GSS’de gençleri sevindirecek düzenleme

Finans
Resul Kurt’un Genel Sağlık Sigortası’nın ortaya çıkardığı sorunlar ve çözümü üzerine Star gazetesinde yazdığı yazı… Önceki gün AK Parti seçim beyannamesinin çalışma hayatına ili...
EMOJİLE

Resul Kurt’un Genel Sağlık Sigortası’nın ortaya çıkardığı sorunlar ve çözümü üzerine Star gazetesinde yazdığı yazı…

Önceki gün AK Parti seçim beyannamesinin çalışma hayatına ilişkin vaatlerini değerlendirmiştik. Bugün de sosyal güvenlikle ilgili vaatleri değerlendireceğiz.

AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adaylığım nedeniyle hem geçtiğimiz 7 Haziran seçimleri öncesinde ve hem de bu dönemde sahada yaptığımız çalışmalarda en fazla karşımıza çıkan iki konudan birinin genel sağlık sigortası olduğunu söyleyebilirim. Özellikle genç kardeşlerimizden bu yönde çok sayıda talep geliyor.

Esasen tüm vatandaşlarımızın sağlık güvencesine kavuşturulması ve yoksul vatandaşlarımızın primlerinin devlet tarafından karşılanması amacıyla başlatılan iyiniyetli düzenleme, zaman içerisinde çeşitli sıkıntılara sebebiyet vermiştir. Dolayısıyla da genel sağlık sigortasında uygulamada karşılaşılan sorunlar sistemin yeniden revize edilmesi ihtiyacını doğmuş bulunuyor.

İşte AK Parti de bu durumu dikkate alarak seçim beyannamesinde Genel Sağlık Sigortası kapsamında yapılan gelir testi sistemi ve buna bağlı genel sağlık sigortası primi ödemelerini yeniden gözden geçireceğini beyan etti.

Mevcut uygulamada aşağıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere;

GSS’de

Prim tahakkuku yapılmaktadır.

Gençlerimizin 1.1.2012 tarihinden bu yana biriken borçları ödenmediği sürece sağlık yardımlarından yararlanamıyorlar.

Bu nedenle mutlaka Genel Sağlık Sigortasında bazı düzenlemelerin yapılması gerekiyor.

Buna göre;

– Genel Sağlık Sigortasında zorunluluğunun kaldırılması ve prim ödemesinin isteğe/talebe bırakılması,

– Gelir testi sisteminin kaldırılarak herkes için sabit bir tutar Örneğin kişi başına asgari ücretin üçte birinden fazla geliri olup Genel Sağlık Sigortası primi ödemek isteyenlerin asgari ücretin yüzde 5’i oranında prim ödeyecekleri yönünde düzenleme yapılması,

– Ayrıca 1.1.2012 tarihinden bu yana tahakkuk ettirilen GSS borçlarının silinmesi yönünde bir yasal düzenleme yapılması uygun olacaktır.

Dolayısıyla mutlaka seçim beyannamesinde yer alan “Genel Sağlık Sigortası kapsamında yapılan gelir testi sistemi ve buna bağlı genel sağlık sigortası primi ödemelerini yeniden gözden geçirerek sistemin etkinliği ve verimliliğini artıracağız.” vaadini çok önemsiyorum.

Gençlerimiz 1.1.2012 tarihinden bu yana tahakkuk ettirilen borçların silinmesini ve zorunluluğun kaldırılarak GSS prim ödemesinin isteğe bırakılması yönünde bir düzenleme yapılmasını bekliyor. Ayrıca belirtelim ki, genç kardeşlerimiz zaman kaybından öte bürokratik bir işlem olarak gördükleri gelir testinin kaldırılarak bunun yerine herkesin aynı sabit tutarda prim ödemesi sistemi olmasını istiyor.