Finans

Enerji Sektörüne Çeki-düzen

Enerji sektöründe faaliyet gösteren Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ), Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ), Elektrik Üretim A.Ş (EÜAŞ), Türkiye Elektrik İletim A.Ş (TEİAŞ), Türkiye..

Enerji Sektörüne Çeki-düzen

Enerji sektöründe faaliyet gösteren Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ), Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ), Elektrik Üretim A.Ş (EÜAŞ), Türkiye Elektrik İletim A.Ş (TEİAŞ), Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş (TETAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş’nin (TEDAŞ) 31 Aralık 2008 itibariyle birbirlerine olan borç ve alacakları, her hangi bir faiz ve gecikme zammı uygulanmaksızın takas ve mahsup suretiyle tasfiye edilecek. Tasfiye nedeniyle oluşacak bakiye ise TEDAŞ bilançosunda muhasebeleştirilecek.

Bakanlar Kurulu’nun bugün kabul ettiği, "Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bir Kısım Borç ve Alacaklarının Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı" ile enerji alanında faaliyet gösteren bazı kamu kurum ve kuruluşlarının mali yapılarını güçlendirmek üzere bir kısım borç ve alacaklarının takas, mahsup ve terkin (silme, iptal etme) suretiyle tasfiye edilmesine ilişkin esaslar düzenlendi.

Buna göre, enerji alanında faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarından TKİ, TTK, BOTAŞ, EÜAŞ, TEİAŞ, TETAŞ ve TEDAŞ’ın 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle birbirlerine olan borç ve alacakları, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre hesaplananlar da dahil olmak üzere, herhangi bir faiz ve gecikme zammı uygulanmaksızın takas ve mahsup suretiyle tasfiye edilecek ve oluşan bakiye, TEDAŞ bilançosunda muhasebeleştirilecek.

31 Aralık 2008 itibariyle doğmuş ve bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ödenmemiş; yeniden yapılandırılanlar dahil olmak üzere BOTAŞ’ın Gümrük Müsteşarlığına bağlı tahsil dairelerine toplam tutarı belli bir miktarın üzerinde olan asli ve fer’i (ikinci derecede) tüm borçları ile 31 Aralık 2008 tarihi dahil daha önceki tarihlerdeki gümrük işlemlerinden doğacak vergi ve diğer mali yükümlülükler, BOTAŞ’ın Maliye Bakanlığına olan asli ve fer’i tüm borçları, EÜAŞ’ın Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine olan asli ve fer’i tüm borçları, TETAŞ’ın kaldırılan Kamu Ortaklığı Fonuna olan asli ve fer’i tüm borçları, bu kanun kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının Hazine Müsteşarlığına olan temettü borçları silinecek.

Fer’iler hariç olmak üzere silinen tutar, TEDAŞ’ın bilançosunda gösterilecek borç bakiyesinden mahsup edilecek, ancak 31 Aralık 2008 tarihi dahil daha önceki tarihlerde Gümrük Kanunu kapsamındaki gümrük işlemlerinden dolayı geri verme yapılmayacak.

Silme işlemi sonucunda oluşacak gelirler, dağıtılabilir ticari karın ve kurum kazancının tespitinde dikkate alınmayacak.

TETAŞ’ın Aralık 2008 vergilendirme dönemine ait katma değer vergisi beyannamesinde "devreden katma değer vergisi" olarak yer alan tutar sıfır kabul edilecek ve bu kanunun yürürlük tarihine kadar verilen katma değer vergisi beyannameleri buna göre düzeltilecek.

Söz konusu tasarının genel gerekçesinde, enerji alanında faaliyet gösteren TKİ, TTK, BOTAŞ, EÜAŞ, TEİAŞ, TETAŞ ve TEDAŞ arasındaki borç alacak sorununun kronikleştiği ve çok büyük meblağlara ulaştığı, BOTAŞ’ın vergi borçları ile TETAŞ’ın kaldırılan Kamu Ortaklığı Fonuna ait borcunun da çok arttığı ve kamu mali dengesini olumsuz etkilediği ifade edildi.

Bu borçların yanında yine tahsil edilmesinde büyük sıkıntı yaşanan TEDAŞ’ın genel aydınlatma alacakları ile kamu kurum ve kuruluşlarından olan alacaklarının da büyük tutarlara yükseldiği, mali açıdan daha sağlıklı bir enerji sektörü yaratılması için söz konusu borç ve alacak tutarlarına ilişkin yaşanan sorunların ortadan kaldırılması gerektiği kaydedildi.

Bu alanda daha önce yapılan düzenlemeler ve bu tasarıyla, hedeflenen sağlıklı ve sürdürülebilir piyasa yapısının tamamlanmış olacağı bildirildi.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL