Binlerce Arsa Sahibi Yine Mağdur mu Olacak?

İstatistik
Yargıtay’ın kararıyla, ümitlenen imar planı mağduru binlerce arsa sahibi, 5999 sayılı yasa ile getirilen "önce uzlaşma yoluna gidilmesi esastır" geçici 6. maddesi ile yine mağdur mu ol...
EMOJİLE

Yargıtay’ın kararıyla, ümitlenen imar planı mağduru binlerce arsa sahibi, 5999 sayılı yasa ile getirilen "önce uzlaşma yoluna gidilmesi esastır" geçici 6. maddesi ile yine mağdur mu olacak ?

Taşınmazı üzerindeki mülkiyet hakkı kısıtlanan imar planları mağduru malikin, mağduriyeti oluşturan idareden taşınmaz mal bedelinin tazminini dava yoluyla talep etmesinin mümkün olduğunu daha önce belirten Gayrimenkul Hukukçusu Av. Emre Alcan taşınmaz sahibinin dava yoluna gitmesini geciktirmeye ve zorlaştırmaya yönelik geçici 6. madde hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yargıtay’dan imar mağdurlarına müjde

Yargıtay, taşınmazın imar planında yol, yeşil alan, park alanı, okul alanı vs. olarak gösterilmesi nedeniyle üzerinde malikin yapı yapmasının yasaklanmasının, kamulaştırmasız el atma niteliğinde bulunmadığını belirtmektip ve kamulaştırmasız el atmanın varlığından söz edebilmek için, idarenin öncelikle taşınmaza fiilen el atması, fiilen işgal etmesi (tesis, bina, inşaat yapması) şartını aramaktaydı. Bu sebeple imar planları mağduru binlerce arsa sahibi mağdur olmaktaydı.

Gayrimenkul Hukukçusu Av. Emre Alcan özel mülkiyet konusu taşınmaza ister fiilen, ister hukuken el atılmış olsun, neticede taşınmazın kullanımına engel olunduktan sonra, sonuçları itibari ile mağduriyet açısından bir fark bulunmadığını, kaldı ki; son aldıkları tüm Yargıtay Kararlarının da bu yönde olduğunu açıklamıştı.

YENİ ŞART ARSA SAHİBİNİ NASIL ETKİLEYECEK?

Ancak Av. Alcan bu kez de imar planları mağdurlarının karşısına dava yolu öncesi “uzlaşma şartının” çıkarıldığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü;

”Yeni açılacak davalar açısından, 5999 sayılı Yasanın geçici 6.md.si ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na geçici madde ile birlikte ayrıca 6111 sayılı yasa gereğince, önce uzlaşma yoluna gidilmesi ile ilgili hüküm eklenip ve yeni düzenlemeler getirildi.

İdareden dava yolu ile taşınmaz mal bedelinin tazmini talebinde bulunulması halinde, öncelikle uzlaşma yoluna gidilmesinin esas olduğu, bu süreçte sonuç alınamaması halinde dava yoluna gidilebileceği aksi halde davanın reddedilebileceği anlamı vurgulanmış olup, böylelikle de dava yolunun geciktirilmesi ve zorlaştırılması amaçlandı.”

Uzlaşma şartı mecburi mi? seçimlik mi?

Geçici 6. maddeyi, yürüttüğü kamulaştırmasız el atma davalarındaki gelişmeler uyarınca değerlendiren Av. Alcan, “Uzlaşmaya gitmek sizin iradenize bağlı değil, dava açmadan önce uzlaşmaya gitmek zorundasınız, uzlaşma ön şarttır gibi bir anlamın çıkarılması, zaten uzun yıllardır mağdur durumda olan mülkiyet hakkı gasp edilmiş taşınmaz sahibinin mağduriyetinin devamına sebebiyet verecek ve idarelerin bu uzlaşma sürelerini kötü niyetli olarak sonuna kadar kullanmasına sebep olacak. O yüzden uygulamada öncelikle dava yoluna gidilmesi mümkün. Uzlaşma ise mağdur arsa sahibinin insiyatifinde seçimlik bir haktır” dedi.

Haber 7