Emlak Bankası Hayatımızda Neleri Değiştirecek?

Finans
Emlak Bankası yeni adıyla Emlak Bank Nedir ? Bütün Detaylarıyla bu yazıda Kimisine göre şu anda toki’nin yaptığı işi yapmaktaydı kimine göre ise zamanında çok eleştirilmiş, hatta skandallarla gündeme ...
EMOJİLE

Emlak Bankası yeni adıyla Emlak Bank Nedir ? Bütün Detaylarıyla bu yazıda

Kimisine göre şu anda toki’nin yaptığı işi yapmaktaydı kimine göre ise zamanında çok eleştirilmiş, hatta skandallarla gündeme gelmiş bir kurumdu 16 yıl aradan sonra Emlak Bank adıyla geri dönüyor işte emlak bankası şimdi yeni adıyla Emlak Bank …

Emlak Bankası Tarihi

Türkiye Emlak Bankası A.Ş., 8 Ocak 1988 tarihinde Anadolu Bankası ile Türkiye Emlak Kredi Bankası’nın birleştirilmesi ile kurulmuş kamu bankası.

29 Kasım 1992 tarihinde ise Denizcilik Bankası T.A.Ş., Türkiye Emlak Bankası A.Ş.’ye devredildi.

Banka son yıllarda İstanbul-Ataköy, Ataşehir, Bahçeşehir, Mimaroba, Sinanoba, Ankara-Bilkent, Elvankent, Konutkent, İzmir-Gaziemir, Mavişehir , İzmit – Yahya Kaptan gibi projeler yürütmüştür.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 6 Temmuz 2001 tarih ve 5508 sayılı onayı doğrultusunda 9 Temmuz 2001 tarihinden itibaren T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Emlak Şubesi olarak hizmetlerine devam etmekte olup 3 Temmuz 2001 tarih 24451 sayılı resmi gazetede yayımlanan 4684 sayılı Kanun ile, Türkiye Emlak Bankası anonim şirketinin bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme yetkisi sona ererek tasfiye haline girmiştir. Tasfiye hali ve tasfiye işlemleri 27 Mayıs 2017 tarihine kadar sürmüş, Bu tarihte yayınlanan 7020 sayılı kanunla Bankanın tasfiye hali kaldırılmıştır.

Emlak Bankası Kanun Teklifi

Emlak Bankası kurulması için Kanun Teklifi metni şu şekilde ;

Teklif ile; 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamına giren alacak türlerinin ve alacaklı idareler esas alınarak bu idarelerin 31/3/2017 tarihine kadar olan kesinleşmiş alacaklarının yine anılan Kanunda düzenlenen şartlara uyumlu olarak yapılandırılması, Maliye Bakanlığınca mücbir sebep hali ilan edilen hallerde faiz alınmadan veya uygulanmakta olan faiz oranından daha düşük oranda faiz uygulanarak tecil yapılmasına imkan sağlanması, vergisel yükümlülüklerini yerine getirmiş ancak öngörülemeyen nedenlerle son bir yıl içinde borçlarını ödeyememiş vergi mükelleflerinin anılan tecil müessesesine göre daha uygun şartlarda borçlarını taksitlendirerek ödeyebilmelerine imkan sağlanması, muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesinin birleşmesi sonucu alınmaya başlanacak olan ‘Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ‘nin verilmemesi ve eksik verilmesi gibi hallerde aynı fiil nedeniyle birden fazla ceza uygulanmasının engellenmesi, ekonomik ömrünü tamamlamış araçların hurdaya ayrılmasının teşvik edilmesi öngörülüyor.

 

Emlak Bank Katılım Bankası olarak geri dönüyor !

 

Emlak Bank Neler Yapabilecek

Bankanın amacını faizsiz bankacılık ilkeleri çerçevesinde katılım bankalarının yapabilecekleri her tür işlemi yürütmek olarak belirlendi buna göre emlak bank katılım bankalarının yaptığı her türlü işlemi yapabilecek…

 

Kurulması düşülen emlak bankasının ne gibi görevleri olacak ?

Katılım bankacılığı, faizsizlik prensiplerine göre çalışan, bu prensiplere uygun her türlü bankacılık faaliyetlerini gerçekleştiren, kar ve zarara katılma esasına göre fon toplayıp, ticaret, ortaklık ve finansal kiralama yöntemleriyle fon kullandıran bir bankacılık modelidir. Katılım bankası nedir? Katılım bankası ise esaslara yönelik faaliyetleri icra eden bankadır.

 

İsimlerindeki “katılım” sözcüğü yapılan bankacılık türünün kar ve zarara katılma prensibine dayalı bir bankacılık olduğunu ifade etmek için kullanılmaktadır. Bu bankalar, tasarruf sahiplerinden topladıkları fonları, faizsiz finansman prensipleri dahilinde ticaret ve sanayide değerlendirerek, oluşan kâr veya zararı tasarruf sahipleriyle paylaşırlar. TL, USD ve EUR bazında vadeli hesaplarda toplanan fonlar, kurumsal finansman desteği, bireysel finansman desteği, finansal kiralama, kâr veya zarar ortaklığı yöntemleriyle değerlendirilir.

 

Katılım Bankacılığı Kredi Modeli

Katılım bankacılığı en temel prensibi olan ‘Faizsizlik Prensibi’ esas alınarak katılımcılarına kar-zarar esasına göre gelir sağlamayı hedeflenmektedir. Kredi talep edenlere direkt olarak anaparayı ödemek yerine, leasing diye tabir ettiğimiz müşterinin ihtiyaç duyduğu malı satıcıdan peşin alıp kendisine vadeli satmak, kiralamak veya iş sahibiyle proje bazında ortaklık oluşturmaktır.

Esas itibariyle faiz, ödünç verilen paranın vade sebebiyle miktarı önceden belirlenmiş sabit bir fazlalıkla geri ödenmesinin şart kılınmasından doğar. Klasik bankalar tasarruf sahiplerinden başta belirlenen faiz oranı karşılığında para toplamaktadır. Katılım bankalarında ise toplanan fonların sahiplerine belli bir gelir taahhüdünde bulunulmadığı gibi yatırılan anaparanın garantisi dahi yoktur.

Diğer önemli bir fark ise, katılım bankalarında nakit kredi sistemi olmamasıdır. Reel ekonomik faaliyetlerin ve tamamıyla mal alım satımı ile faturalı ve kayıtlı işlemlerin finanse edilmesi söz konusudur.

Emlak Bank Katılım Bankası başka hangi hizmetleri verebilecek ?

Diğer ticari bankalardan mevduatın toplanması, değerlendirilmesi ve sağladıkları getiri bakımından farklılık göstermekle birlikte, katılım bankaları; özel cari hesaplar, teminat mektubu verme, akreditif açılması, çek karnesi verilmesi, çek ve senetlerin tahsile alınması, ihracat akreditiflerinin ihbar ve teyit edilmesi, seyahat çeki verilmesi, döviz alım satım işlemleri, yurtiçi ve yurtdışı havale ve transfer işlemleri, kredi kartları, telefon, elektrik, doğalgaz ve su faturası tahsilatları, sosyal güvenlik ve vergi ödemelerine aracılık edilmesi, alternatif hizmet kanalları (ATM, telefon bankacılığı, internet bankacılığı,..) gibi hizmetleri sunabilecek.

 

Emlak Bankası Kentsel dönüşümü ve Konut Sektörünü Destekleyecek

Her türlü maddi ve gayri maddi menkul ve gayrimenkul mallar ile bu mallar üzerinde bulunan hak, mülkiyet ve imtiyazların her türlü suretle satın alınması, kiralanması, satılması, kiraya verilmesi, yönetilmesi, geliştirilmesi, üzerinde her türlü ayni veya şahsi haklar tesis edilmesi de banka tarafından yapılabilecek.

Marka, patent, ihtira beratı, lisans, know-how, tasarım, ticaret unvanı, işletme adı, telif hakkı, fikir ve sanat eserleri, sınai mülkiyet dahil ilmi, teknik ve diğer her türlü fikri ve sınai hakları ile meydana getirme, satın alma, trampa/değişim, bağış, takas ve diğer her türlü suretle mülkiyetini edinmek ve aynı suretlerle mülkiyetini devretmek, tüm bu hakları geliştirmek, kullanmak, işletmek, kiralamak veya kiraya vermek, rehin ve diğer haklarla sınırlamak da bankanın iş ve işlemleri arasında yer alıyor.

Kamunun düzen ve yararına, şirket prensipleri ve ilgili mevzuat dahilinde sosyal gayeli yardımlarda bulunabilecek olan Emlak Bank, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Tarım Kredi Kooperatiflerine ve KOBİ’lere destek verebilecek, kentsel dönüşümü de destekleyecek.

Emlak Bank, söz konusu işlemlerle, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri kapsamında çalışmak suretiyle amaç ve konusuyla ilgili Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca izin verilecek diğer her türlü faaliyeti de gerçekleştirebilecek.

Kaynak : https://www.ugurors.net/emlak-bankasi-hayatimizda-neleri-degistirecek/