S&P Türkiye’nin kredi notunu korudu

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Türkiye’nin yabancı para cinsinden kredi notunu “BB+”, yerel para cinsinden kredi notunu “BBB-” ve not görünümünü “negatif” olarak teyit etti. 

S&P’den yapılan açıklamada, Türkiye’nin yabancı ve yerel para cinsinden kredi notlarının sırasıyla “BB+” ve “BBB-” olarak korunduğu belirtildi.

Kuruluş, not teyit kararının esnek kur rejimi ve iyi sermayelendirilmiş bankacılık sistemini yansıttığını bildirdi. Açıklamada, “Türkiye’nin esnek kur oranının ve görece iyi sermayelendirilmiş bankacılık sisteminin gelecek dış şokları absorbe edebileceğini düşünüyoruz” denildi. 

Negatif not görünümünün ise “dış finansman kaynaklarının azalması ya da maliyetlerinin artması ile kuvvetler ayrılığında bozulmalar yaşanması” gibi alternatif senaryoları içerdiği kaydedildi. 

S&P, bununla birlikte Türkiye’nin kamu borcunun yönetilebilir seviyelerde kalacağı öngörüsünde bulundu. 

“Türk hükümeti, riskleri başarıyla tespit etti”

Türk hükümetinin, geçmişte ekonomik riskleri saptamakta başarılı olduğunu kaydeden S&P, özellikle 10. Kalkınma Planı çerçevesinde yurtiçi tasarruf oranlarını artırmaya yönelik adımlara odaklanıldığını vurguladı. 

Buna karşın, uygulamanın yavaş olduğuna işaret edilen raporda, reform programının hızlandırılmasının, Türkiye’nin dış finansmana ihtiyaç ekonomi modelini değiştirmesine yardımcı olacağı görüşü paylaşıldı. 

S&P, küresel ekonomideki belirsizlik ve ABD Merkez Bankası Fed’in beklenen faiz artışının, Türkiye’de reel faizleri arttırabileceğine işaret ederken, bunun uluslararası yatırımcının iştahını azaltabileceğini öne sürdü.