batı’yı oluşturan öğeler arasında da bu dengeyi sağlamaya uğraştı.

Türkiye’nin birinci tür dengeyi sağlaması kolay olmadı, çünkü Batı uluslararası politikada zaman içinde hızla büyük bir başatlık kazandı ve sonunda, 1990 sonrasında Soğuk Savaşı kazanarak tek kutup haline geldi. Bununla birlikte Türkiye, seçeneklerini çoğaltmak için dönem dönem bu dengeye oynadı. 1923-1939’da, 1939-1945’te ve 1960-1980 dönemlerinde SSCB’den bir denge öğesi olarak başarıyla yararlandı.

Türkiye, ikinci bir tür dengeye, 1919-1923, 1923-1939 ve son olarak da 1939-1945 dönemlerinde, Batı Avrupa ülkelerini birbiriyle dengelemek anlamında başarıyla oynadı.

Türk Dış Politikasında Batıcılık

Türkiye’nin yakın tarihine damgasını en güçlü biçimde vurmuş siyasal kuruluş olan İttihat ve Terakki, milliyetçi ve Batıcıdır.

Türkiye’nin gerek sınıfsal yapısı gerekse de seçtiği kalkınma modeli, Türkiye’nin yönünü Batıya doğru çevirmiştir. Batının kültürel etkisi Türkiye’de büyüktür. Statükoya büyük önem veren Türkiye için Batıcılık statükoculukla özdeştir.

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku giderme